ธ.ก.ส. ผุดโฆษณา "ธกส ทวีรัก99" ชวนเกษตรกร ฝากเงินสงเคราะห์

ธ.ก.ส. ผุดโฆษณา "ธกส ทวีรัก99" ชวนเกษตรกร ฝากเงินสงเคราะห์

          ธ.ก.ส. ผุดโฆษณา “ธกส ทวีรัก99” ชวนเกษตรกร ฝากเงินสงเคราะห์รายบุคคล เงื่อนไขความคุ้มครองดีและราคาเบาๆ คุ้มครองสูงถึง 2 แสนบาท อยู่จนครบกำหนดสัญญา รับเงินผลประโยชน์ 100% ของเงินทุนสงเคราะห์

 

              ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของพี่น้องเกษตกร ซึ่งปัจจุบันทำงานหนัก และเสี่ยงต่ออุบัติเหตุ และสุขภาพ จึงผุดโฆษณาตัวใหม่ ธกส ทวีรัก 99 ชวนเกษตรกรและครอบครัว ฝากเงินสงเคราะห์เพื่อเพิ่มภูมิคุ้มกันให้กับชีวิต เริ่มต้นเพียงวันละ 3 บาท คุ้มครองชีวิตสูงถึง 200,000 บาท เริ่มส่งตั้งแต่อายุน้อยยิ่งคุ้ม

               กรมธรรม์ฝากเงินสงเคราะห์ ธกส ทีวีรัก 99 นั้น เป็นกรมธรรม์เงินฝากสงเคราะห์รายบุคคล คุ้มครองตลอดชีพถึงอายุ 99 ปีบริบูรณ์ สำหรับผู้ฝากฯ ที่มีอายุระหว่าง 20-60 ปีบริบูรณ์ สุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง ส่งชำระเป็นรายปี ในอัตราคงที่ตลอดอายุสัญญา ขึ้นอยู่กับอายุ ณ วันที่เริ่มฝากฯ และสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ตามประกาศที่กรมสรรพากรกำหนด ในกรณีเสียชีวิตระหว่างสัญญา หรือมีชีวิตอยู่จนครบกำหนดสัญญา รับเงินผลประโยชน์ 100% ของเงินทุนสงเคราะห์

                เงื่อนไขความคุ้มครองดีและราคาเบาๆ แบบนี้ อย่าลืม…มาเพิ่มภูมิคุ้มกันกับเงินฝากสงเคราะห์ ธกส ทวีรัก 99  

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ธ.ก.ส.ทุกสาขาทั่วประเทศ หรือ call center 0-2555-0555 หรือ www.baac.or.th

ธ.ก.ส. ผุดโฆษณา "ธกส ทวีรัก99" ชวนเกษตรกร ฝากเงินสงเคราะห์


เปิดอ่าน
tags :