โอ้แม่เจ้า!! การบินไทย โชว์ระบบ IRF 

"ผอ.เฉลิม"โชว์ระบบ IRF ของการบินไทย  หวังบริการลูกค้าสู่ความเป็นเลิศ ระดับเวริ์ลคลาส  เชื่อมต่อข้อมูลของผู้โดยสาร ในรูปแบบดิจิตอลให้กับพนักงานในทุกจุดบริการ

 

          เช้าวันนี้(17 พฤษภาคม 2561)ที่ศูนย์ปฏิบัติการบินไทย (OPC) นายเฉลิมพล แก้วชินพร ผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายบริการบนเครื่องบิน เป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการ Integrated Route Folder (IRF)

 

       

       โดยมีผู้บริหารจากฝ่ายต่างๆในส่วนที่เป็นจุดสัมผัสของงานบริการ ต่างๆที่บริโภคหรือผู้โดยสารของการบินไทยสามารถเข้าถึง (Touch Point) และพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินตลอดจนผู้ที่สนใจและอยู่ในแวดวงอุตสาหกรรมการบินรวมทั้งสื่อมวลชนด้านไอทีร่วมให้เกียรติเยี่ยมชมการจัดงานครั้งนี้

 

       IRF เป็น ส่วนหนึ่งของ Service Integration System for Customer Service Excellence (SIS) ซึ่งเป็นระบบบูรณาการงานบริการลูกค้าสู่ความเป็นเลิศในระดับเวิล์ดคลาส โดยออกแบบให้เป็นเครื่องมือสำหรับเชื่อมต่อข้อมูลของผู้โดยสารในรูปแบบระบบดิจิตอลให้กับพนักงานในทุกจุดบริการได้เห็นภาพรวม ของลูกค้าในแบบเดียวกัน (Single View of Customer)

 

โอ้แม่เจ้า!! การบินไทย โชว์ระบบ IRF 

 

         และยังเป็นเครื่องมือในรูปแบบ Tablet Application ที่อำนวยความสะดวกให้ผู้ปฏิบัติงานในอากาศหรือพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินตลอดจนหัวหน้างาน สามารถรับ,ส่ง,บันทึกและเชื่อมต่อข้อมูลการให้บริการลูกค้าบนเครื่องบินของการบินไทยในขณะที่บินอยู่ในอากาศไปยังจุดบริการอื่นๆได้อย่างครบวงจร 

   

       โดยระบบที่ว่านี้สามารถ ทำงานได้ทางออนไลน์โดยผ่านการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตได้ทันทีหรือระบบจะสามารถเก็บข้อมูลเอาไว้ได้ และเมื่อพบเจอสัญญาณระบบก็จะทำการส่งโดยอัตโนมัติเพื่อ ไปยังจุดที่เกี่ยวข้องทันที

 

โอ้แม่เจ้า!! การบินไทย โชว์ระบบ IRF 

     

       นอกจากนี้ ก็ยังมีข้อมูลที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานต่างๆไม่ว่าจะเป็นด้านความปลอดภัยในเที่ยวบิน ซึ่งสามารถตรวจสอบหาอุปกรณ์ฉุกเฉินว่าอยู่ตรงที่แห่งใดบนเครื่องบินที่กำลังปฏิบัติงานอยู่และมีวิธีการใช้อย่างไรซึ่งในส่วนตรงนี้จะทำให้ลูกเรือที่ปฏิบัติงานอยู่ในขณะนั้นสามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว เพื่อประโยชน์ของผู้โดยสารในกรณีที่มีเหตุการณ์ต่างๆหรือมีความจำเป็นที่จะต้องนำมาใช้

 

 

โอ้แม่เจ้า!! การบินไทย โชว์ระบบ IRF 

   

       การจัดนิทรรศการในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ลูกเรือและผู้เข้าร่วมงานได้รู้จักเครื่องไม้เครื่องมือซึ่งเป็นนวัตกรรมใหม่ของการบินไทยที่จะนำขึ้นให้บริการแก่ผู้โดยสารและเพื่อให้ลูกเรือตลอดจนผู้เข้าร่วมงานทุกท่านมีความรู้ความเข้าใจ ในการนำเครื่องมือเหล่านี้ไปใช้งานซึ่งจะช่วยให้งานบริการบนเครื่องบิน

 

       รวมถึงการแก้ไขปัญหาต่างๆเป็นไปอย่างสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้นพร้อมทั้งต่อยอดการบริการในการสร้างประสบการณ์ที่ประทับใจให้กับผู้โดยสารสู่เป้าหมายงานบริการที่เป็นเลิศต่อไป. ซึ่งงานนี้นอกจากผู้บริหารระดับสูงสุดขององค์กรและหน่วยงานต่างๆ ภายใต้สายการพาณิชย์ อาทิ D7,D4 และ D9,และหน่วยงาน DQ ต่างร่วมมือร่วมใจขับเคลื่อนความสำเร็จในการนำนวัตกรรมมาใช้งาน

 

โอ้แม่เจ้า!! การบินไทย โชว์ระบบ IRF 

 

โอ้แม่เจ้า!! การบินไทย โชว์ระบบ IRF 

     

        นายเฉลิมชัย แก้วชินพร (DQ)ได้กล่าวเพิ่มเติมในฐานะที่รับผิดชอบงานบริการบนเครื่องบิน ได้กล่าวว่า ต้องขอขอบคุณหน่วยงานที่ดูแลทางด้านวงแหวนงานบริการ หรือ Service Ring ที่เดิมนาง อุษณีย์ แสงสิงแก้ว รักษาการ ดีดี(DD)ในปัจจุบันซึ่งเดิมท่านเป็นประธานและรับผิดชอบเรื่องนี้โดยตรงได้สนับสนุนและสานต่อจนมาถึงคนปัจจุบันที่รับผิดชอบคือ คุณ ดนุช บุนนาค (DD-DB)ซึ่งนวัตกรรม IRF นี้ จะมีประโยชน์โดยตรงเป็นอย่างมากสำหรับผู้ที่ทำงานส่วนหน้า(Front Line)เพราะเป็นจุดสัมผัสโดยตรงจำเป็นต้องใช้ เพื่อที่จะนำข้อมูลพื้นฐานที่มีอยู่แล้วของธุรกิจบริการหรือ Databases ของผู้โดยสารแต่ละคน

 

โอ้แม่เจ้า!! การบินไทย โชว์ระบบ IRF 

     

       "และเราสามารถดึงข้อมูลมาใช้ในการบริการบนเครื่องบิน (In-flight services) ซึ่งทำให้พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน สามารถส่งต่อข้อมูลไปยังฝ่ายต่างๆได้ทันทีและสามารถรับช่วงต่อของงานบริการสำหรับฝ่ายที่เกี่ยวข้องในภาคพื้นต่อไป เพื่อให้เกิดความประทับใจและความพึงพอใจสูงสุดของผู้โดยสารและลูกค้าคนสำคัญของการบินไทย. นิทรรศการจะมีไปจนถึงวันที่ 20 พฤษภาคม 2561 และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะมีการนำไปใช้เพื่อประโยชน์สูงสุดของงานบริการ” นายเฉลิมชัย กล่าว

------