ททท.ใช้งาน ITB 2018 กระตุ้นตลาดยุโรปเที่ยวไทย

ททท.นำผู้ประกอบการไทย 83 ราย กระตุ้นตลาดยุโรปเที่ยวไทยในงาน ITB 2018 ณ กรุงเบอร์ลิน สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี

             เมื่อเวลา 12.00 น.วันที่ 7 มี.ค. นายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานในพิธีเปิดบูธท่องเที่ยวของประเทศไทยในงาน International Tourism Borse (ITB) 2018 ซึ่งกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 7–11 มีนาคม 2561 ณ Messe Berlin Exhibition Ground กรุงเบอร์ลิน สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี โดยในวันที่ 7-9  มีนาคม จะเปิดสำหรับผู้ประกอบธุรกิจท่องเที่ยว (Trade Day) และวันที่ 10-11 มีนาคม  เปิดสำหรับผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวและประชาชนทั่วไป (Trade and Public Day) 

ททท.ใช้งาน ITB 2018 กระตุ้นตลาดยุโรปเที่ยวไทย

                 นายวีระศักดิ์กล่าวว่างาน ITB หรือ International Tourism Borse เป็นงานมหกรรมทางการท่องเที่ยวที่ใหญ่และสำคัญที่สุดของโลก จัดขึ้นครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2509 ลักษณะการจัดงานมุ่งเน้นกิจกรรมด้านการส่งเสริมการขายการท่องเที่ยว  การเจรจาธุรกิจ  การประชุมเชิงวิชาการในหัวข้อเกี่ยวข้องกับทิศทางการตลาด  การเปลี่ยนแปลงในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ความคืบหน้าด้านเทคโนโลยีในการดำเนินกลยุทธ์การตลาดท่องเที่ยวที่สำคัญ ฯลฯ 

               โดยในแต่ละปีมีประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกเข้าร่วมงานกว่า 180 ประเทศ เพื่อสร้างโอกาสทางการแข่งขันเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของแต่ละประเทศ กอปรกับนักท่องเที่ยวชาวเยอรมัน มีพฤติกรรมเดินทางออกนอกประเทศเพื่อการท่องเที่ยวมีมากขึ้น จึงนับว่าเป็นตลาดใหญ่ที่ได้รับความสนใจจากนานาประเทศ

ททท.ใช้งาน ITB 2018 กระตุ้นตลาดยุโรปเที่ยวไทย

              รมว.ท่องเที่ยวฯกล่าวอีกว่า ประเทศไทยได้เข้าร่วมงาน ITB เป็นประจำทุกปี โดยปีนี้เป็นครั้งที่ 45  ในส่วนการจัดสรรพื้นที่ของประเทศไทย (Thailand Stand) อยู่ในโซนเอเชีย มีการออกแบบคูหาและตกแต่งภายใต้ Amazing Thailand ในแนวคิด Open to the new shades of Thailand โดยเน้นสินค้าและบริการ new shades ของประเทศไทย ภายในบูทมีกิจกรรมสาธิตภายในคูหาประเทศไทยและเวทีการแสดง ภายใต้แนวคิด “Open to the new shades of Thailand นำเสนอแง่มุมใหม่ๆ ของประเทศไทย ผ่านกิจกรรมสาธิตต่างๆ จากชุมชน

              ไม่ว่าจะเป็นงานหัตถกรรม ที่มีเอกลักษณ์ ที่แสดงให้เห็นถึงจิตวิญญาณความเป็นไทยที่สืบทอดต่อกันมา และยังเป็นกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยว และผู้ประกอบการที่สนใจได้ทดลองและสัมผัสประสบการณ์จริงของกิจกรรมนำเสนออย่างลึกซึ้ง

ททท.ใช้งาน ITB 2018 กระตุ้นตลาดยุโรปเที่ยวไทย

                   นายยุทธศักดิ์  สุภสร ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) กล่าวเสริมว่าสำหรับกิจกรรมเพื่อสร้างการรับรู้มุมมองใหม่ๆ ภายใต้กลยุทธ์ Open to the new shades of Thailand ในหมู่ผู้ประกอบการและนักท่องเที่ยวทั่วโลกที่เข้าร่วมงานนั้นมี กิจกรรมสาธิตการทำ “ตุงก้าคิง” และ “ตุงใส้หมู” ตามราศีเกิด 12 นักษัตร ชุมชนบ้านพระเกิด จังหวัดน่านเป็นการนำเสนอมุมมองใหม่ๆของภาคเหนือ ผ่านเรื่องราวความเชื่อที่สืบทอดต่อกันมาแต่โบราณ ซึ่งพื้นที่จังหวัดน่านเป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพ และได้รับเลือกเป็นพื้นที่นำร่องให้ดำเนินการในโครงการ Creative Tourism District พร้อมกันนี้ได้เปิดโอกาสให้ผู้เข้าชมงานในคูหาประเทศไทยได้ฝึกทำด้วยตนเองและเก็บเป็นของที่ระลึกกลับบ้าน

                   ในส่วนของการให้ข้อมูลข่าวสารการท่องเที่ยวนั้น บริเวณเคาน์เตอร์ให้ข่าวสารได้มีการนำเอกสารเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวประเทศไทยแก่ผู้สนใจทั่วไป โดยเน้นการนำเสนอสินค้าบริการและแหล่งท่องเที่ยวภายใต้แนวคิด Open to the new shades of Thailand พร้อมกับแหล่งท่องเที่ยวชุมชนต่าง ๆ ทั่วประเทศไทยตามนโยบายของรัฐบาล พร้อมกันนี้ได้นำเอกสารกว่า 50 รายการ ทั้งแหล่งท่องเที่ยวเมืองหลักและเมืองรอง แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติและวัฒนธรรม ไปแจกจ่ายแก่ผู้ที่สนใจอีกด้วย

                    อย่างไรก็ตามวันที่ 8 มีนาคม 2561  ททท. ได้รับพระกรุณาธิคุณจากทูลกระหม่อมหญิงอุบล       รัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี  เสด็จเข้าร่วมงาน เพื่อเยี่ยมชมคูหาประเทศไทย พร้อมทรงสาธิตการทำอาหารเพื่อสุขภาพ (ส้มตำ) ภายในคูหาประเทศไทยด้วย

                   นอกจากเข้าร่วมงาน ITB  เป็นประจำอย่างต่อเนื่องทุกปีแล้ว ในปีนี้ ททท. ยังเพิ่มกิจกรรมส่งเสริมการขายทางการท่องเที่ยว คืองาน Post ITB Road Show ณ เมืองลียง และนีช สาธารณรัฐฝรั่งเศส ในวันที่ 13 -14  มีนาคม 2560 และเมืองซูริค สมาพันธรัฐสวิส ในวันที่ 15 มีนาคม 2560  เพื่อเป็นการขยายพื้นที่ทางการตลาดใหม่ๆ

                  "จากสถิติในปี 2560 นักท่องเที่ยวชาวเยอรมันเดินทางเข้าประเทศไทยประมาณ 837,000 คน ระยะพำนักเฉลี่ย 17 วัน จุดแข็งสำคัญของประเทศไทยที่ยังคงดึงดูดให้นักท่องเที่ยวเยอรมันเลือกเดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย คือ แหล่งท่องเที่ยวหลักซึ่งเป็นที่นิยมของตลาดโดยเฉพาะประเภทหาดทรายชายทะเลของประเทศไทย ที่มีความได้เปรียบโดยจุดหมายปลายทางได้แก่ กรุงเทพมหานคร  สุราษฎร์ธานี  ภูเก็ต  กระบี่และเชียงใหม่"ผู้ว่าฯททท.กล่าวทิ้งท้าย

                    ด้านนายธเนศวร์ เพชรสุวรรณ รองผู้ว่าการด้านการสื่อสารการตลาด การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)กล่าวว่า ล่าสุดได้เรียกผู้อำนวยการ ประจำสำนักต่างประเทศ ของททท.ในยุโรป 8  สำนักงานเข้าหารือถึงแผนการกระตุ้นยอดการท่องเที่ยว ของนักทองเที่ยวยุโรปที่จะเดินทางเข้าไทย โดย 3 เดือนแรกปี 2561 มียอดนักท่องเที่ยวยุโรปเข้าไทยเป็นจำนวนมาก จากปี 2560 ที่มียอดนักท่องเที่ยวยุโรปเดินทางเข้าไทยประมาณ 7 ล้านคน แบ่งเป็นรัสเซีย จำนวนนักท่องเที่ยว 1.3 ล้านคน เติบโตกว่า 20% ส่วนแบ่งการตลาด(มาร์เก็ตแชร์) อันดับ 1 ของยุโรปที่เดินทางเข้าไทย สหราชอาณาจักร มีจำนวน 9.8 แสนคน และเยอรมัน 7 แสนคน มากเป็นอันดับ 3 

             ทั้งนี้นักท่องเที่ยวยุโรปเป็นนักท่องเที่ยวคุณภาพ มีอัตราการพำนักประมาณ 15 วัน/ทริป  เฉพาะเยอรมันมีอัตราการพำนัก 17 วัน/ทริป และกลุ่มสแกนดิเนเวีย มีอัตราการพำนัก 19 วัน/ทริป ขณะที่อัตราพำนักของนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางเข้าไทยอยู่ที่ 9 วัน/ทริป  โดยนักท่องเที่ยวยุโรปเป็นนักท่องเทียวทีเดินทางท่องเที่ยวเองไม่ผ่านบริษัทนำเที่ยวมีการใช้จ่ายต่อทริปสูงมาก จึงเป็นนักท่องเที่ยวที่มีคุณภาพและมีอัตราการเติบโตที่มีเสถียรภาพ ไม่เหมือนกับนักท่องเที่ยวบางกลุ่มที่เดินทางโดยเครื่องเช่าเหมาลำ หากเกิดปัญหากลุ่มนี้จะหายกันไปทั้งหมด 

 

ไม่พลาดข่าวสำคัญ แค่กดเป็นเพื่อนกัน ไลน์@komchadluek ที่นี่

เปิดอ่าน
tags :