รมว.เศรษฐกิจฯญี่ปุ่นยันพร้อมก้าวต่อไปในอนาคตร่วมกับไทย

รมว.เศรษฐกิจฯญี่ปุ่นยันพร้อมก้าวต่อไปในอนาคตร่วมกับไทย

               วันที่ 11 ก.ย. 2560 เวลา 15.00 น. ณ ห้องสีงาช้าง ตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล นายฮิโระชิเกะ เสะโค รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเศรษฐกิจ การค้าและอุตสาหกรรมญี่ปุ่น เข้าเยี่ยมคารวะพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในโอกาสที่เป็นหัวหน้าคณะนำนักธุรกิจญี่ปุ่นจำนวนกว่า 500 คน มาเยือนไทยเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมในโอกาสครบรอบ 130 ปี การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทย - ญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 11-13 กันยายน 2560 ภายหลังการหารือ พลโท วีรชน สุคนธปฏิภาค รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวสรุปผลการหารือดังนี้

               นายกรัฐมนตรีรู้สึกยินดีอย่างยิ่งที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเศรษฐกิจฯ นำคณะนักธุรกิจญี่ปุ่นชั้นนำจำนวนถึง 563 คน เดินทางเยือนไทยในโอกาสครบ 130 ปี การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทย - ญี่ปุ่น แสดงถึงความเชื่อมั่นและความไว้วางใจในประเทศไทยและรัฐบาลไทย ในการเดินหน้าสานต่อความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างกัน นายกรัฐมนตรีกล่าวต่อไปว่า ตลอดระยะเวลา 130 ปีที่ผ่านมา ไทยและญี่ปุ่นมีความแน่นแฟ้นในทุกระดับ โดยเฉพาะพระราชวงศ์ คนไทยซาบซึ้งที่สมเด็จพระจักรพรรดิอะกิฮิโตะและสมเด็จพระจักรพรรดินีมิชิโกะเสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศไทย เพื่อถวายสักการะพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช บรมนาถบพิตร เมื่อเดือน มี.ค. ที่ผ่านมา  ตลอดจนรัฐบาลและเอกชนญี่ปุ่นต่างมีส่วนสำคัญอย่างยิ่งในการพัฒนาทางเศรษฐกิจของไทยมาจนถึงปัจจุบัน รัฐบาลไทยมีความเชื่อมั่นในศักยภาพของญี่ปุ่นและรัฐบาลญี่ปุ่น ในการพัฒนาความสัมพันธ์และความร่วมมือทุกด้านระหว่างกันให้ลึกซึ้งและกว้างขวางยิ่งขึ้น  โดยเฉพาะอย่างยิ่งความร่วมมือระหว่างไทยและญี่ปุ่นในการยกระดับอุตสาหกรรมของไทยเพื่อก้าวสู่ Thailand 4.0  การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และ SMEs ซึ่งเป็นสาขาที่ญี่ปุ่นมีความเชี่ยวชาญ  และหวังว่า การเดินทางลงพื้นที่ EEC ของนักธุรกิจญี่ปุ่นในวันพรุ่งนี้ จะช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้นักธุรกิจญี่ปุ่นนำไปสู่การลงทุนที่มากขึ้นใน EEC 

                 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเศรษฐกิจฯ กล่าวว่า คณะนักธุรกิจญี่ปุ่นที่เดินทางมาเยือนไทยครั้งนี้ยินดีอย่างยิ่งที่จะได้พบกับนายกรัฐมนตรี และทราบว่าการมาเยือนไทยของคณะนักธุรกิจญี่ปุ่นครั้งนี้ได้รับความสนใจอย่างมากจากสื่อมวลชนของทั้งสองประเทศ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเศรษฐกิจฯ ยังมั่นใจว่า นักธุรกิจญี่ปุ่นจะได้มีส่วนสำคัญในการร่วมมือกับรัฐบาลไทยพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมไทยภายใต้นโยบาย Thailand 4.0
               โอกาสนี้ ทั้งสองฝ่ายยังหารือในประเด็นต่างๆ อาทิ โรงไฟฟ้าพลังงานถ่านหินสะอาด ซึ่งมีการทดสอบแล้วว่ามีประสิทธิภาพสูง ราคาถูก และมีความปลอดภัยต่อชุมชนรอบข้างโรงไฟฟ้า โดยญี่ปุ่นพร้อมให้ความร่วมมือในเรื่องการสร้างการรับรู้เรื่องเทคโนโลยีดังกล่าวให้ประชาชนไทยได้รับทราบ ความร่วมมือในสาขายานยนต์สมัยใหม่ ซึ่งไทยและญี่ปุ่นมีความร่วมมือในเรื่องนี้อย่างแข็งขัน  โดยได้มีการจัดสัมมนาเพื่อให้นักลงทุนญี่ปุ่นทราบแนวนโยบายของรัฐบาลไทยในกรุงเทพฯ เมื่อสองสัปดาห์ก่อน สอดคล้องกับรัฐบาลไทยที่มีนโยบายส่งเสริมยานยนต์ไฟฟ้า (Electric Vehicle : EV) และญี่ปุ่นยินดีร่วมมือกับไทยในการยกระดับให้ไทยเป็นฐานการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าที่สำคัญในภูมิภาคต่อไป

                 ด้านการแพทย์ นายกรัฐมนตรียินดีที่ทราบว่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเศรษฐกิจฯ ได้นำคณะธุรกิจและภาครัฐในสาขาการแพทย์มาไทย และพบปะกับภาครัฐและภาคเอกชนของไทยเพื่อแนะนำเครื่องมือทางการแพทย์ที่มีคุณภาพสูงของญี่ปุ่น ซึ่งจะทำให้ไทยและญี่ปุ่นจะมีความร่วมมือทางด้านอุตสาหกรรมผลิตเครื่องมือทางการแพทย์อย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้นในอนาคต รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเศรษฐกิจฯ ยังได้แสดงความขอบคุณรัฐบาลไทยที่สนับสนุนญี่ปุ่นในการเป็นเจ้าภาพจัด World Expo 2025  ณ จังหวัดโอซากา อย่างเป็นทางการ และกล่าวเชิญชวนนายกรัฐมนตรีและประชาชนชาวไทยไปร่วมงานดังกล่าวด้วย


เปิดอ่าน