เผยสงกรานต์ปีนี้เที่ยวบินเพิ่มขึ้น 10% ภูเก็ต-สมุย มากสุด

โดย -โต๊ะข่าวเศรษฐกิจ

 นางสาริณี อังศุสิงห์ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด (บวท.) เปิดเผยว่า เทศกาลสงกรานต์ปีนี้มีจำนวนเที่ยวบินที่บินเข้ามาทั้งสิ้น 38,000 เที่ยวบิน โดยเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาประมาณร้อยละ 10 ซึ่งสนามบินที่มีปริมาณเที่ยวบินเพิ่มมากที่สุดคือ สนามบินภูเก็ต และสนามบินสมุย เพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 10 

ทั้งนี้ บวท.ได้เตรียมมาตรการรองรับไว้แล้ว มั่นใจว่าจะสามารถบริหารจัดการกับปริมาณเที่ยวบินที่เพิ่มขึ้นได้ โดยเฉพาะที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ที่ขณะนี้มีการปิดซ่อมรันเวย์บางส่วน ทำให้ความสามารถในการรองรับลดลงจึงทำให้ต้องบริหารจัดการการจราจรทางอากาศกันใหม่ โดยเท่าที่ดูจากการปิดซ่อมมาประมาณ 2 สัปดาห์ บวท. ยังควบคุมเรื่องความล่าช้า (ดีเลย์) ให้อยู่ในระดับมาตรฐานได้ ส่วนใหญ่อยู่ที่ประมาณ 5-10 นาทีต่อเที่ยวบินโดยสนามบินสุวรรณภูมิในแต่ละวันจะมีเที่ยวบินลงมาประมาณ 900 เที่ยวบิน ในจำนวนนี้จะดีเลย์ประมาณ 100-200 เที่ยวบิน บางวันก็ไม่ถึง 100 เที่ยวบิน โดยเวลาดีเลย์สูงสุดประมาณ 30 นาที ต่ำสุด 3-5 นาที 

อย่างไรก็ตาม ล่าสุด บวท. ได้จัดงบประมาณ 400 ล้านบาท จ้างที่ปรึกษาว่าสนามบินของไทยทั้งหมด 36 แห่ง 
แต่ละแห่งมีความสามารถรองรับได้จริงเท่าใด รวมทั้งให้ช่วยออกแบบการบริหารจัดการ เพื่อรองรับเที่ยวบินที่จะเพิ่มขึ้นเป็น 2.7 ล้านเที่ยวบินต่อปี ในอีก 15 ปีข้างหน้าด้วย 


เปิดอ่าน