ปี57พร้อมเปิดเรียนตรงอาเซียน

มติ ทปอ.ปรับเปิดภาคเรียนตรงสากล ตั้งเป้าทุกแห่งพร้อมปี 57 ชี้ปี 55 เริ่มบางแห่ง ขณะที่ปี 56 หลักสูตรนานาชาติทุกแห่ง ต้องเปิดภาคเรียนเดือน ส.ค.

          ผู้สื่อข่าวรายงานว่า  เมื่อวันที่ 25 ธ.ค.54  ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) ท่าพระจันทร์ ศ.ดร.ประสาท สืบค้า อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) ในฐานะประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) เปิดเผยภายหลังการประชุมสามัญ ทปอ.ครั้งที่ 6/2554 ว่า ที่ประชุมมีมติปรับเวลาการเปิดภาคเรียนให้ตรงกับสากล โดยจะเริ่มในปี 2555 แต่อาจจะเริ่มบางมหาวิทยาลัยที่มีความพร้อม เช่น มหาวิทยาลัยนเรศวร (มน.) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) เป็นต้น

          ส่วนปีการศึกษา 2556 ทุกมหาวิทยาลัยที่เปิดสอนหลักสูตรนานาชาติ หรือหลักสูตรที่มีความพร้อมเลื่อนเวลาเปิดภาคเรียนให้ตรงกับสากล ในช่วงเดือนสิงหาคม-กันยายน และมหาวิทยาลัยที่เป็นสมาชิก ทปอ.ทั้งหมด 27 แห่ง จะเลื่อนเปิดเทอมให้ตรงกันทั้งหมดในปีการศึกษา 2557

          ทั้งนี้ ในปีการศึกษา 2556 ทปอ.จะตั้งคณะกรรมการขึ้นมาศึกษาผลกระทบในเชิงสังคม เช่น หากเปิดภาคเรียนในหน้าร้อน หรือตรงกับช่วงเทศกาลสำคัญของประเทศไทย อย่างประเพณีสงกรานต์ ทำให้นักศึกษาอาจไม่อยากมาเรียน ซึ่งเรื่องนี้สามารถแก้ปัญหาได้ โดยจัดให้ช่วงเวลาดังกล่าวสามารถหยุดเรียน เช่นเดียวกับที่ต่างประเทศหยุดช่วงเทศกาลคริสต์มาส นอกจากนั้น ทปอ.จะไปหารือร่วมกับหน่วยงานที่จะได้รับผลกระทบจากการเลื่อนเปิดภาคเรียนของมหาวิทยาลัยในครั้งนี้ เช่น ที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏแห่งประเทศไทย (ทปอ.มรภ.) ที่ประชุมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (ทปอ.มทร.) สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย (สสอท.) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) รวมทั้งสภาวิชาชีพต่างๆ เช่น กลุ่มแพทยสภา สภาวิศวกร สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ฯลฯ มีหน้าที่ออกใบประกอบวิชาชีพให้แก่ผู้ที่จบการศึกษาสามารถออกไปทำงานได้อย่างถูกต้อง โดยปกติการออกใบประกอบวิชาชีพของสภาวิชาชีพเหล่านี้จะล้อไปตามปฏิทินการเปิดภาคเรียนของมหาวิทยาลัย ดังนั้น กลุ่มสภาวิชาชีพคงเลื่อนการสอบออกไปด้วย

          ศ.ดร.ประสาท กล่าวต่อว่า ที่ประชุมยังได้พิจารณาฟื้นฟูปัญหาที่เกิดจากอุทกภัย อาทิ การฟื้นฟูภาคอุตสาหกรรม ที่ได้ส่งอาจารย์และนักศึกษาจากคณะวิศวกรรมศาสตร์เข้าไปศึกษาแนวทางแก้ไขปัญหา การดูแลทางสาธารณสุข ปรับปรุงสภาพจิตใจของผู้คน โดยเฉพาะภาคเหนือตอนล่างและภาคกลางตอนบน ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย ทำให้เกิดความเครียดและอาจนำไปสู่ปัญหาการฆ่าตัวตายได้ โดยได้จัดส่งจิตแพทย์ไปฟื้นฟูสภาพจิตใจ แต่ปัญหาใหญ่ที่ทปอ.เป็นห่วง คือ ขณะนี้หลายครอบครัวได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์น้ำท่วม จนล้มละลาย ถึงขั้นไม่สามารถส่งลูกเรียนต่อได้ ดังนั้น ทปอ.จึงหามาตรการช่วยนักเรียนที่จบ ม.6 ให้อยู่ในระบบการศึกษาต่อไปได้ เพื่อไม่ให้ออกไปเป็นปัญหาสังคม เช่น จัดหาทุนการศึกษา หางานให้ทำ ลดหย่อนค่าเล่าเรียนไปจนถึงให้เรียนฟรี เป็นต้น นอกจากนั้นที่ประชุมมีมติแต่งตั้งนายสมคิด เลิศไพฑูรย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นประธานทปอ.คนใหม่ ซึ่งตนจะหมดวาระในวันที่ 31 ธันวาคมนี้

          ด้าน ศ.ดร.สมคิด กล่าวว่า จะสานต่อเรื่องต่างๆ ที่ ศ.ดร.ประสาทดำเนินการไว้ โดยเฉพาะการเดินหน้าเปิดภาคเรียนให้ตรงกับสากล และไม่อยากให้คิดว่า การปรับเวลาเปิดภาคเรียนให้ตรงกับประเทศเพื่อนบ้านเป็นเรื่องของศักดิ์ศรี เพราะผู้ที่ได้รับประโยชน์คือนักศึกษาเอง และการปรับครั้งนี้ไม่ใช่ปรับให้ตรงกับประเทศอาเซียนเท่านั้น แต่เป็นการปรับให้ตรงกับประเทศแถบยุโรป เช่น ฝรั่งเศส อังกฤษ ซึ่งเปิดภาคเรียนในเดือนสิงหาคมเช่นเดียวกัน ขณะเดียวกัน ปัญหาที่หลายฝ่ายกังวล หากเลื่อนเปิดภาคเรียนให้ตรงกับสากลแล้ว จะมีช่วงเวลาปิดภาคเรียนที่นานกว่าเดิม โดยปกติจะปิดในช่วงเดือนมีนาคม และเปิดเดือนพฤษภาคม แต่หากเลื่อนเปิดภาคเรียนให้ตรงสากลจะเปิดเดือนสิงหาคม ทำให้เด็กมีช่วงเวลาปิดเรียนนานกว่าปกติ ดังนั้นจะมีการแก้ปัญหา โดยอาจให้มหาวิทยาลัยเปิดอบรม เข้าค่าย หรือสอนปรับวิชาพื้นฐานให้แก่เด็กไปก่อน อย่างไรก็ตาม ทปอ.คงไม่หันหลังกลับไปอีกแล้ว แต่จะค่อยๆ ปรับปฏิทินการเรียนการสอนให้เป็นไปตามสากล 

          ในปัจจุบันประเทศไทยจะเปิดการเรียนภาคเรียนที่ 1 ช่วงเดือนมิถุนายน-ตุลาคม และภาคเรียนที่ 2 ช่วงเดือนพฤศจิกายน-มีนาคม ซึ่งในการเลื่อนนั้นจะเสนอให้เป็นช่วงเดือนกันยายน-ธันวาคม แลเดือนมกรมคม-พฤษภาคม ทั้งนี้ การเลื่อนเป็นช่วงเวลาดังกล่าวจะสะดวกอย่างยิ่งต่อประเทศในกลุ่มอาเซียนและประเทศสากล ในการจัดกิจกรรมทางการศึกษา หรือการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างกัน การแลกเปลี่ยนผู้บริหารระดับสูง รวมไปถึงการจบการศึกษา เป็นต้น

 

 

----------

(หมายเหตุ : ภาพประกอบข่าว - แฟ้มภาพข่าว)

 

 


เปิดอ่าน