พรุ่งนี้น้ำมันทุกชนิดลดลง 50 สต./ลิตร เว้นอี 85

พรุ่งนี้น้ำมันทุกชนิดลดลง 50 สต./ลิตร เว้นอี 85

        มีรายงานจากปตท.-บางจากแจ้งว่าจะปรับลดราคาขายปลีกน้ำมันทุกชนิด 50 สตางค์/ลิตร เว้น E85 ลดลง 30 สตางค์/ลิตร มีผลพรุ่งนี้ (14 ก.พ. 61) เวลา 05.00 น. ราคาใหม่เป็นดังนี้

        เบนซิน 95: 34.66 บาท/ลิตร แก๊สโซฮอล์ 95: 27.55 บาท/ลิตร แก๊สโซฮอล์ 91: 27.28 บาท/ลิตร E20: 25.04 บาท/ลิตร E85: 20.44 บาท/ลิตร ดีเซล 26.69 บาท/ลิตร (ราคานี้ยังไม่รวมภาษีท้องที่ของแต่ละจังหวัด)


เปิดอ่าน