royal coronation
วันที่ 20 กันยายน 2562
เศรษฐกิจ

รู้ให้เท่าก้าวให้ทันการตลาด 5.0

วันที่ 11 มิถุนายน 2562 - 15:42 น.
การตลาด50,นางฟ้าการตลาดดิจิตอล,มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต,สัมนา,รู้ให้เท่าก้าวให้ทันการตลาด50
Shares :

มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตจัดสมัมนาโครงการ "รู้ให้เท่า ก้าวให้ทัน การตลาด 5.0" มุ่งเน้นให้ความสาคัญทางด้านวิชาการและวิชาชีพพร้อมทั้งคุณภาพชีวิต

          วันที่ 11 มิถุนายน ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อเวลา 13.00 น. วันที่ 9 มิ.ย. ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วิทยาเขตพัฒนาการ โดยคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารนวัตกรรมการสื่อสาร ได้จัดงานสัมมนาโครงการ "รู้ให้เท่า ก้าวให้ทัน การตลาด 5.0" ที่อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 7 ห้อง Auditorium ซึ่งมี ดร.สุวัฒน์ สุวรรณดี รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานเปิดงาน และมีคุณโซอี้ เภสัชกรหญิง โสภา พิมพ์สิริพานิชย์ เจ้าของฉายา “นางฟ้าการตลาดดิจิตอล”  เป็นวิทยากรบรรยายในการสัมมนา รวมถึงทีมผู้จัดงานในครั้งนี้ อาทิ ดร.จักรีรัตน์ แสงวารี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คุณชณทัต ปัทะมะภูวดล สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร เป็นต้น

          สำหรับการสัมมนาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ ต้องการให้ความสาคัญทางด้านวิชาการและวิชาชีพ รวมถึงคุณภาพชีวิต จึงจัดการบรรยาย พิเศษหัวข้อเรื่อง “รู้ให้เท่า ก้าวให้ทัน การตลาด 5.0” เน้นมุ่งสู่เป้าหมาย เพื่อให้ผู้เรียนในหลักสูตรฯ ได้มีความรู้ เกี่ยวกับช่องทางที่ควรใช้ทาการตลาดยุค 5.0 รวมถึงกลยุทธ์การตลาดที่ควรใช้ในการตลาดยุค 5.0 ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น อีกทั้งเพิ่มพูนความรู้ด้านการตลาดว่าจะเป็นไปในทางทิศทางใด เพื่อเตรียมพร้อมรับกับ สถานการณ์ของการตลาด อีกทั้งยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้เรียนในหลักสูตรฯ กับคณาจารย์และ ผู้เข้ารับฟังการบรรยาย จึงได้จัดการบรรยายพิเศษดังกล่าว

          ดร.สุวัฒน์ สุวรรณดี กล่าวว่า ปัจจุบันการทำการตลาดจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องอาศัยความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี  ถ้าทำการตลาดแบบเดิมๆอยู่เราอาจจะก้าวไม่ทันประเทศเพื่อนบ้าน เพราะปัจจุบันเราอยู่แค่เทคโนโลยียุค 4.0 ซึ่งเราต้องเตรียมความพร้อมเพื่อตั้งรับเทคโนโลยียุค 5.0 ทางมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตก็เล็งเห็นความสำคัญจึงสนับสนุนการจัดการสัมมนาให้ความรู้แก่นักศึกษา และบุคลทั่วไป เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ในการทำการตลาดที่ก้าวไกล และสุดท้ายต้องขอโทษที่การสัมมนาในครั้งนี้ห้องประชุมคับแคบทำให้ไม่สามารถรองรับประชาชนที่ต้องการเข้าร่วมฟังบรรยายได้ทั้งหมด ดังนั้นในการสัมมนาในครั้งต่อหน้าจึงไปจัดที่ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วิทยาเขตร่มเกล้า มีห้องประชุมที่ใหญ่กว่านี้จึงขอเชิญชวนประชาชนทุกท่านที่สนใจร่วมฟังการบรรยายในครั้งหน้า

          ด้านเภสัชกรหญิงโสภา กล่าวว่า รู้สึกเป็นเกียรติมากๆ ที่ได้รับหน้าที่เป็นวิทยากรบรรยายในโครงการ "รู้ให้เท่า ก้าวให้ทัน การตลาด 5.0" ครั้งนี้  ได้รวบรววมข้อมูลความรู้เกี่ยวกับการตลาด 5.0 ซึ่งเป็นเรื่องที่ใหม่มากๆ และเตรียมเรื่องมอัพเดตในการตลาดปี 2019-2020 เทรนจะเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นผู้ประกอบการของไทยจะต้องปรับตัวให้ทันกับการตลาด

          ขณะที่ดร.จักรีรัตน์ กล่าวว่า จุดประสงค์ที่จัดการสัมมนาครั้งนี้ขึ้นมาเพื่อต้องการบริการวิชาการและต้องการฝึกนักศึกษาปริญญาโท คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ให้เป็นคนที่มีจิตอาสาในการทำให้คนที่สนใจได้รู้เกี่ยวกับความรู้ที่น่าสนใจ อย่างเช่นในหัวข้อวันนี้ "รู้ให้เท่า ก้าวให้ทัน การตลาด 5.0" ทำให้ทุกๆคนก้าวทันโลกอีกด้วย

 

Shares :

5 อันดับข่าวฮิต
Recommended
ข่าวที่คุณอาจสนใจ