"กฤษฏา"ผุดเมกะโปรเจคตั้งกองทุนเกษตรกรรมประชารัฐ

เศรษฐกิจ  :  18 พ.ค. 2561

"กฤษฏา"ผุดเมกะโปรเจคตั้งกองทุนเกษตรกรรมประชารัฐ ใช้บริหารจัดการสินค้าเกษตรสำคัญ คล้ายกับ กองทุนอ้อยและน้ำตาล

 

           18 พ.ค.2561 “กฤษฏา"ผุดเมกะโปรเจคตั้งกองทุนเกษตรกรรมประชารัฐ ใช้บริหารจัดการสินค้าเกษตรสำคัญ คล้ายกับ กองทุนอ้อยและน้ำตาล จ่อตั้งคณะกรรมการกำหนดราคาสินค้าเกษตร วางเป้าทำแผนการผลิตตรงตามตลาดในประเทศและตลาดโลก ดันเกษตรกรไทยเข้ายุค4.0 เร็วกว่าที่คิด”

 

 

 

         16 พฤษคม 2561 นายกฤษฏา บุญราช รมว.เกษตรและสหกรณ์ ให้สัมภาษณ์ในรายการ”เคลียร์ คัด ชัดเจน” ถึงการปฎิรูปโครงสร้างภาคเกษตร เข้าสู่ยุค 4.0 ว่าทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องภาคเกษตรต้องปรับตัวไปสู่การทำเกษตรที่ใช้ความแม่นยำสูง  โดยรวบรวมข้อมูลการเกษตรไว้ทั้งหมดใน “บิ๊กดาต้า” สามารถเข้าถึงการวิเคราะห์ลักษณะสภาพพื้นที่ สภาพดิน น้ำ  เหมาะสำหรับปลูกพืชชนิดไหน หรือ เลี้ยงสัตว์

 

"กฤษฏา"ผุดเมกะโปรเจคตั้งกองทุนเกษตรกรรมประชารัฐ

 

         ทั้งนี้ยังสามารถหาตลาดได้ผ่านเว็ปไซด์ตลาดกลางสินค้าเกษตร  เพื่อแก้ปัญหาที่ผ่านมาปลูกแล้วมีผลผลิตมากไม่รู้จะขายที่ไหน ก็วนเวียนซ้ำซากล้นตลาดราคาตก พากันมาหารัฐบาล ให้ช่วยรับจำนำ ประกันราคา รวมทั้งตนได้ปรับโครงสร้างกระทรวงเกษตรฯ 14 กรมไปสู่ระดับจังหวัด อำเภอ ตำบล เพื่อวางแผนเชิงรุกในการผลิต การตลาด ล่วงหน้าร่วมกับทุกหน่วยงาน กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงอุตสาหกรรม ภาคเอกชน บริษัทประชารัฐในพื้นที่ ซึ่งมีผู้ว่าราชการ นั่งหัวโต๊ะ โดยมีเกษตรกรและสหกรณ์ ทำหน้าที่เป็นผู้จัดการฟาร์ม

 

         สิ่งหนึ่งที่ผมกำลังคิดร่วมกับกองทัพ เมื่อทหารเกณฑ์พ้นจากการฝึกตามกำหนดแล้ว ให้มาประจำศูนย์การเรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพผลผลิตการเกษตร(ศพก.)กว่าหมื่นแห่งทั่วประเทศ ตั้งเป็นเกษตรกรรุ่นใหม่ทดแทนเกษตรกรรุ่นพ่อแม่มีอายุมากขึ้น โดยการเกษตรจากนี้ต้องเปลี่ยนไปเพราะเกษตรกรอายุมาก มีที่นาไร่สวนแต่ไม่มีคนทำ    

 

"กฤษฏา"ผุดเมกะโปรเจคตั้งกองทุนเกษตรกรรมประชารัฐ

 

          มีแนวคิดให้ตัวแทนแต่ละครอบครัวมาร่วมทำเกษตรแปลงใหญ่ ร่วมกันใช้เครื่องจักร ปัจจัยการเกษตร ลดต้นทุนได้มาก และแบ่งส่วนต่างกัน  ซึ่งอนาคตอันใกล้นี้ระบบเกษตรเปลี่ยนไปในแนวนี้ สิ่งสำคัญต้องวางแผนการผลิตให้ตรงความต้องการของตลาด แต่ตอนนี้ยอมรับตรง ๆ กำลังพยายามทำ แม้แต่ทุเรียน ขณะนี้ราคาดี ส่วนผลผลิตปีนี้ 8 แสนตัน หากต่อไปถามว่าต้องปลูกอีกเท่าไหร่ถึงจะพอดี รวมถึงข้าว ปีไหนราคาดี น้ำดี ก็ปลูกมากอีก  

 

"กฤษฏา"ผุดเมกะโปรเจคตั้งกองทุนเกษตรกรรมประชารัฐ

 

         รมว.เกษตรฯกล่าวว่ากำลังคิดระบบ ให้ปลูกเท่ากับปริมาณความต้องการของตลาดทั้งในประเทศและตลาดโลก ขณะนี้แผนการผลิตการเกษตรยังไม่ชัดเจน ต้องหาวิธีวางแผนชัดเจน และมีสิ่งประกัน ให้เกษตรกรมั่นใจในราคาด้วย เช่นประเทศออสเตรเลีย หากเกษตรกรปลูกเกิน มีความผิด โดนตัดสวัสดิการสังคม ถูกเก็บภาษี มากขึ้นและปลูกตามรัฐกำหนดปริมาณผลผลิต จะได้รับการดูแลครบวงจร ถ้าเราสามารถกำหนดวางแผนการผลิตได้ มีคณะกรรมการกำหนดราคาสินค้าเกษตร

 

"กฤษฏา"ผุดเมกะโปรเจคตั้งกองทุนเกษตรกรรมประชารัฐ

 

         เช่นเดียวกับสมัยพล.อ.เปรม ติณสูลานนท์ อดีตนายกฯและประธานองคมนตรี ได้ทำไว้ออกพ.ร.บ.กองทุน อ้อยและน้ำตาล แม้ว่าจะมีปัญหาด้านราคาบ้าง แต่เกษตรกรออกมาเรียกร้องน้อยกว่าเกษตรกรอาชีพอื่นเพราะมีกลไกดูแลราคา ซึ่งเราพยายามจำลอง มาปรับจุดอ่อนจุดแข็งใหม่เพื่อใช้กับสินค้าเกษตรหลักๆ ซึ่งตนมีแนวคิดการปฏิรูประบบบริหารจัดการภาคเกษตรของประเทศไทย ใช้ระบบบริหารจัดการรูปแบบกองทุนเกษตรกรรมประชารัฐ โดยจะทำรายละเอียดที่มาของเงินกองทุนให้เสร็จภายในเดือนนี้