royal coronation
วันที่ 23 สิงหาคม 2562
เศรษฐกิจ

DITPดันผู้ประกอบการไทยลงทุนในยุโรปตะวันออก

วันที่ 25 มีนาคม 2562 - 13:54 น.
โปแลนด์,ฮังการี
Shares :
เปิดอ่าน 164 ครั้ง

DITP พร้อมผลักดันผู้ประกอบการไทย ขยายการค้า การลงทุนในสาธารณรัฐโปแลนด์และฮังการี

              กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ร่วมกับสถานเอกอัครราชทูตโปแลนด์ประจำประเทศไทย สถานเอกอัครราชทูตฮังการีประจำประเทศไทย สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย (สรท.) ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศ (Exim Bank) และภาคเอกชนชั้นนำ เตรียมความพร้อมผ่านการจัดงาน "The Polish-Hungarian Business Forum" แก่ผู้ประกอบการที่สนใจดำเนินธุรกิจในตลาดสหภาพยุโรป โดยเฉพาะโปแลนด์และฮังการี ให้สอดคล้องกับการขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนาศักยภาพธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ไทยสู่สากล ของกระทรวงพาณิชย์ อย่างเป็นรูปธรรม 

 


              นางวรรณภรณ์ เกตุทัต รองอธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เปิดเผยว่า กรมมีแผนจัดคณะผู้แทนการค้าเข้าร่วมโครงการส่งเสริมนักธุรกิจไทยแสวงหาโอกาสการค้า การลงทุน และดำเนินธุรกิจในกลุ่มประเทศยุโรปตะวันออก (ฮังการีและโปแลนด์) ระหว่างวันที่ 9-16 มีนาคม 2562 เพื่อเป็นการกระชับความสัมพันธ์และชี้ให้เห็นถึงศักยภาพของการขยายตลาดการค้า การลงทุนไปยังสาธารณโปแลนด์และฮังการี
 
              อนึ่ง โปแลนด์เป็นคู่ค้าอันดับที่ 49 ของไทย และเป็นอันดับที่ 10 จากสหภาพยุโรป ตามลำดับ ในปี 2561 มูลค่าการค้ารวมระหว่างโปแลนด์กับไทยคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 0.17 ของการค้าทั้งหมดของไทย มีมูลค่ารวม 855.22  ล้านเหรียญสหรัฐฯ เป็นการส่งออกมูลค่า 468.92 ล้านเหรียญสหรัฐฯ (ขยายตัวร้อยละ 3.90)และเป็นการนำเข้ามูลค่า 386.30 ล้านเหรียญสหรัฐฯ (ขยายตัวร้อยละ 11.16) โปแลนด์ขาดดุลการค้า 82.62 ล้านเหรียญสหรัฐฯ สินค้าส่งออกสำคัญ ได้แก่ เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ ผลิตภัณฑ์ยาง เครื่องปรับอากาศและส่วนประกอบ สินค้านำเข้าสำคัญ

               ซึ่งได้แก่ เครื่องมือเครื่องใช้เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ เครื่องจักรไฟฟ้าและส่วนประกอบ ในขณะที่ฮังการี เป็นคู่ค้าอันดับที่ 55 ของไทย และเป็นอันดับที่ 14 จากสหภาพยุโรป ตามลำดับ ในปี 2561 มูลค่าการค้ารวมระหว่างฮังการีกับไทยคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 0.13 ของการค้าทั้งหมดของไทย มีมูลค่ารวม 635.68 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เป็นการส่งออกมูลค่า 445.88 ล้านเหรียญสหรัฐฯ (ขยายตัวร้อยละ 4.82)และเป็นการนำเข้ามูลค่า 189.80 ล้านเหรียญสหรัฐฯ (ขยายตัวร้อยละ 24.07) ฮังการีขาดดุลการค้า 256.08 ล้านเหรียญสหรัฐฯ สินค้าส่งออกสำคัญ ได้แก่ เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ วงจรพิมพ์ หม้อแปลงไฟฟ้าและส่วนประกอบ สินค้านำเข้าสำคัญ ได้แก่ เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ เครื่องจักรไฟฟ้าและส่วนประกอบ ส่วนประกอบและอุปกรณ์ยานยนต์ ผลิตภัณฑ์เวชกรรมและเภสัชกรรม
 
               ทั้งนี้ ในปี 2018 เศรษฐกิจสหภาพยุโรป (EU28) มีอัตราการขยายตัวเฉลี่ยอยู่ที่ 1.9 % ในขณะที่โปแลนด์มีอัตราการขยายตัวของ GDP ที่ 5.1% ส่งผลมาจากอุปสงค์ในประเทศที่เพิ่มสูงขึ้น การลงทุนและการบริโภคภายในประเทศยังคงเป็นปัจจัยหลักที่สนับสนุนการขยายตัวทางเศรษฐกิจ  ขณะที่เศรษฐกิจของฮังการีเติบโตที่ 4.8% สาเหตุจากการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศมีเสถียรภาพ การได้รับเงินกองทุนจากสหภาพยุโรปอย่างสม่ำเสมอ กอปรกับการลดลงอย่างต่อเนื่องของอัตราส่วนหนี้ภาครัฐต่อ GDP และความเชื่อมั่นที่เพิ่มขึ้นในด้านนโยบายเศรษฐกิจและสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่ดีขึ้น ถึงกระนั้น การขยายตัวของ GDP ทั้งสองประเทศยังคงสูงกว่าค่าเฉลี่ยโดยรวม
 
             

    นางวรรณภรณ์เผยต่อว่า เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมแก่ผู้ประกอบการไทยที่สนใจขยายธุรกิจไปยังประเทศในกลุ่มยุโรปกลางและยุโรปตะวันออก (โปแลนด์และฮังการี) DITP ร่วมกับสถานเอกอัครราชทูตโปแลนด์และฮังการี ประจำประเทศไทย ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศ (Exim Bank) และภาคเอกชนชั้นนำ อาทิ บริษัทไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน) จัดงานสัมมนา "The Polish-Hungarian Business Forum" ในวันจันทร์ที่ 25 มีนาคม 2562 เวลา 09.30-16.30 น. ณ ห้อง Magic 2 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร โดยมีผู้ประกอบการให้ความสนใจเป็นจำนวนมาก และจะมีส่วนส่งเสริมและสนับสนุนให้ความร่วมมือด้านเศรษฐกิจและการค้าระหว่างไทยกับกลุ่มประเทศ V4 (โปแลนด์ และ ฮังการี) ไปสู่ความสัมพันธ์ที่มีความแน่นแฟ้น บนพื้นฐานของความเท่าเทียม จริงใจ และความเชื่อถือ เชื่อมั่นซึ่งกันและกัน รวมทั้งเป็นสะพานเชื่อมโยงที่นำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจระหว่างกันอย่างยั่งยืน
 

Shares :
เปิดอ่าน 164 ครั้ง

ไม่พลาดข่าวสำคัญ แค่กดเป็นเพื่อนกัน ไลน์@komchadluek ที่นี่

5 อันดับข่าวฮิต
Recommended
ข่าวที่คุณอาจสนใจ