ครม.ตั้ง 'ประสงค์ พูนธเนศ' นั่งปลัดคลัง

เศรษฐกิจ  :  17 เม.ย. 2561

ครม.เห็นชอบ 'ประสงค์ พูนธเนศ' นั่งปลัดคลัง

 

               17 เม.ย.61 - ในการประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้ ที่ประชุมได้เห็นชอบให้ นายประสงค์ พูนธเนศ อธิบดีกรมสรรพากร ดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวงการคลัง หลังจากเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา ครม. มีมติให้นายสมชัย สัจจพงศ์ ปลัดกระทรวงการคลัง ไปดำรงตำแหน่งเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ(สศช.) และต่อมานายสมชัยได้ลาออกไป 

              เรื่องดังกล่าวเข้าสู่การพิจารณาของที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเป็นวาระเพื่อทราบจร เรื่องที่ 5 โดยระบุว่ากระทรวงการคลังเห็นสมควรให้เลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญประเภทบริหารระดับสูง ราย นายประสงค์ พูนธเนศ อธิบดีกรมสรรพากร กระทรวงการคลัง ให้ดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวง แทนตำแหน่งที่จะว่างเนื่องจากนายสมชัย สัจจพงษ์ ปลัดกระทรวงการคลังยื่นขอลาออกจากราชการตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2561 และกระทรวงการคลังได้อนุญาตให้นายสมชัยลาออก

              ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯแต่งตั้ง และไม่ก่อนวันที่ 1 พฤษภาคม 2561 

 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

เปิดตัวเต็ง"ปลัดคลัง" ไขเบื้องหลังสมชัยไขก๊อก

ครม.ตั้ง 'ประสงค์ พูนธเนศ' นั่งปลัดคลัง

 

ไม่พลาดข่าวสำคัญ แค่กดเป็นเพื่อนกับ ไลน์@komchadluek ที่นี่

เปิดอ่าน