แพรนด้า กรุ๊ป เผยปี 2560 ส่งสัญญาณที่ดี

แพรนด้า กรุ๊ป เผยปี 2560 ส่งสัญญาณที่ดี ฐานการผลิตฟื้นตัวต่อเนื่องจากปีก่อน

           รายงานข่าวจากกลุ่มบริษัทแพรนด้า เปิดเผยว่า แม้ภาพรวมการดำเนินธุรกิจในปี 2559 ที่ผ่านมาบริษัทฯ จะประสบปัญหาจากการขาดทุน แต่ฐานการผลิต ซึ่งประกอบด้วยโรงงานของแพรนด้าฯ ในประเทศไทย (อ้างอิง ได้จากงบการเงินเฉพาะกิจการ) กลับแสดงถึงการฟื้นตัวอย่างชัดเจน จากการเติบโตของยอดขาย 1,861 ล้านบาท เป็น 2,161 ล้านบาท คิดเป็นอัตราการเติบโต 16% และพลิกจากขาดทุนจากการดำเนินงาน 63 ล้านบาท เป็นกำไรจากการดำเนินงาน 21 ล้านบาท ซึ่งจะเห็นว่าฐานการผลิตเริ่มสร้างกำไรจากการดำเนินงานมา 3 ไตรมาสติดต่อกัน นับตั้งแต่ไตรมาสที่ 2 จนถึงไตรมาสที่ 4 ของปี 2559 สะท้อนให้เห็นว่าความสำเร็จในระยะแรกของการดำเนินกลยุทธ์ของบริษัท ในการปรับโครงสร้างธุรกิจ (Reposition of Business Structure)

                      สำหรับปี 2560 บริษัทได้ดำเนินกลยุทธ์ของบริษัทอย่างต่อเนื่อง เพื่อนำไปสู่การเสริมสร้างการฟื้นตัวอย่างยั่งยืน (Building Sustainable Recovery) โดยการมุ่งเน้นไปยังฐานการผลิต ซึ่งปรากฎผลในไตรมาสที่ 1 พบว่ารายได้จากการขายเติบโตต่อเนื่อง โดยมียอดขายจากฐานการผลิตเพิ่มขึ้นในระดับเกินกว่า 40% เทียบจากช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน อันเนื่องมาจากไตรมาสที่ 1 ของปีก่อน มีรายได้จากการขายในระดับต่ำกว่าการขายตามปกติ

                  บริษัทฯ ยังคงตั้งเป้าหมายการขายสำหรับฐานการผลิตปี 2560 ในอัตราการเติบโตประมาณ 20% เทียบจาก ปีก่อน สำหรับยอดขายที่เพิ่มขึ้นมาจากการตลาดในสหรัฐอเมริกา และการฟื้นตัวจากจุดต่ำสุดในตลาดยุโรป ซึ่งลูกค้ายังคงเชื่อมั่นในฐานการผลิตที่มีคุณภาพสูงของบริษัทฯที่จะเป็นหุ้นส่วนในธุรกิจเพื่อการเติบโตร่วมกันในระยะยาว ซึ่งสอดคล้องกับปรัชญาในการดำเนินธุรกิจของบริษัทที่มุ่งเน้นการเติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน 

                 สำหรับกลุ่มบริษัทแพรนด้า หรือ PRANDA GROUP ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2516 เพื่อดำเนินธุรกิจการผลิตเครื่องประดับ อัญมณี ชั้นนำของไทย  โดยต่อมาในเดือนกรกฎาคม 2533 ได้เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อระดมทุนในการขยายกิจการ PRANDA GROUP ได้การยอมรับว่าเป็นผู้ผลิตเครื่องประดับอัญมณีงานฝีมือคุณภาพสูง และได้รับรางวัลเกียรติยศ จากทั้งภาครัฐ หน่วยงานอันเป็นที่เชื่อถือจากนานาชาติ รวมถึงภาคประชาสังคมมาโดยตลอดกว่า 44 ปี ที่ดำเนินกิจการ

                   ปัจจุบัน PRANDA GROUP ดำเนินการธุรกิจหลัก อันประกอบด้วย  การผลิตเครื่องประดับอัญมณีคุณภาพงานฝีมือจำนวนมาก โดยมีฐานการผลิตอยู่ใน ประเทศไทย อินโดนีเซีย และเวียดนาม มีกำลังการผลิตรวมกว่า 10 ล้านชิ้นต่อปี  การดำเนินธุรกิจจัดจำหน่ายเพื่อการค้าส่ง และการดำเนินธุรกิจค้าปลีก โดยมี 5 บริษัทในเครือกระจายอยู่ในประเทศ ที่เป็นตลาดหลักสำคัญ คือ สหรัฐอเมริกา, ยุโรป, และอินเดีย นอกจากนี้ยังมีเครือข่ายการค้าปลีกเครื่องประดับภายใต้แบรนด์ PRIMA GOLD , Julia และ Merii  ในแถบเอเชีย และตะวันออกกลาง

                     PRANDA GROUP มีความมุ่งมั่นที่จะสร้างความสำเร็จ และการเจริญเติบโตให้กับ ลูกค้า และ คู่ค้า ตามวิสัยทัศน์ขององค์กรที่ว่า

      " เราจะเป็นพันธมิตรด้านเครื่องประดับชั้นนำของโลกที่ร่วมสร้างความเจริญเติบโต และความสำเร็จให้กับคู่ค้าอันทรงคุณค่าของเรา "


 


เปิดอ่าน