สมาคมโรงแรมไทยเล็งหารือผู้ว่ากทม.จี้รร.จดทะเบียนถูกต้อง

โดย - โต๊ะข่าวเศรษฐกิจ

 นายสุรพงษ์ เตชะหรูวิจิตร ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ สมาคมโรงแรมไทย (ทีเอชเอ) กล่าวว่า หลังจากกระทรวงมหาดไทยแก้กฎกระทรวงว่าด้วยข้อบังคับในการจดทะเบียนธุรกิจโรงแรม โดยเปิดโอกาสให้ธุรกิจที่ไม่เข้าเกณฑ์แต่มีเจตนาทำถูกกฎหมายมาจดทะเบียนได้ภายใน 5 ปี ขณะนี้จังหวัดท่องเที่ยวหลัก ภูเก็ต ได้ส่งเสริมธุรกิจเข้าระบบโดยพบว่าโรงแรมถูกกฎหมายมีจำนวนเพิ่มขึ้น เป็นผลจากเจ้าหน้าที่รัฐที่ทำหน้าที่บังคับใช้กฎหมายทำงานคู่ขนานด้านจับกุมผู้ประกอบการที่ยังทำผิด เป็นการตื่นตัวที่ดี หลังจากกระทรวงมหาดไทยส่งหนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดรับทราบนโยบายตั้งแต่ปลายปีที่ผ่านมา

“ได้หารือกับนายกทีเอชเอให้ขอนัดหมายผู้ว่าฯ กทม. เป็นกรณีพิเศษ เพราะที่ผ่านมามีการปรับเปลี่ยนผู้บริหาร”

หลังจากมีการแก้ไขกฎกระทรวงหลายจังหวัดตื่นตัวในการนำโรงแรมเข้าสู่ระบบ แต่มีบางพื้นที่ที่ยังทำงานล่าช้า ดังนั้น ทีเอชเอ จะเข้าไปช่วยเหลือการทำงาน ตรวจสอบ และให้ความรู้ผู้ประกอบการ เพื่อมาจดทะเบียนให้ถูกต้องมากขึ้น

นายวีระชัย ปรานวีระไพบูลย์ ประธานกรรมการผู้จัดการ บริษัท ดิ แอตติจูด คลับ จำกัด กล่าวว่า ปัจจุบันมีโรงแรมกว่า 1,000 แห่งในภูเก็ตที่อยู่ระหว่างยื่นจดทะเบียนโรงแรมให้ถูกต้อง เป็นจำนวนที่สูงกว่าคาดการณ์เบื้องต้นน่าจะมีเพียง 900 แห่งที่พร้อมเข้าสู่ระบบ ทำให้คณะกรรมการตรวจสอบและนายทะเบียนต้องทยอยออกใบอนุญาตซึ่งต้องพิจารณาคุณสมบัติให้ตรงตามกฎเกณฑ์ด้านความปลอดภัย และสุขอนามัยต่างๆ

สำหรับธุรกิจในเครือดิ แอตติจูด คลับ ซึ่งอยู่ระหว่างจดทะเบียน ได้แก่ ทู วิลล่าส์ ฮอลิเดย์ เป็นพูลวิลล่า 70 หลัง กระจายใน 3 ทำเลของภูเก็ต  การตื่นตัวดังกล่าวเพราะผู้ประกอบการส่วนใหญ่ต้องการทำให้ธุรกิจของตัวเองถูกกฎหมาย แต่ที่ผ่านมาติดปัญหาในเชิงโครงสร้างที่อยู่นอกเหนือเกณฑ์ที่กฎหมายระบุ เป็นอุปสรรคเดียวขณะนี้

หากพิจารณาในแง่การตลาด ธุรกิจโรงแรมภูเก็ตมีการเติบโตที่ดีมากตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมา คาดอัตราเข้าพักเฉลี่ยทั้งปีสูง 75-80% โดยเฉพาะไตรมาสแรก อัตราเข้าพักสูง 95%

“เทรนด์ของภูเก็ตมาแรงตั้งแต่ต้นปี นักท่องเที่ยวจองล่วงหน้าเข้ามาเร็วกว่าปกติ คาดการณ์ เดือน เม.ย.-พ.ค. ยังอยู่ในแนวโน้มที่ดี เทศกาลสงกรานต์นี้ช่วงพีคสุดวันที่ 13-14 เม.ย.มีลูกค้าจองล่วงหน้าเต็มแล้ว เหลือห้องพักประปรายช่วงต้นและท้ายเทศกาล การเปิดต้นเดือนด้วยยอดจองกว่า 80% เป็นสิ่งที่ไม่เคยปรากฎในปีที่ผ่านมา”

แม้อัตราเข้าพักสะสมสูงขึ้นต่อเนื่องจะผลักดันให้ราคาห้องพักปรับสูงขึ้น โดยระดับราคาขยับจาก 5,000 บาทขึ้นไปถึง 15,000 บาท เพิ่มขึ้น 2 เท่าตัว ไม่มีผลกระทบต่อกำลังซื้อของนักท่องเที่ยว เนื่องจากโรงแรมใช้กลยุทธ์ในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับราคาห้องพักที่สูงขึ้น เช่น ขายเป็นโปรแกรมฟูลบอร์ด รวมอาหารบริการทุกมื้อ และเพิ่มบริการพิเศษทำให้ลูกค้ารู้สึกคุ้มค่ากับค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้น 

ขณะนี้ภาคเอกชนยังได้รวมตัวกันในนาม บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีภูเก็ต (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด ซึ่งตนดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ เพื่อพัฒนาสินค้าท่องเที่ยวชุมชน สร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจระดับฐานราก โดยมีการวางโครงการพัฒนาในเชิงเพิ่มคุณค่าทางเศรษฐกิจให้ผลิตภัณฑ์ชุมชน เช่น พัฒนาการผลิตผ้าบาติก การเลี้ยงกุ้งมังกร การปลูกสับปะรด เพิ่มมูลค่าสินค้าท้องถิ่น และการปรับฐานสู่เศรษฐศาสตร์เชิงคุณค่าทดแทนการขายเชิงปริมาณที่ได้ราคาต่ำ หรือถูกกดราคาในระบบการขายแบบเดิม


เปิดอ่าน