ภัยแล้งคลี่คลายหนุนเชื่อมั่นเอสเอ็มอีก.ค.

ภัยแล้ง, คลี่คลาย, หนุน, เชื่อมั่น, เอสเอ็มอี

ดัชนีเชื่อมั่นเอสเอ็มอีภาคการค้าและบริการเดือนกรกฎาคมกระเตื้อง ผู้ประกอบยิ้มออกมีกำไรและยอดขายเพิ่มขึ้น ได้แรงหนุนจากภาคเกษตรดีขึ้นหลังภัยแล้งคลี่คลาย

                นางสาลินี วังตาล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) เปิดเผยถึงผลการสำรวจดัชนีความเชื่อมั่นผู้ประกอบการภาคการค้าและบริการ (Trade & Service Sentiment Index: TSSI) ในเดือนกรกฎาคม 2559 พบว่า ดัชนีความเชื่อมั่นปรับตัวเพิ่มขึ้นจากเดือนมิถุนายนที่ระดับ 89.6 มาอยู่ในระดับที่ 94.8 ซึ่งเป็นผลจากปัจจัยด้านกำไร ต้นทุนและยอดจำหน่ายที่เพิ่มขึ้น ทั้งภาคการค้าและบริการ โดยเป็นการปรับตัวเพิ่มขึ้นทุกสาขาธุรกิจ โดยเฉพาะสาขาค้าส่งสินค้าเกษตร ค้าส่งสินค้าอุปโภค/บริโภค ร้านค้าปลีกดั้งเดิม สถานีบริการน้ำมัน ธุรกิจการขนส่ง (สินค้าและมวลชน) โรงแรม/เกสต์เฮาส์/บังกะโล และร้านอาหาร/ภัตตาคาร 

                “ปัจจัยหนุนมากจากผลกระทบจากภัยแล้งเริ่มคลี่คลาย ภาคเกษตรเริ่มปรับตัวดีขึ้น เริ่มเข้าสู่ฤดูฝนและฤดูผลผลิตออก สู่ตลาด อีกทั้งในเดือนกรกฎาคมมีช่วงวันหยุดยาวติดต่อกันหลายวัน เป็นการกระตุ้นการท่องเที่ยวให้มีความคึกคัก ทำให้มีการใช้จ่ายในช่วงดังกล่าวเพิ่มขึ้นกว่าปกติ” นางสาลินีกล่าว

                สำหรับดัชนีคาดการณ์ 3 เดือนข้างหน้านั้น ยังคงสูงกว่าค่าฐานที่ 100 แม้ว่าจะปรับตัวลดลงอยู่ที่ระดับ 101.8 จากระดับ 106.2 ในเดือนก่อน เพราะผู้ประกอบการเอสเอ็มอีเห็นว่าประชาชนยังคงมีความระมัดระวังในการใช้จ่าย

                ดัชนีความเชื่อมั่นของเอสเอ็มอีในภาคการค้าและบริการของเดือนกรกฎาคมที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นนั้น เป็นไปในทิศทางเดียวกันกับดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค (CCI) ที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นอยู่ที่ระดับ 52.4 ขณะที่ดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรม (TISI) ปรับตัวลดลงเล็กน้อยอยู่ที่ระดับ 84.7 จากความกังวลต่อต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้นโดยเฉพาะราคาวัตถุดิบ รวมทั้งการแข่งขันทางด้านราคาและปัญหาขาดสภาพคล่อง โดยเฉพาะผู้ประกอบการเอสเอ็มอีและดัชนีความเชื่อมั่นทางธุรกิจของประเทศ (BSI) ปรับตัวลดลงอยู่ที่ระดับ 98.8 อันเป็นผลจากความกังวลของผู้ประกอบการต่อภาวะการส่งออกที่ชะลอตัว


เปิดอ่าน