ปรับขึ้นดีเซล 40 สตางค์ต่อลิตร คงเบนซิน-โซฮอล์มีผลพรุ่งนี้ 

 ปรับขึ้นดีเซล 40 สตางค์ต่อลิตร คงเบนซิน-โซฮอล์มีผลพรุ่งนี้ 

             รายงานข่าวจากบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และบริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า สถานีบริการ ปตท.และบางจาก จะปรับขึ้นราคาขายปลีกน้ำมันดีเซล 40 สตางค์/ลิตร ส่วนกลุ่มเบนซินและแก๊สโซฮอลคงเดิม มีผลพรุ่งนี้ (21 ธ.ค. 60) เวลา 05.00 น. ราคาใหม่เป็นดังนี้
            ราคาใหม่เป็นดังนี้ เบนซิน 95 อยู่34.96บาท/ลิตร แก๊สโซฮอล์95 อยู่ที่ 27.85บาท/ลิตร แก๊สโซฮอล์ 91 อยู่ที่ 27.58บาท/ลิตร  แก๊สโซฮอล์ E20 อยู่ที่ 25.34บาท/ลิตร แก๊สโซฮอล์ E85 อยู่ที่ 20.64บาท/ลิตร ดีเซล 26.79 บาท/ลิตร (ราคานี้ยังไม่รวมภาษีท้องที่ของแต่ละจังหวัด)


เปิดอ่าน