สัญญาพันธมิตร"ทีโอที-เอไอเอส"จ่อรอยาว

     สัญญาพันธมิตรทีโอที-เอไอเอสจ่อรอยาว หลังสำนักงานอัยการสูงสุดตั้งข้อสังเกตยิบย่อยให้ทีโอทีแก้ไขก่อนลงนาม ฝ่ายบริหารหวั่นกระทบ รายได้ระยะยาว

 
             สัญญาพันธมิตรทีโอที-เอไอเอสจ่อรอยาว หลังสำนักงานอัยการสูงสุดตั้งข้อสังเกตยิบย่อยให้ทีโอทีแก้ไขก่อนลงนาม ขณะฝ่ายบริหารหวั่นกระทบไปถึงพันธมิตรดีแทค  กระทบรายได้ระยะยาว
            แหล่งข่าวระดับสูงในบริษัท ทีโอที จำกัด(มหาชน) เปิดเผยว่า สำนักงานอัยการสูงสุดได้มีหนังสือตอบข้อหารือด้านกฏหมายและสัญญา กรณีการทำสัญญาเช่าเครื่องและอุปกรณ์เพื่อให้บริการโทรคมนาคม และสัญญาการใช้บริการข้ามโครงข่ายโทรศัพท์มือถือภายในประเทศ(โรมมิ่ง)​ บนคลื่น 2100 เมกะเฮิรตซ์ระหว่างทีโอทีกับบริษัท แอดวานซ์​ ไวร์เลส เน็ตเวร์ค จำกัด(เอดับบลิวเอ็น)ในเครือเอไอเอส  โดยสำนักงานอัยการสูงสุดได้ตั้งข้อสังเกตให้ทีโอทีดำเนินการปรับปรุงแก้ไขก่อนจะมีการลงนามในสัญญา  
           ทั้งนี้ข้อสังเกตของสำนักงานอัยการสูงสุดนั้นประกอบด้วย 1.การให้เอไอเอสค้ำประกันการทำสัญญาว่าบริษัทเอดับบลิวเอ็นจะปฏิบัติตามข้อสัญญาตลอดอายุสัญญาเสียก่อนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของรัฐ  เนื่องจากบริษัทเอไอเอสเป็นคู่สัญญาในข้อตกลงเป็นพันธมิตรชั่วคราว แต่ในสัญญาที่จะมีการลงนามกันนั้นคู่สัญญากลับเป็นเพียงบริษัทเอดับบลิวเอ็นที่เป็นบริษัทลูก นอกจากนี้ยังให้มีสัญญาเพิ่มเติมสัญญากับเอไอเอสโดยตรงห้ามมิให้บริษัท เปลี่ยนแปลงสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทคู่สัญญา เว้นแต่จะได้รับความยินยอมจากทีโอที
               2.ทีโอทีควรระบุเรื่องของการเชื่อมโยงระหว่างร่างสัญญาเช่าเครื่องและอุปกรณ์เพื่อให้บริการโทรคมนาคม กับร่างสัญญาการใช้บริการข้ามโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่(โรมมิ่ง) ที่จะลงนามกันเนื่องจากสัญญาทั้งสองฉบับมีความเกี่ยวโยงกัน  จึงควรระบุลงไปในสัญญาหากบริษัทเอกชนกระทำผิดสัญญาฉบับใดฉบับหนึ่ง ทีโอทีมีสิทธิ์บอกเลิกสัญญาอีกฉบับด้วย  3. ให้ทีโอทีตรวจสอบนิยามคำว่า ผู้ให้บริการเสมือนในร่างสัญญา ตลอดจนนิยามคำว่า Trafic และ “ผู้ให้เช่า”ว่าถูกต้องตามวัตถุประสงค์หรือไม่   และตรวจสอบรายละเอียดทางเทคนิคและวิศวกรรม รวมทั้งการคำนวณค่าตอบแทนตามสัญญาว่าสอดคล้องกับข้อตกลงพันธเดิมหรือไม่
            แหล่งข่าวคนเดิมระบุอีกว่าหลังจากฝ่ายบริหารทีโอทีรับข้อสังเกตจากสำนักงานอัยการสูงสุดกลับมาพิจารณาพบว่าข้อสังเกตต่างๆที่ให้ทีโอทีดำเนินการแก้ไขก่อนลงนามในสัญญานั้น เป็นเรื่องรายละเอียดปลีกย่อยที่ยากในการปฏิบัติและจำเป็นต้องได้รับความร่วมมือจากคู่สัญญาด้วย ทำให้การลงนามในสัญญาอาจต้องยืดเยื้อออกไปอีกระยะ และข้อสังเกตุของสำนักงานอัยการสูงสุดข้างต้นนั้นยังทำให้เส้นทางการลงนามในสัญญาให้บริการโครงข่ายและบริการโรมมิ่งบนคลื่น 2300 MHz ที่ทีโอทีจะดำเนินการกับบริษัทดีแทคไตรเน็ตในเครือดีแทคด้วย จนฝ่ายบริหารทีโอทีหว่ันเกรงจะกระทบรายได้่ที่ทีโอทีจะได้รับจากคู่สัญญาทั้งสองรายปีละกว่า 15,000 ล้านบาท 
       ด้าน นายมนต์ชัย หนูสง กรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)​กล่าวว่าขณะนี้ได้รับหนังสือตอบกลับจากสำนักงานอัยการสูงสุด โดยมีข้อสังเกตที่ทีโอทีจะต้องไปดำเนินการปรับปรุงแก้ไขบางประการ แต่ไม่สามารถเปิดเผยรายละเอียดได้ ซึ่งฝ่ายบริหารทีโอทีจะรับไปดำเนินการต่อไปแต่เชื่อว่าไม่กระทบต่อการลงนามที่จะมีขึ้นแต่อย่างใด  
         บอสใหญ่ทีโอทีกล่าวถึงการให้บริการท่อร้อยสายใต้ดินของทีโอทีตามนโยบายจัดระเบียบสายไฟฟ้าและสายสื่อสารที่ระโยงรยางค์รอบกรุงด้วยว่า ทีโอทีได้ลงทุนวางท่อร้อยสายที่พร้อมใช้งานทั่วเขตกรุงเทพและปริมณฑลกว่า 2,000 กม.แล้วแต่จนถึงขณะนี้มีบริษัทเอกชนด้านสื่อสารเข้ามาขอใช้แค่ 300 กม.เท่านั้น เข้าใจว่าเอกชนยังไม่ทราบว่าทีโอทีได้ก่อสร้างท่อร้อยสายเหล่านี้เสร็จแล้วและพร้อมให้บริการแล้ว ส่วนที่มีหลายฝ่ายติงว่าค่าบริการท่อร้อยสายทีโอทีแพงเกินจริงนั้นยืนยันว่าไม่ได้สูงแต่อย่างใดเพราะมีอัตราค่าใช้บริการอยู่ที่ 20,000 บาท/กม.เป็นไปตามอัตราที่ กสทช.กำหนด


เปิดอ่าน