ยูพีเอส เดินหน้าขยายบริการ รับนโยบาย "ไทยแลนด์ 4.0"

 ยูพีเอส เดินหน้าขยายบริการ 9จังหวัด รับนโยบาย "ไทยแลนด์ 4.0" หนุนไทยฮับโลจิสติกส์อาเซียน

 นายบุนเทียม ตัน กรรมการผู้จัดการ ยูพีเอส ประเทศไทย ผู้ให้บริการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศและธุรกิจโลจิสติกส์ เปิดเผยว่า ยูพีเอส ได้ขยายบริการในประเทศไทยอย่างต่อเนื่องเพื่อเสริมศักยภาพและตอบสนองภาคธุรกิจขยายการค้าระหว่างประเทศ สอดคล้องนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ซึ่งมุ่งสร้างเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม และการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานในโปรเจคขนาดใหญ่ของรัฐบาลในหลายพื้นที่ทั่วประเทศ

ปลายปีที่ผ่านมายูพีเอสได้ขยายบริการเพิ่มขึ้นใน 4 จังหวัดภาคตะวันออก คือ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ปราจีนบุรี และระยอง เพื่อรองรับการเติบโตทางเศรษฐกิจในพื้นที่ชายฝั่งภาคตะวันออกของไทย ซึ่งมีภาคอุตสาหกรรมการผลิตจำนวนมาก

ปีนี้ได้เสริมศักยภาพการบริการครอบคลุมพื้นที่ 9 จังหวัด แบ่งเป็น 6 จังหวัดในกรุงเทพฯ และปริมณฑล ประกอบด้วย กรุงเทพฯ นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ และสมุทรสาคร และ 3 จังหวัดในแถบอยุธยา ประกอบด้วย ลพบุรี พระนครศรีอยุธยา และสระบุรี

ด้วยบริการขยายระยะเวลาตัดรอบรับพัสดุประจำวันในพื้นที่กรุงเทพฯ ปริมณฑล และ 3 จังหวัดในแถบอยุธยา สูงสุด 6.5 ชั่วโมง สำหรับการส่งสินค้าสู่ยุโรปและสหรัฐ ทำให้ลูกค้ามีเวลาและความสามารถในการผลิตสินค้ามากขึ้น

นอกจากนี้สามารถลดระยะเวลาการส่งสินค้าจาก 9 จังหวัดดังกล่าวไปยังประเทศเวียดนามให้สั้นลงได้สูงสุด 2 วัน และจากสระบุรี ซึ่งเป็นแหล่งผลิตสินค้าหลายอุตสาหกรรม สู่เมืองหลักในเอเชียและสหรัฐสั้นลงได้สูงสุด 1 วัน ปัจจุบันพบว่าการส่งออกและนำเข้าของภาคธุรกิจในเวียดนาม เป็นหนึ่งในพื้นที่ขยายตัวสูง การลดเวลาขนส่งในพื้นที่ดังกล่าว จะช่วยเสริมศักยภาพด้านการผลิตให้ผู้ผลิตในไทยเพิ่มขึ้น

“พื้นที่กรุงเทพฯและปริมณฑล และอยุธยา ซึ่งเป็นศูนย์กลางสำคัญของเศรษฐกิจไทย การขยายบริการจะช่วยให้ธุรกิจไทยเชื่อมโยงสู่เส้นทางการค้าหลักๆ ได้ดีขึ้น ทั้งยุโรป ฮ่องกง สหรัฐ และเวียดนาม”

บริษัทมีแผนลงทุนและพัฒนาศักยภาพการบริการในไทยเพื่อส่งเสริมแผนการขยายสู่ต่างประเทศของธุรกิจไทย โดยยกระดับระบบซัพพลายเชนของลูกค้าให้เชื่อมโยงเส้นทางการค้าต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพตอบสนองวิสัยทัศน์รัฐบาลไทยในการยกระดับประเทศสู่ศูนย์กลางโลจิสติกส์ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ พร้อมส่งเสริมการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษของรัฐบาลไทย โดยนำโซลูชั่นด้านเทคโนโลยี ความรู้ทางด้านซัพพลายเชนในแต่ละภาคอุตสาหกรรม และบริการส่งด่วนมาให้บริการ


เปิดอ่าน