ขนส่งคลอด4มาตรการช่วยรถตู้หลังจัดระเบียบ รายได้ลดลง 60-70%

คลอด4มาตรการช่วยรถตู้หลังจัดระเบียบ รายได้ลดลง 60-70%

 พ.อ. สมบัติ ธัญญะวัน เสนาธิการกองพลทหารม้าที่ 2 รักษาพระองค์ (พล.ม.2 รอ.) ในฐานะรองคณะทำงานจัดระเบียบรถตู้โดยสารสาธารณะเปิดเผยหลังการประชุมระหว่างคณะทำงานจัดระเบียบรถตู้โดยสารสาธารณะ กรมการขนส่งทางบก (ขบ.) ตัวแทนสถาบันการเงิน และผู้ประกอบการรถตู้โดยสารวานนี้ (8 มิ.ย.) ว่าที่ประชุมฯสรุปมาตรการทางการเงินจำนวน 4 ข้อเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการรถตู้โดยสารสาธารณะที่ได้รับผลกระทบจากนโยบายจัดระเบียบรถตู้ ทำให้มีรายได้ลดลงและไม่สามารถผ่อนชำระหนี้สินกับสถาบันทางการเงินได้ 

ผู้ประกอบการกลุ่มนี้มีจำนวนกว่า 260 ราย มูลหนี้รวมประมาณ 41 ล้านบาทและมีสถาบันการเงินที่เป็นเจ้าหนี้จำนวน 22 แห่ง

สำหรับมาตรการช่วยเหลือทางการเงิน 4 ข้อ ได้แก่ 1.ขอให้สถาบันการเงินยกเว้นการเรียกเก็บค่าปรับในกรณีที่ผู้ประกอบการผิดนัดชำระหนี้ระหว่างเดือน ต.ค.-ธ.ค. 2559 เพราะเป็นช่วงที่รัฐบาลดำเนินนโยบายจัดระเบียบ

2. ขอความร่วมมือจากสถาบันการเงินเจรจาปรับโครงสร้างหนี้กับผู้ประกอบการรถตู้โดยสาร เช่น ขอให้ยืดระยะเวลาการชำระหนี้ออกไป 10-12 เดือน รวมทั้งการชำระหนี้แบบขั้นบันได เช่น ช่วงปีแรกอาจชำระค่างวด 15,000-17,000 บาท ปีที่ 2 เพิ่มเป็น 20,000 บาท และปีที่ 3 เพิ่มเป็น 30,000 บาท เป็นต้น โดยเชื่อว่าผู้ประกอบการรถตู้จะมีความสามารถในการชำระหนี้เพิ่มขึ้นในอนาคต เพราะภาครัฐอยู่ระหว่างเร่งสร้างสถานีจอดรถตู้ซึ่งจะใช้เวลาประมาณ 10 เดือนจึงจะแล้วเสร็จ

3. กรณีที่ผู้ประกอบการจะขอหยุดพักชำระหนี้ คณะทำงานจัดระเบียบรถตู้ฯ จะต้องหารือกับกรมสรรพากร กระทรวงการคลัง เพื่อหาแนวทางที่เหมาะสมและลดผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของสถาบันการเงิน เพราะสถาบันการเงินยังต้องจ่ายภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

 4. กรณีที่ผู้ประกอบการไม่มีความสามารถชำระหนี้ได้อีก สถาบันการทางเงินของภาครัฐก็จะเข้ามารับโอนหนี้ที่เหลือจากสถาบันการเงินและผู้ให้บริการเงินกู้ที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน (Non-Bank) โดยจะคิดดอกเบี้ยจากผู้ประกอบการรถตู้โดยสารในอัตราต่ำ ซึ่งขณะนี้ได้ประสานกับธนาคารออมสินไว้แล้ว

 “ทั้ง4มาตรการจะเริ่มได้ทันทีและจะใช้ระยะเวลาดำเนินการ 10-12 เดือนอย่างไรก็ตามต้องการใช้มาตรการที่ 1-3 ก่อน และจะใช้มาตรการที่ 4 เป็นทางเลือกสุดท้าย” พ.อ. สมบัติกล่าว

นายรังสรรค์ สายสุทธิ์ นายกสมาคมธุรกิจรถตู้โดยสารสาธารณะต่างจังหวัด กล่าวว่า เห็นด้วยกับมาตรการช่วยเหลือต่างๆ เพราะตอนนี้ผู้ประกอบการรถตู้โดยสารได้รับผลกระทบอย่างมากจากจำนวนผู้โดยสารและรายได้ลดลงไปประมาณ 60-70% จึงขอให้สถาบันการเงินออกมาตรการเยียวยาด้านการเงินแก่ผู้ประกอบการ ส่วนเงื่อนไขอื่นๆ เช่น การจัดจุดจอดรถ และการกำหนดเพดานความเร็วในการขับขี่ ดังนั้นเอกชนจึงต้อง ต้องหารือร่วมกับในสมาคมอีกครั้ง เพื่อหาแนวทางเคลื่อนไหวต่อไป

นายนพรัตน์ การุณยะวนิช รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายบริหารการเดินรถ บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.) กล่าวว่า นโยบายจัดระเบียบรถตู้โดยสารสาธารณะหมวด2เส้นทางกรุงเทพฯ-ต่างจังหวัดระยะทางไม่เกิน300กิโลเมตร เข้าใช้พื้นที่สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (จตุจักร,เอกมัย,ปิ่นเกล้า) ตามนโยบายคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)และการดำเนินการเข้มงวดตรวจสอบความพร้อมของรถโดยสารสาธารณะและพนักงานขับรถตามมาตรฐานความปลอดภัย (Checklist) ของ ขบ. ส่งผลให้จำนวนการเกิดอุบัติเหตุ และปัญหาร้องเรียนต่างๆ ของรถโดยสารสาธารณะลดลงอย่างเห็นได้ชัดในปัจจุบัน ประชาชนมีความเชื่อมั่นในการเดินทางด้วยรถโดยสารสาธารณะมากขึ้น

บขส. จึงขอขอบคุณหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้ประกอบการรถร่วมที่ได้ร่วมมือกันจนทำให้การจัดระเบียบรถตู้เป็นไปตามเป้าหมาย สามารถลดปัญหาร้องเรียนการจราจรติดขัดในเขตเมืองกรุงเทพฯ และยกระดับการบริการให้ได้มาตรฐาน มีความปลอดภัย สร้างความพึงพอใจให้แก่ประชาชน


เปิดอ่าน