เงินกินยาว

คอลัมน์ ไลฟ์สตางค์ โดย...ชัยพล กฤตยาวาณิชย์ Chaiyapol.g@ktc.co.th

 

        ณ จุดนี้ ผมยังยืนยันอีกครั้ง

        แม้เงินจะไม่สามารถซื้อทุกสิ่งได้ในชีวิต แต่การมีเงินไม่เพียงพอในระดับที่ควรจะเป็นก็คงไม่ใช่คำตอบที่ดี ที่ทำให้ชีวิตอยู่ได้อย่างเป็นสุข

        ดังนั้น ตราบที่ยังมีลมหายใจ เราจึงควรดำรงตนเลี้ยงชีพชอบ หา “เงิน” เพื่อเป็นเสบียงเลี้ยงตัวให้เราอยู่บนโลกใบนี้ได้

        ผมคิดต่อเล่นๆ แล้วทำไมเงินถึงให้ความสุขได้แตกต่างกัน

        นั่นก็เพราะคุณค่าของสิ่งที่เราได้ครอบครอง หรือบริโภคแต่ละสิ่งล้วนไม่เท่ากัน

        ผมชวนให้คิดตามนะครับ

        การที่เรากินข้าวหนึ่งมื้อ ความสุขก็จบเพียงมื้อที่อิ่ม หลังอาหารย่อย ทุกสิ่งก็กลับมาปกติ

        การที่เราซื้อเสื้อที่อยากได้สักตัว เราอาจเห่อของใหม่ ได้แค่เพียงครั้งสองครั้ง แล้วหลังจากนั้นก็กลายเป็นเสื้อธรรมดาๆ หนึ่งตัว

        แม้กระทั่งการที่เราซื้อสมาร์ทโฟนดีๆ สักเครื่อง วันแรกๆ สัปดาห์แรกๆ เราอาจทะนุถนอม แต่พอใช้ไปสักปี แม้การดูแล เฝ้าระวัง จะยังมี แต่ความสุขทางใจก็ค่อยๆ เลือน

        แล้วอะไรที่เป็นการซื้อความสุขในระยะยาว?

        แน่นอนว่า แต่ละคนย่อมดีไซน์เงินซื้อความสุขแบบนี้ไม่เหมือนกัน ขึ้นอยู่กับจริตนิสัย การใช้ชีวิต และทัศนคติ

        ขออนุญาตบอกเล่าเป็นขนมความคิดเล่นๆ นะครับ เพราะสำหรับผมแล้ว

        เงินซื้อประสบการณ์ คือเงินที่ให้ความสุขแบบกินยาว ทุกครั้งที่ผมได้ไปต่างประเทศ โดยเฉพาะในที่ใหม่ๆ แปลกตา ที่ที่มีประวัติศาสตร์ หรือสิ่งที่น่าค้นหา

        หลังทริป แม้การเดินทางจบลง รูปภาพก็เป็นเพียงแค่สิ่งที่เก็บเป็นที่ระลึก แต่ความทรงจำจะยังคงอยู่ไปนานแสนนาน
เงินซื้อความรู้ ผมไม่เคยเสียดาย ถ้าต้องจ่ายเงินไปกับหนังสือ หรืองานสัมมนาต่างๆ ด้วยเชื่อว่า สิ่งที่ได้มาคุ้มเกินคุ้ม เราสามารถเอาไปพัฒนาต่อยอดให้ตัวเองได้

        ยิ่งใครที่สามารถไปประยุกต์กับงานตัวเอง ทำให้ตัวเองเก่งขึ้น สร้างรายได้มากขึ้น เงินประเภทนี้ของผม ก็จัดในเงินกินยาว ที่ให้ความสุขแบบไม่รู้จบ

        เงินซื้อความสุขให้คนอื่น ทุกครั้งที่เราได้ซื้อของขวัญให้คนที่เรารัก หรือได้พาพ่อ พาแม่ พาคนในครอบครัวไปกินข้าวในวาระโอกาสพิเศษ หรือได้ร่วมเฉลิมฉลองความสำเร็จร่วมกัน

        สิ่งสิ่งนั้นผมถือเป็นความสุขทางใจแบบยาวๆ ที่อะไรก็อาจเทียบค่าไม่ได้ และมักจะอยู่ในความทรงจำดีๆ ของเราเสมอ

        เงินเพื่อการบริจาค การได้หยิบยื่นสิ่งที่เราพอมี เป็นทานให้แก่คนที่ยากไร้ ไม่ว่าจะเป็นการบริจาคการกุศล ให้แก่องค์กร มูลนิธิ โรงพยาบาล เป็นสิ่งที่ดี ที่พึงกระทำ ที่ให้ความสุขทางใจได้นาน

        พระคุณเจ้าที่ผมนับถือ ท่านสอนเสมอ อย่าเพียงนึกถึงแต่ตัวเอง จงนึกถึงคนอื่นๆ โดยเฉพาะคนที่ลำบากกว่า และต้องเรียนรู้การให้คืนแก่สังคมที่เราดำรงอยู่ด้วย

        ทิ้งท้ายก่อนจบ จงใช้เงินเพื่อซื้อความสุข

        แต่อย่าใช้เงินเกินตัว จนเงินกลับมาสร้างปัญหาและความทุกข์ให้แก่ตัวเองนะครับ

        สวัสดีปีใหม่ และขอให้ทุกท่านประสบแต่ความสุข ความเจริญ คิดการสิ่งใดที่สุจริต จงประสบผลสำเร็จตามหวังทุกประการนะครับ

 


เปิดอ่าน