ผลิตภัณฑ์ราชทัณฑ์ ร่วมก้าวสู่ยุค ไทยแลนด์4.0

โดย - ชนิกานต์ พุ่มหิรัญ

 กรมราชทัณฑ์ จัดงานนิทรรศการผลิตภัณฑ์ราชทัณฑ์ ประจำปี 2560 ขึ้น ระหว่างวันที่ 17–26 มี.ค.2560 บริเวณสนามหน้าเรือนจำกลางคลองเปรม ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ภายใต้แนวคิด “1 คน 1 ทักษะ” ซึ่งได้แก่ วิชาชีพช่าง งานฝีมือ งานประดิษฐ์ และภาคบริการ เช่น การประกอบอาหารและเครื่องดื่ม การนวดแผนไทย การเสริมสวย คาร์แคร์ เป็นต้น เพื่อให้ผู้ต้องขังได้ฝึกวิชาชีพและทักษะการทำงานในทุกรูปแบบ ทั้งภายในเรือนจำ และในสถานประกอบการภายนอก ซึ่งไม่เพียงสร้างความรู้และพัฒนาฝีมือผู้ต้องขังเท่านั้น หากแต่ยังช่วยฝึกฝนนิสัยการทำงาน ความรู้สึกรับผิดชอบ ความมีระเบียบวินัย ความเอาใจใส่ ความขยันหมั่นเพียร และความอดทนให้กับผู้ต้องขังอย่างมีประสิทธิภาพด้วย

โดยในปีนี้เน้นการฝึกอบรมให้ความรู้ทักษะวิชาชีพด้านต่างๆ ให้พร้อมในการก้าวเข้าสู่ยุค Thailand 4.0 และจำหน่ายผลิตภัณฑ์ภายใต้แบรนด์ "Good Products Good People” ผ่านระบบ E – commerce ราชทัณฑ์ ด้วยเครือข่ายระบบอินเตอร์เนท แอพพลิเคชั่นไลน์ เฟสบุ๊ค และหมายเลขโทรศัพท์ อย่างไรก็ตาม ผู้ต้องขังที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาทักษะอาชีพเหล่านี้ จะได้รับเงินรางวัลปันผลจาการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ เพื่อเก็บไว้เป็นทุนในการประกอบอาชีพหลังพ้นโทษ รวมถึงเป็นการเพิ่มโอกาสในการได้รับการจ้างงานจากผู้ประกอบการอีกด้วย โดยประชาชนทั่วไปสามารถเข้าเยี่ยมชมผลผลิตด้านการฝึกวิชาชีพของผู้ต้องขังภายในงานนิทรรศการฯ ซึ่งได้แก่ นิทรรศการเศรษฐกิจพอเพียง ตามโครงการกำลังใจในพระดำริฯ นิทรรศการแสดงผล การพัฒนาพฤตินิสัยผู้ต้องขัง “ประชาร่วมรัฐพัฒนานาคนดีสู่สังคม” นิทรรศการแสดงทักษะฝีมือผู้ต้องขังในสาขาวิชาชีพต่างๆ และกิจกรรม “ครูคนคุก”

ทั้งนี้ กรมราชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรม จึงขอเชิญร่วมชม... ร่วมใช้ ... ร่วมสนับสนุนผลิตภัณฑ์ราชทัณฑ์ไทย โดยการซื้อสินค้าผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ ฝีมือของผู้ต้องขังจากเรือนจำ และทัณฑสถาน จำนวน 50 แห่ง จากทั่วประเทศ และยังสามารถซื้อสินค้าราชทัณฑ์ภายใต้แบรนด์ “Good Porducts, Good People” ผ่านสื่อออนไลน์ที่ www.gpgpthai.com หรือหมายเลขโทรศัพท์ 098 827 3562 , ID Line gpgpthai และ Facebook อีคอมเมิร์ชราชทัณฑ์ เพื่อร่วมกันสรรค์สร้างคนดีกับกรมราชทัณฑ์ต่อไป


เปิดอ่าน