เผยเทรนด์คนทำงาน 3 เจนเนอเรชั่น ที่ผู้ประกอบการต้องรู้

โดย - โต๊ะข่าวเศรษฐกิจ

 

       จ๊อบไทยดอทคอม (JobThai.com) เว็บไซต์หางาน สมัครงาน อันดับ 1 ของประเทศไทย เผยข้อมูลรายงานผลการสำรวจพฤติกรรมและความคิดเห็นของคน 3 เจนเนอเรชั่น ได้แก่ Gen X Gen Y และ Gen Z เกี่ยวข้องกับเรื่องการหางาน สมัครงาน ประจำปี 2560 โดยสำรวจกลุ่มตัวอย่างจากทั่วประเทศกว่า 6,000 คน  พบ มีแผนจะเปลี่ยนงานใหม่มากถึง 73% เหตุไม่พึงพอใจเรื่องเงินเดือนหรือค่าตอบแทน ขณะที่ Gen X มองปัจจัยเรื่องการเดินทางที่สะดวก ส่วน Gen Z  มองปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมในการทำงาน   

นางสาวแสงเดือน ตั้งธรรมสถิตย์ ผู้ร่วมก่อตั้งและหัวหน้าผู้บริหารด้านปฏิบัติการ เว็บไซต์จ๊อบไทยดอทคอม (JobThai.com) เปิดเผยว่า เว็บไซต์จ๊อบไทยดอทคอม (JobThai.com) ผู้นำด้านเว็บไซต์หางาน สมัครงาน อันดับ 1 ของประเทศ  ได้จัดงาน “Insights of Digital Recruitment” งานแถลงรายงานการสำรวจความคิดและแนวโน้มพฤติกรรมของคน 3 เจนเนอเรชั่น ได้แก่ Gen X Gen Y และ Gen Z เกี่ยวข้องกับเรื่องการหางาน สมัครงาน ประจำปี 2560 โดยสำรวจกลุ่มตัวอย่างจากทั่วประเทศกว่า 6,000 คน เพื่อให้เข้าถึงข้อมูลไม่ว่าจะเป็นด้านพฤติกรรมหรือความคิดของคนทำงานอย่างแท้จริง ซึ่งจากข้อมูลดังกล่าวพบว่าเหล่ามนุษย์เงินเดือนมีแผนจะเปลี่ยนงานใหม่มากถึง 73%

นางสาวแสงเดือน กล่าวต่อว่า ข้อมูลจากการสำรวจในครั้งนี้ช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถมองเห็นภาพรวมเกี่ยวกับแนวโน้มพฤติกรรม รวมไปถึงความคิดของคนหางาน แล้วนำข้อมูลที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์แก่องค์กรในยุคดิจิทัล ซึ่งเป็นช่วงที่ตลาดแรงงานมีการเปลี่ยนแปลง ตลอดจนเสริมสร้างศักยภาพขององค์กรให้สามารถแข่งขันในตลาดแรงงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยการสำรวจนี้ได้เผยให้เห็นถึงข้อมูลอันหลากหลายที่มีความน่าสนใจ ไม่ว่าจะเป็น จังหวัดที่คนทั้ง 3 เจนเนอเรชั่น อยากไปทำงานมากที่สุด 5 อันดับแรก ได้แก่ อันดับ 1) กรุงเทพมหานคร 26.90% อันดับ 2) ชลบุรี 9.83% อันดับ 3) สมุทรปราการ 6.61% อันดับ 4) ระยอง 5.47% และอันดับ 5) ปทุมธานี 4.86% ตามลำดับ

ส่วนประเทศที่ได้รับความสนใจในการไปทำงานมากที่สุด 5 อันดับแรก ได้แก่ อันดับ 1) ญี่ปุ่น 17.39% อันดับ 2) สหรัฐอเมริกา 15.84% อันดับ 3) สิงคโปร์ 9.94%  อันดับ 4) ออสเตรเลีย 8.39% และอันดับ 5) เกาหลีใต้ 7.45% ทั้งนี้จากจำนวนผู้ตอบแบบสอบถามที่ต้องการไปทำงานต่างประเทศทั้งหมด มีจำนวน 21% บอกว่าต้องการไปทำงานในประเทศกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหรือ AEC และอีก 7% บอกว่าอยากไปทำงานในกลุ่มประเทศกัมพูชา ลาว พม่า เวียดนาม หรือ CLMV

 นอกจากนี้ผลสำรวจยังเจาะลึกถึงพฤติกรรมการหางาน และเหตุผลที่ต้องหางานใหม่ โดยพบว่า 5 ช่องทางที่คนส่วนใหญ่เลือกใช้หางาน สมัครงานคือ อันดับ 1) เว็บไซต์หางาน สมัครงาน 40% อันดับ 2) เว็บไซต์ของบริษัทที่ต้องการสมัคร 17.56% อันดับ 3) คนรู้จัก 11.73% อันดับ 4) Walk in ไปยังบริษัท 7.81% และ อันดับ 5) เว็บไซต์หางานเฉพาะทาง 5.90% สำหรับ 5 เหตุผลส่วนใหญ่ที่ต้องการหางานใหม่ คือ อันดับ 1) ไม่พึงพอใจในเรื่องเงินเดือน คิดเป็น 22.86% อันดับ 2) ไม่มีความก้าวหน้าในสายงาน 19.33% อันดับ 3) ไม่พึงพอใจเรื่องสวัสดิการ 15.62% อันดับ 4) ไม่พึงพอใจเรื่องโบนัส 10.61% และอันดับ 5) งานที่ทำไม่มีความท้าทาย 9.84%

ในทางกลับกัน สำหรับเหตุผลที่คนทำงานยังเลือกที่จะทำงานกับองค์กรเดิมต่อไปก็คือ อันดับ 1) เงินเดือนเป็นที่พึงพอใจ 18.19% อันดับ 2) มีเพื่อนร่วมงานที่ดี 12.27% อันดับ 3) มีสวัสดิการที่ดี 11.99% อันดับ 4) การเดินทางที่สะดวก 10.44% และอันดับ 5) บริษัทมีความมั่นคง 9.73%

ในเมื่อเรื่องเงินเดือนเป็นสิ่งสำคัญที่เหล่ามนุษย์เงินเดือนในทุกเจนเนอเรชั่นให้ความสำคัญ ดังนั้นหากต้องเปลี่ยนงานใหม่ อัตราเงินเดือนที่ต้องการเพิ่มขึ้นเป็นอย่างไร ส่วนใหญ่กว่า 37% บอกว่าต้องการเงินเดือนเพิ่มขึ้น 5-10% ตามมาด้วยต้องการเงินเดือนเพิ่มขึ้น 11-20% คิดเป็น 31% ต้องการเงินเดือนเพิ่มขึ้น 21-30% คิดเป็น 13% และต้องการเงินเดือนเพิ่มขึ้นถึง 30% ขึ้นไป มีจำนวน 12% ส่วนกลุ่มที่ต้องการเงินเดือนเท่าเดิม มีจำนวน 7%

ผลการสำรวจในครั้งนี้ยังเผยให้เห็นข้อมูลนอกจากเรื่องเงินเดือนและสวัสดิการพื้นฐานแล้ว คนทั้ง 3 เจนเนอเรชั่นต้องการอะไรเพิ่มจากการมองหางานใหม่กันบ้าง โดย อันดับ 1) เป็นสิ่งที่ทั้ง 3 เจนเนอเรชั่นเลือกเหมือนกันคือ ต้องการโอกาสก้าวหน้าในสายงาน โดยคิดเป็น 30.44% อันดับ 2) ต้องการองค์กรที่มีงบประมาณในการส่งเสริมศักยภาพของพนักงาน 19.34% อันดับ 3) มีเวลาในการทำงานที่ยืดหยุ่น 18.85% อันดับ 4) มีสวัสดิการพิเศษอื่นๆ เช่น ฟิตเนส รถรับ-ส่ง ฯลฯ 16.84% และอันดับ 5) มีสวัสดิการเงินออม 14.22% โดยในกลุ่ม Gen Z ซึ่งถือเป็นกลุ่มแรงงานที่กำลังเข้ามาในอนาคตยังเสริมเหตุผลว่าการที่องค์กรหรือบริษัทมีสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ดี ก็เป็นส่วนสำคัญในการตัดสินใจเลือกทำงานกับองค์กรนั้นๆ เช่นกัน นางสาวแสงเดือน กล่าวทิ้งท้าย 


เปิดอ่าน