royal coronation
วันที่ 26 มิถุนายน 2562
เศรษฐกิจ

ปั้นYoungOTOP ดึงภูมิปัญญาท้องถิ่นสร้างสรรค

วันที่ 11 เมษายน 2562 - 15:56 น.
โอท็อป
Shares :
เปิดอ่าน 67 ครั้ง

กรมการพัฒนาชุมชน ปั้นYoungOTOP ดึงภูมิปัญญาท้องถิ่นสร้างสรรค์อาชีพ

 


กรมการพัฒนาชุมชนเล็งเห็นความสำคัญของการส่งเสริมให้ประชาชนพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น สู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative Economy) จึงได้ดำเนินโครงการพัฒนาเยาวชน (Young OTOP) เพื่อส่งเสริม ให้เยาวชนคนรุ่นใหม่ที่เป็นทายาทผู้ประกอบการ OTOP หรือเยาวชนที่มีความสนใจเข้ามามีส่วนร่วมและเป็นส่วนหนึ่งในการอนุรักษ์และสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น ส่งเสริมให้ใช้ทรัพยากรที่เป็นทุนชุมชน หรือภูมิปัญญาที่อยู่ในพื้นที่นำมาพัฒนาเป็นสินค้า OTOP ที่มีอัตลักษณ์ของชุมชน เป็นการสร้างคนรุ่นใหม่ให้พัฒนาอาชีพ เพื่อสร้างงาน สร้างรายได้ จากการผลิตสินค้า OTOP และมีเป้าหมายพัฒนาให้เป็นผู้ประกอบการ OTOP ที่มีศักยภาพในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่อยอดจากภูมิปัญญาท้องถิ่นได้อย่างสร้างสรรค์

 

ที่ผ่านมาการพัฒนาเยาวชนคนรุ่นใหม่ มีผลการดำเนินงานที่เป็นรูปธรรม โดยส่งเสริมให้เยาวชนคนรุ่นใหม่ นำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาสร้างผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าเพิ่ม โดยนำความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรมสมัยใหม่ มาพัฒนาผลิตภัณฑ์OTOP ให้เป็นสินค้าที่มีอัตลักษณ์ของชุมชน มีการสร้างเรื่องราว การปรับปรุงรูปแบบผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ ส่งผลให้เกิดการสร้างงานสร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้เยาวชนคนรุ่นใหม่และชุมชน แต่ยังประสบปัญหา ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์OTOP ประเภทผลิตภัณฑ์ของใช้ ของตกแต่ง ของที่ระลึก ของผู้ประกอบการโอทอปรุ่นใหม่ ที่ต้องได้รับการพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เรื่อง รูปแบบ ดีไซน์ ลวดลาย สีสัน ประโยชน์ใช้งาน รวมทั้งช่องทางการตลาดออนไลน์ ที่ตอบสนองความต้องการของกลุ่มลูกค้าที่มีความหลากหลาย 


ดังนั้น เพื่อส่งเสริมการประกอบอาชีพของเยาวชนคนรุ่นใหม่ (Young OTOP) ให้ครบวงจร จึงจัดทำโครงการพัฒนานวัตกรรม เพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ ประเภทของใช้ ของคนรุ่นใหม่ขึ้น โดยกรมการพัฒนาชุมชน ได้รับสมัครเยาวชนคนรุ่นใหม่ หรือผู้ประกอบโอทอปที่มีอายุระหว่าง15-30 ปี เข้าร่วมโครงการพัฒนานวัตกรรมเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ ประเภทของใช้ของคนรุ่นใหม่ “Young OTOP ล้ำสมัยหัตถศิลป์ไทย ก้าวไกลด้วยนวัตกรรม” ตั้งแต่วันนี้ -25 เมษายน 2562 

 

ผู้สนใจสมัครผ่านเว็บไซต์ ของโครงการ https://youngotop2019.com/ หรือดาวน์โหลดใบสมัครจากเว็บไซต์ www.cdd.go.th หรือ www.smatsme.co.th แล้วส่งไฟล์ใบสมัครมาที่อีเมล youngotop2019@gmail.com 
นอกจากนี้ยังสามารถพรินท์ใบสมัคร แล้วส่งได้ทางไปรษณีย์ มาที่คุณปริชาญ์ ไทยเจริญ 49 ซอยลาดพร้าว 140 ถนนลาดพร้าว แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 สอบถามรายละเอียดของโครงการฯ ทางโทรศัพท์ ได้ที่หมายเลข 093 -420-3335 ในวันและเวลาราชการ รับจำนวนจำกัด โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น ซึ่งผู้ผ่านการคัดเลือกตามเงื่อนไขโครงการฯ จะได้รับสิทธิพิเศษในการอบรม ได้รับคำปรึกษา และสำหรับผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจากกรมการพัฒนาชุมชน/อาจารย์ที่ปรึกษา จำนวน 45 ราย จะได้ออกไปทดลองตลาดและได้ รับเงินสนับสนุนในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ มูลค่า 15,000 บาท

Shares :
เปิดอ่าน 67 ครั้ง

ไม่พลาดข่าวสำคัญ แค่กดเป็นเพื่อนกัน ไลน์@komchadluek ที่นี่

5 อันดับข่าวฮิต
Recommended
ข่าวที่คุณอาจสนใจ