“AMA” ทุ่ม 381 ลบ. ถอยเรือบรรทุกลำใหม่

นายพิศาล รัชกิจประการ, AMA ทุ่ม, 381, ถอยเรือบรรทุกลำใหม่, AMA, มหาชน

“AMA” ทุ่ม 381 ลบ. ถอยเรือบรรทุกลำใหม่

                นายพิศาล รัชกิจประการ กรรมการผู้จัดการ บริษัท อาม่า มารีน จำกัด (มหาชน) หรือ AMA เปิดเผยว่า บริษัทฯ ได้ลงทุนซื้อเรือบรรทุกน้ำมัน และสารเคมีลำใหม่ 1 ลำ ได้แก่เรือ Mt. Global   Jupiter  กับ ALAVANCA INC. โดยมีมูลค่าสัญญารวม 11,200,000 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา หรือคิดเป็นเงินไทยประมาณ 381,920,000 บาท (โดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน 34.10 บาทต่อ 1 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา) โดยเรือลำใหม่นี้มีน้ำหนักบรรทุก 13,001 เดทเวทตัน ส่งผลให้ภายหลังการลงทุนซื้อเรือลำดังกล่าว กองเรือบรรทุกน้ำมันของบริษัทฯจะมีจำนวนเพิ่มขึ้นจาก 9 ลำเป็น 10 ลำ และมีน้ำหนักบรรทุกรวม เพิ่มขึ้นจาก 69,980 เดทเวทตัน เป็น 82,981 เดทเวทตัน หรือคิดเป็นเพิ่มขึ้น 18.57%

                  โดยในการลงทุนซื้อเรือในครั้งนี้บริษัทฯใช้เงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนต่อประชาชนในสัดส่วนร้อยละ 20 ของมูลค่าเรือทั้งหมด และใช้เงินที่ได้จากการกู้ยืมจากสถาบันการเงินในสัดส่วนร้อยละ 80 ของมูลค่าเรือทั้งหมด ซึ่งหลังจากการลงทุนซื้อเรือลำดังกล่าวบริษัทฯมีแผนที่จะนำไปให้บริการขนส่งสินค้าเหลวไปยังภูมิภาคเอเชียตะวันออก เช่นจีน เกาหลีใต้ และญี่ปุ่น เป็นต้น รวมถึงภูมิภาคเอเชียใต้ เช่น อินเดีย ศรีลังกา และบังคลาเทศ เป็นต้น ซึ่งจะส่งผลให้บริษัทมีรายได้จากการให้บริการขนส่งสินค้าทางเรือเพิ่มขึ้น โดยบริษัทฯจะรับมอบเรือลำใหม่ในวันที่ 15 สิงหาคม 2560 และจะสามารถเริ่มให้บริการขนส่ง รวมถึงสามารถรับรู้รายได้ภายในไตรมาสที่ 3 ของปี 2560

               “การเพิ่มกองเรือในครั้งนี้จะช่วยเพิ่มศักยภาพในการให้บริการขนส่งสินค้าทางเรือให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งเรือลำดังกล่าวจะเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ทำให้ผลประกอบการของบริษัทฯในปีนี้เติบโตได้ตามเป้าหมายที่ได้วางไว้” นายพิศาลกล่าว


เปิดอ่าน