กฟผ.เตรียมจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นปชช.โรงไฟฟ้าแม่เมาะ

 กฟผ.เตรียมจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชนโรงไฟฟ้าแม่เมาะรอบใหม่ ในวันที่ 29 เม.ย.นี้

             นายสหรัฐ บุญโพธิภักดี โฆษก การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เปิดเผยว่า การจัดทำรายงานวิเคราะห์ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ(EHIA) ของโครงการขยายกำลังผลิตโรงไฟฟ้าทดแทน โรงไฟฟ้าแม่เมาะ เครื่องที่ 4 – 7 จ.ลำปาง ที่เคยได้รับความเห็นชอบแล้วในกำลังการผลิต 600 เมกะวัตต์นั้น และต้องมาจัดทำขึ้นใหม่ในครั้งนี้ เนื่องจากผลการคำนวณทางด้านเทคนิคและการประกวดราคาได้โรงไฟฟ้าขนาดกำลังผลิต 655 เมกะวัตต์ ซึ่งสูงกว่ากำลังผลิตเดิมและเป็นเครื่องผลิตไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมดีขึ้น
             "กฟผ.จำเป็นต้องมีการจัดทำรายงาน EHIA ใหม่ให้ครอบคลุมกำลังผลิตที่เพิ่มมากขึ้นเป็น 655 เมกะวัตต์ เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และต้องผ่านการยอมรับของชุมชนในพื้นที่"
                 นายสหรัฐกล่าวอีกว่าสำหรับขั้นตอนก่อนจัดเวทีรับฟังความคิดเห็น ทางบริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่ปรึกษาในการจัดทำรายงาน EHIA โครงการขยายกำลังผลิตโรงไฟฟ้าทดแทน โรงไฟฟ้าแม่เมาะ เครื่องที่ 4 - 7 ได้ดำเนินการสื่อสารกับกลุ่มเป้าหมายภาคประชาชน ผู้นำชุมชนในพื้นที่โครงการ หน่วยงานที่รับผิดชอบและพิจารณา EHIA หน่วยงานราชการระดับจังหวัด อำเภอ และตำบล หน่วยงานด้านสาธารณสุขและการแพทย์ กลุ่มองค์กรเอกชนด้านสิ่งแวดล้อม องค์กรพัฒนาเอกชน สถานศึกษา ศาสนสถาน นักวิชาการอิสระ สื่อมวลชน และประชาชนทั่วไป เพื่อบอกกล่าวและให้ความรู้ในเบื้องต้น ผ่านช่องทางการสื่อสารที่หลากหลาย เช่น แผ่นพับให้ความรู้ สถานีวิทยุชุมชน หนังสือพิมพ์ ป้ายประกาศ โครงการ กฟผ.แม่เมาะ เคาะประตูบ้าน (EGAT knocks door) และทาง Social Mediaเพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมและการรับฟังความคิดเห็นอย่างกว้างขวาง กฟผ. ขอเชิญชวนผู้สนใจทุกภาคส่วนเข้าร่วมกิจกรรมในเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชน เพื่อกำหนดขอบเขตการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (ค.1) และดาวน์โหลดข้อมูลก่อนเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่เว็บไซต์ www.egat.co.th
             ทั้งนี้ ผู้มีส่วนได้เสียกับโครงการดังกล่าว สามารถแสดงความคิดเห็นต่อร่างฉบับนี้ได้ภายใน 15 วัน หรือ ถึงวันที่ 14 พ.ค.นี้ นับจากวันจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นฯโดยส่งข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะไปที่ บริการธุรกิจตอบรับทางไปรษณีย์,ไปรษณีย์อิเล็คทรอนิคส์ (E-Mail) weenittha_w@team.co.th และ rattiya_n@team.co.th, บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด เป็นต้น


เปิดอ่าน