สพฐ.เตรียมปูพรมดันภาษาอังกฤษ

สพฐ.เตรียมปูพรมดัน ร.ร.ทุกระดับในสังกัด จัดการเรียนการสอนแบบ Bilingual เน้นวิชาหลักคณิต วิทย์ หวังเพิ่มขีดความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษของเด็กไทย เลขา กพฐ.ระบุ หลักสูตรภาษาอังกฤษที่มีอยู่มีชั่วโมงเรียนภาษาอังกฤษน้อยมาก ระดับประถมแค่สัปดาห์ละ 1 คาบ ไม่เพีย

(5ก.ค.) นายชินภัทร ภูมิรัตน เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เปิดเผยภายหลังการประชุมผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ว่า สพฐ.มีโครงการที่จะผลักดันให้โรงเรียนในสังกัดทุกระดับตั้งแต่ระดับประถมศึกษา โรงเรียนขยายโอกาสและโรงเรียนมัธยมศึกษา จัดการเรียนการสอนแบบสองภาษา ไทยคู่อังกฤษ หรือที่เรียกว่า English Bilingual Education ( EBE) โดยหวังว่า วิธีดังกล่าวจะช่วยให้ให้การพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษประสบความสำเร็จเร็วขึ้น

 นายชินภัทร กล่าวต่อว่า หลักสูตรวิชาภาษาอังกฤษที่ใช้อยู่มีชั่วโมงเรียนจำกัดมาก ระดับประถมศึกษาเรียนวิชานี้แค่สัปดาห์ละ 1 คาบ ไม่เพียงพอที่จะพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเด็กได้ อย่างไรก็ตาม จากการส่งนักวิชาการไปดูงานของ สพฐ.ไปดูงานที่ต่างประเทศ อย่างเช่น ประเทศ สเปน เลือกใช้วิธีแก้ปัญหาเรื่องเวลาเรียนด้วยการหันไปจัดการเรียนการสอนวิชาทั่วไป เช่น คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา เป็นภาษาอังกฤษด้วย เป็นการเพิ่มโอกาสให้เด็กได้พัฒนาฟัง พูด เขียนภาษาอังกฤษ และพบว่า การสอนแบบ EBE นั้น เป็นวิธีพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษให้เด็กที่มีประสิทธิภาพ

  เพราะฉะนั้น สพฐ.จึงมอบให้สถาบันภาษาอังกฤษ ไปศึกษาและยกร่างแผนผลักดันให้โรงเรียนในสังกัดจัดการเรียนการสอนแบบ Bilingual โดยจะทยอยเริ่มจากโรงเรียนที่มีความพร้อม และให้ขึ้นอยู่กับศักยภาพของโรงเรียนที่จะเลือกจัดการเรียนวิชาใดเป็นภาษาอังกฤษ แต่ เน้นวิชาคณิต วิทย์ และสังคมศึกษา

 ทั้งนี้ การจัดการเรียนการสอนแบบ Bilingual ในโรงเรียนของ สพฐ.นั้น จะมีความแตกต่างจากหลักสูตร English Program(EP) ซึ่งจะแยกชั้นเรียนออกจากหลักสูตรปกติและเก็บค่าธรรมเนียมในราคาสูง เริ่มต้นตั้งแต่ 35,000 บาทต่อเทอม และมีข้อกำหนดต่าง ๆ ออกมาเพื่อรักษามาตรฐานของการจัดการเรียนการสอนพร้อมป้องกันโรงเรียนเอาเปรียบผู้บริโภค เช่น กำหนดให้ทุกวิชาต้องสอนเป็นภาษาอังกฤษ ยกเว้น ภาษาไทย และต้องมีครูชาวต่างชาติตามเกณฑ์ที่กำหนด

 แต่หลักสูตร Bilingual นั้น เด็กทุกคนจะได้อานิสงค์โดยไม่มีการเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่ม และให้โอกาสโรงเรียนเลือกสอนวิชาที่พร้อมเป็นภาษาอังกฤษ บางวิชา อาจสอนเป็นภาษาอังกฤษบางส่วนได้ อีกทั้งไม่จำเป็นต้องมีครูชาวต่างชาติ แต่อาจใช้วิธีพัฒนาครูไทยให้สามารถจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษแทน ซึ่งขณะนี้ สพฐ.ก็มีหลักสูตรอบรมครูให้สามารถจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษได้ โดยเริ่มอบรมครูของโรงเรียนที่อยู่ในกลุ่ม Education Hub ไปแล้ว และจะมีการขยายผลโดยเร็วต่อไป

 นายชินภัทร กล่าวต่อว่า อย่างไรก็ตาม สพฐ.ยังดำเนินโครงการจัดจ้างครูชาวต่างชาติจำนวน 350 คน มาประจำโรงเรียนในสังกัดอยู่ เพียงแต่เห็นจำนวนครูต่างชาติที่ สพฐ.สามารถจัดหามาได้นั้น ห่างไกลจากตัวเลขโรงเรียนในสังกัดกว่า 30,000 โรงอยู่มาก จึงต้องเร่งพัฒนาครูไทยให้สามารถสอนเป็นภาษาอังกฤษได้คู่ขนานไปด้วย

 


เปิดอ่าน