เลขเศษส่วน

คุณภาพชีวิต  :  21 มิ.ย. 2554

สวัสดีค่ะคุณแอนดรูว์ คำว่า one third แปลว่าอะไรคะ จาก Kitty

แปลว่า เศษหนึ่งส่วนสามครับ นี่คือเรื่องเกี่ยวกับเศษส่วนหรือที่ภาษาอังกฤษเรียกว่า fractions เคล็ดลับในการอ่านเศษส่วนเป็นภาษาอังกฤษคือ ให้อ่านข้างบนเป็นเลขธรรมดา ต่อด้วยอ่านเลขข้างล่างเป็นเลขลำดับ เช่น

1/3 อ่านว่า one third (one หรือ หนึ่ง อยู่ข้างบน ส่วน สามอยู่ข้างล่าง ต้องอ่านเป็นเลขลำดับ หรือ third)

1/7 อ่านว่า one seventh
1/10 อ่านว่า one tenth

แต่เมื่อเลขข้างบนมากกว่าหนึ่ง เราถือว่าเศษส่วนนั้นเป็นรูปพหูพจน์ เราจึงต้องเติม s ตอนท้ายเลขลำดับ เช่น

3/5 อ่านว่า three fifths (เห็นไหมครับ มี s ตอนท้ายคำว่า fifth)

2/3 อ่านว่า two thirds เป็นต้นไป

ขอยกตัวอย่างเป็นประโยคครับ คือ

Four fifths of the Thai population live in the country. (เศษสี่ส่วนห้าของประชาชนไทยอยู่ต่างจังหวัด)
Two thirds of the class were asleep when the boring teacher finished speaking. (นักเรียนในห้องเศษสองส่วนสามของทั้งหมดหลับ เมื่อครูน่าเบื่อเลิกสอน)

แถมอ่าน ? เป็น one half ครับ และ ? เป็น one quarter ครับ
พบกันคราวหน้า อย่าลืมว่าภาษาอังกฤษง่ายนิดเดียวครับ


เปิดอ่าน