รมว.แรงงาน แนะแรงงานไทยไปเกาหลีปฏิบัติตามกฎหมาย

รมว.แรงงาน แนะแรงงานไทยไปเกาหลีปฏิบัติตามกฎหมาย ตั้งใจทำงาน รู้จักออม และหลีกเลี่ยงสิ่งเสพติด

 
 วันที่ 18 พฤษภาคม 2561 ที่ห้องประชุมจอมพล ป.พิบูลสงคราม อาคารกระทรวงแรงงาน พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานเปิดโครงการแรงงานไทย
ในต่างแดน พร้อมมอบสัญญาจ้างให้กับผู้แทนแรงงานไทยที่ได้รับการคัดเลือกไปทำงานสาธารณรัฐเกาหลี ตามระบบการจ้างแรงงานต่างชาติ (EPS) และพบปะให้กำลังใจ ทั้งยังให้โอวาทแก่แรงงานไทยที่จะเดินทางไปทำงานที่สาธารณรัฐเกาหลี  โดยมี นายอนุรักษ์ ทศรัตน์ อธิบดีกรมการจัดหางาน ผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงแรงงาน ผู้อำนวยการกองคุ้มครองและดูแลผลประโยชน์คนไทยในต่างประเทศ กรมการกงสุล  นายกสมาคมจัดหางานแห่งประเทศไทย ผู้จัดการ HRD เกาหลี ผู้จัดการ IM JAPAN ผู้จัดการ IOM ร่วมในพิธี

 

พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวว่า วันนี้ เป็นการมอบสัญญาจ้างให้กับผู้แทนแรงงานไทยที่ได้รับการคัดเลือกไปทำงานสาธารณรัฐเกาหลีตามระบบการจ้างแรงงานต่างชาติ (EPS) จำนวน 400 คน พร้อมทั้งชี้แจงให้แรงงานได้รับทราบเกี่ยวกับการจัดทำสัญญาจ้างที่แรงงานจะต้องทำกับนายจ้าง และการเตรียมความพร้อมให้แก่แรงงานไทยในด้านต่างๆ เช่น เรื่องค่าใช้จ่ายตามกฎหมายของเกาหลี ด้านสุขภาพร่างกาย การอบรมให้ความรู้เรื่องภาษา วัฒนธรรมและกฎหมาย เป็นต้น  โดยหลังจากรับสัญญาจ้างแล้วคนงานจะต้องเข้ารับการอบรมภาษาและวัฒนธรรมเกาหลี จำนวน 45 ชั่วโมง ก่อนที่จะเดินทางไปทำงานตามแผนการจัดส่งไปทำงานสาธารณรัฐเกาหลี ซึ่งจะต้องดูแลให้ความคุ้มครองและเตรียมความพร้อมให้คนงานตั้งแต่ก่อนเดินทางไปทำงานต่างประเทศ ขณะทำงานอยู่ในต่างประเทศ และภายหลังกลับจากทำงานในต่างประเทศ เนื่องจากแรงงานไทยที่ไปทำงานต่างประเทศอย่างถูกต้องตามกฎหมายจะได้รับการคุ้มครองดูแลอย่างเต็มที่

นอกจากนี้ แรงงานไทยจะต้องได้รับการบริการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วยความโปร่งใส ไม่มีการเรียกค่านายหน้าหรือค่าหัวคิวจากคนหางาน คนงานก็จะได้รับรายได้อย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วย สามารถเก็บเงินส่งกลับให้ครอบครัวในเมืองไทยได้ ถือเป็นการดำเนินการตามนโยบายรัฐบาลในการลดความเหลื่อมล้ำของสังคมและการสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ เร่งสร้างโอกาส อาชีพ และการมีรายได้ที่มั่นคงแก่ผู้ที่เข้าสู่ตลาดแรงงาน รวมทั้งผู้ด้อยโอกาส พร้อมทั้งยกระดับคุณภาพแรงงาน เป็นพลังในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ  เพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน โดยในปี 2561 กระทรวงแรงงานได้กำหนดเป้าหมายการจัดส่งแรงงานไทยไปทำงานในสาธารณรัฐเกาหลี จำนวน 6,000 คน จัดส่งไปแล้ว จำนวน 1,014 คน 

ในโอกาสนี้ รมว.แรงงานได้ให้โอวาทแก่ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเดินทางไปทำงานในสาธารณรัฐเกาหลี โดยขอให้ตั้งใจทำงาน และรับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมายให้ดีที่สุด  ปฏิบัติตามกฎหมาย และวัฒนธรรมของสาธารณรัฐเกาหลี ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด สิ่งของมึนเมา และการพนัน รู้จักเก็บออมและส่งเงินให้กับครอบครัวที่ประเทศไทย และเก็บเกี่ยวประสบการณ์จากการทำงาน สิ่งใดที่มีประโยชน์ ขอให้จดจำและนำกลับมาใช้ในประเทศไทย โดยเฉพาะการฝึกฝนภาษาเกาหลี ซึ่งเมื่อครบสัญญาจ้างและเดินทางกลับประเทศไทย จะสามารถหางานทำได้โดยง่าย รวมทั้งถ่ายทอดให้กับสมาชิกในครอบครัว หรือคนในชุมชนได้อีกด้วย

รมว.แรงงาน กล่าวเพิ่มเติมว่าปัจจุบันมีแรงงานไทยทำงานในต่างประเทศจำนวนมากกว่า 420,000 คน และในปี 2561 กระทรวงแรงงานมีเป้าหมายจัดส่งแรงงานไทยไปทำงานต่างประเทศจำนวน 40,000 คน ในประเทศที่เป็นตลาดแรงงานที่สำคัญ และแรงงานไทยให้ความสนใจ อาทิ ไต้หวัน, สาธารณรัฐเกาหลี, ญี่ปุ่น, อิสราเอล และสิงคโปร์ เป็นต้น ซึ่งแรงงานไทยที่อยู่ในต่างประเทศเหล่านี้ถือเป็นบุคคลสำคัญ สามารถส่งรายได้กลับประเทศเป็นจำนวนเงิน 126,428 ล้านบาทต่อปี


เปิดอ่าน