ปรับลดเบนซิน-โซฮอล์ 30 สตางค์ต่อลิตร มีผลพรุ่งนี้ตี5

ปตท.-บางจากปรับลดราคาเบนซิน-โซฮอล์ 30 สตางค์ต่อลิตร มีผลพรุ่งนี้ตี5

     รายงานข่าวจากบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)) เปิดเผยว่า สถานีบริการ ปตท.จะปรับลดราคาขายปลีกน้ำมันกลุ่มเบนซิน 30 สตางค์/ลิตร (เว้น E85 ปรับลด 20 สตางค์/ลิตร) ดีเซลคงเดิมมีผลพรุ่งนี้ (30 ธ.ค. 60) เวลา 05.00 น.

             ราคาใหม่เป็นดังนี้ เบนซิน 95 อยู่35.06 บาท/ลิตร แก๊สโซฮอล์95 อยู่ที่ 27.95 บาท/ลิตร แก๊สโซฮอล์ 91 อยู่ที่ 27.68บาท/ลิตร  แก๊สโซฮอล์ E20 อยู่ที่ 25.44บาท/ลิตร แก๊สโซฮอล์ E85 อยู่ที่ 20.64บาท/ลิตร ดีเซล 27.19 บาท/ลิตร (ราคานี้ยังไม่รวมภาษีท้องที่ของแต่ละจังหวัด) มีผลตั้งแต่ 30 ธ.ค. 60 เวลา 05.00 น.

              เช่นเดียวกับ บางจากฯ ปรับลดราคาน้ำมันแก๊สโซฮอล์ 95, แก๊สโซฮอล์ 91, และ E20 -30 สต. E85 -20 สต. สำหรับดีเซลราคาคงเดิม BCP Retail Price: GSH95=28.00 // GSH91=27.73 // E20=25.49 // E85=20.69 // Diesel=27.24 // Hi Premium Diesel S = 31.11 (ราคาดังกล่าวรวมภาษีบำรุงท้องที่ กทม. แล้ว)


เปิดอ่าน