‘ไต้หวัน’นิยมแรงงานไทย เตรียมส่ง233อัตรามิ.ย.นี้

นายวรานนท์ ปีติวรรณ, ไต้หวัน, ส่วนที่ 2, ม่าน มู่ลี่, กรอบประตูหน้าต่าง, เตียง ตู้ โต๊ะ

  กรมการจัดหางาน เผยนายจ้างไต้หวันยังนิยมแรงงานไทย พร้อมจัดส่งคนงานทันที 233 อัตราภายในเดือนมิ.ย.นี้

              นายวรานนท์ ปีติวรรณ อธิบดีกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า กรมการจัดหางาน ร่วมกับสำนักงานแรงงาน ณ กรุงมะนิลา (ส่วนที่ 2) ไทเป ได้เข้าหารือกับบริษัทที่ไต้หวัน ซึ่งจ้างแรงงานไทยผ่านการจัดส่งโดยกรมการจัดหางาน เป็นบริษัทประกอบธุรกิจประเภทผลิตแผงวงจรไฟฟ้า ผลิตเฟอร์นิเจอร์ (ม่าน มู่ลี่) ผลิตชิ้นส่วน/ประกอบจักรยาน ผลิตอะลูมิเนียมอัดหรือรีดเป็นรูป (กรอบประตู/หน้าต่าง) ผลิตเฟอร์นิเจอร์อะลูมิเนียม (เตียง ตู้ โต๊ะ)

             อย่างไรก็ตาม จากการหารือบริษัทสนใจใช้บริการจัดส่งโดยรัฐ เนื่องจากเห็นว่าระบบการจัดส่งโดยรัฐจะเป็นการช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของคนงาน โดยนายจ้างแจ้งความต้องการแรงงานไทย ให้กรมฯจัดส่งทันที 233 อัตรา เพื่อทำงานในโรงงานอิเล็กทรอนิกส์ 130 คน และช่างเชื่อมช่างประกอบอีก103 คน คาดว่าจะจัดส่งได้ภายในเดือนมิ.ย.นี้ และยังจัดหาตำแหน่งงานให้แรงงานไทยเพิ่มขึ้นอีก 220 อัตรา เป็นโครงการก่อสร้างโรงงานแห่งใหม่160 อัตรา งานช่างเชื่อมและช่างประกอบท่ออีก 60 อัตรา กับนายจ้างบริษัทอุตสาหกรรมหนักขนาดใหญ่อันดับ 1ของไต้หวัน 

             โดยกรมฯ จะประสานสำนักงานแรงงาน ณ กรุงมะนิลา (ส่วนที่ 2) ไทเป และสาขาเมืองเกาสงเพื่อประสานในการจัดส่งแรงงานไทยให้นายจ้าง/สถานประกอบการ และเตรียมประสานคนงานเก่าและประกาศรับสมัครคนงานใหม่ให้นายจ้างรายอื่นๆที่จะแจ้งความต้องการแรงงานให้กรมการจัดหางานจัดส่ง

             นายวรานนท์  กล่าวว่าจากการสอบถามนายจ้างและสมาคมจัดหางานไถจง แจ้งว่า นายจ้างไต้หวัน มีความต้องการแรงงานไทยจำนวนมาก แต่คนงานไทยยังมีปัญหากลับก่อนกำหนด หากแก้ปัญหาได้ ก็จะสามารถขยายตลาดแรงงานไทยได้ เนื่องจากนายจ้าง ยังมีความต้องการแรงงานไทยมากกว่าแรงงานชาติอื่นๆ ซึ่งกรมฯจะนำประเด็นปัญหาดังกล่าวหารือในที่ประชุมคณะกรรมการร่วมหารือไทย-ไต้หวัน ในเดือนมิ.ย.นี้

            สำหรับไต้หวันยังคงเป็นตลาดแรงงานยอดนิยมของแรงงานไทยสูงกว่าทุกประเทศ โดยตั้งแต่ช่วงเดือนม.ค.-เม.ย.2560 คนหางานได้รับอนุญาตให้เดินทางไปทำงานต่างประเทศ 39,028 คน ไปทำงานไต้หวันมากที่สุด 11,881 คน ลำดับที่ 2 สาธารณรัฐเกาหลี 4,963 คน ลำดับที่3ญี่ปุ่น 2,897 คน หากคนหางานใดประสงค์จะไปทำงานไต้หวัน ขอให้ลงทะเบียนได้ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-10 หรือกองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ กรมการจัดหางาน 


เปิดอ่าน