รายย่อยไอเฟค จี้ก.ล.ต.ลงดาบ 'ศุภนันท์'

รายย่อยไอเฟคเรียกร้องก.ล.ต.กล่าวโทษ "ศุภนันท์ ฤทธิไพโรจน์" หลังพบพฤติกรรมอาจขัดขวางประชุมผู้ถือหุ้น

 

        นางสาวเยาวลักษณ์ ฤทธิ์สมจิตต์ ตัวแทนผู้ถือหุ้นรายย่อยที่ได้รับความเดือนร้อนจากการลงทุนหุ้น บริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี่ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (IFEC)

        เปิดเผยว่า นักลงทุนรายย่อย ต้องการให้สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) จัดการปัญหาที่เกิดขึ้นกับไอเฟคอย่างเบ็ดเสร็จและเด็ดขาด

 

 

รายย่อยไอเฟค จี้ก.ล.ต.ลงดาบ 'ศุภนันท์'

 

        หลังจากที่กระทรวงพาณิชย์ชี้ชัดมาแล้วว่า คณะกรรมการของไอเฟคที่เหลืออยู่เพียง 3 คนเท่านั้น ซึ่งถือว่าไม่ครบองค์ประชุม จำเป็นต้องเร่งคืนอำนาจให้กับผู้ถือหุ้น ผ่านกระบวนการจัดให้มีการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นอย่างเร่งด่วน เพื่อที่จะได้คณะกรรมการชุดใหม่

 

รายย่อยไอเฟค จี้ก.ล.ต.ลงดาบ 'ศุภนันท์'

                           นายศุภนันท์ ฤทธิไพโรจน์

        “ถึงเวลาแล้วที่ก.ล.ต.ต้องออกมา Tack Action อย่างจริงจัง กับกลุ่มบุคคลที่มีพฤติกรรมเข้าข่ายอาจขัดขวางการคืนอำนาจผู้ถือหุ้น ผ่านการจัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น โดยเฉพาะนายศุภนันท์ ฤทธิไพโรจน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารไอเฟค” นางสาวเยาวลักษณ์ กล่าว

 

ไม่พลาดข่าวสำคัญ แค่กดเป็นเพื่อนกัน ไลน์@komchadluek ที่นี่