คมนาคมเปิดทางศึกษาความเหมาะสมรถอูเบอร์ 

โดย - โต๊ะข่าวเศรษฐกิจ

       คมนาคมเปิดทาง ยอมศึกษาความเหมาะสมของรถอูเบอร์ เผยใช้เวลา 6 เดือนถึง 1 ปีจึงสรุปผล แต่ระหว่างนี้ขอให้อูเบอร์หยุดให้บริการเพื่อลดความยุ่งยากของปัญหา ด้านอูเบอร์แย้งจะให้บริการตามปกติ เพราะไม่ผิดกฎหมาย แค่ไม่มีกฎหมายรองรับ

       นายสมศักดิ์ ห่มม่วง รองปลัดกระทรวงคมนาคม เปิดเผยหลังเป็นประธานการประชุมแก้ปัญหารถอูเบอร์ วันที่ 20 มี.ค. 2560 ว่า ที่ประชุมมีมติให้ศึกษาความเป็นไปได้และความเหมาะสมในการใช้ระบบบริการร่วมเดินทาง (Ridesharing) ของแอพพลิเคชันอูเบอร์ในประเทศไทย เนื่องจากประเทศไทยยังไม่มีกฎหมายรองรับระบบดังกล่าว เบื้องต้นคาดว่าจะใช้เวลาทำศึกษาประมาณ 6 เดือนถึง 1 ปี จึงสามารถสรุปผลได้ ทั้งนี้ ตอบไม่ได้ว่าผลการศึกษามีแนวโน้มจะเป็นอย่างไร เพราะ Ridesharing เป็นบริการใหม่ที่ยังไม่เคยเกิดขึ้นในประเทศ แต่ถ้าผลการศึกษาสรุปว่าเหมาะสมก็อาจจะจัดให้เป็นบริการรูปแบบใหม่ ซึ่งจะต้องมีการแก้ไขกฎหมายและออกมาตรการกำกับเพื่อให้ประโยชน์ตกอยู่กับประเทศ

        “ระหว่างที่อยู่ในขั้นตอนการศึกษา ก็ได้ขอให้อูเบอร์ให้หยุดการบริการ เพราะถ้าหากยังให้บริการจะทำให้การแก้ไขปัญหายุ่งยากมากขึ้น ซึ่งอูเบอร์ได้รับปากในหลักการ” นายสมศักดิ์กล่าว

         นางเอมี่ กุลโรจน์ปัญญา ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายรัฐสัมพันธ์สื่อสารองค์กร ประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก อูเบอร์ เปิดเผยว่า การประชุมครั้งนี้ถือเป็นครั้งแรกที่ภาครัฐและอูเบอร์พูดคุยไปในทิศทางเดียวกัน คือมีข้อตกลงที่จะทำการศึกษาเพื่อพิจารณาประโยชน์จากบริการ Ridesharing อย่างไรก็ตาม อูเบอร์ได้ตกลงกับที่ประชุมเฉพาะเรื่องการศึกษาความเหมาะสมเท่านั้น แต่ไม่ได้รับปากที่จะยุติการให้บริการตามข้อเสนอของภาครัฐและยืนยันเปิดให้บริการตามต่อไป เพราะบริการของอูเบอร์ไม่ได้ผิดกฎหมาย เพียงแต่ประเทศไทยยังไม่มีกฎหมายรองรับ Ridesharing เท่านั้น อีกทั้งอูเบอร์ต้องรับผิดชอบต่อประชาชนหลายแสนคนที่พึ่งพาระบบอูเบอร์อยู่

        ส่วนกรณีที่ผู้ขับอูเบอร์ถูกกรมการขนส่งทางบก (ขบ.) ปรับเพราะกระทำผิดกฎหมาย และกรณีกลุ่มรถแดงใน จ.เชียงใหม่รวมตัวไล่ล่าผู้ขับอูเบอร์นั้น นางเอมี่ระบุว่าที่ผ่านอูเบอร์ได้ให้คำปรึกษากับผู้ขับและผู้โดยสารในประเด็นดังกล่าวอย่างใกล้ชิดอยู่แล้ว


เปิดอ่าน