รัฐทุ่ม3.5หมื่นล.อุ้มสวนผลไม้รับพิษภัยแล้ง

ครม.เห็นชอบมาตรการช่วยเหลือชาวสวนผลไม้รับผลกระทบภัยแล้ง วงเงิน 3.5 หมื่นล้านบาท มีทั้งยืดหนี้เงินกู้ 2 ปี ปล่อยสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ 3%


               นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2559 เห็นชอบโครงการช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนผลไม้ที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาภัยแล้งพื้นที่กว่า 3 แสนไร่ วงเงิน 35,000 ล้านบาท ผ่าน 4 มาตรการ ประกอบด้วย 1. การขยายเวลาชำระคืนหนี้เงินกู้ 2 ปี และคิดดอกเบี้ยร้อยละ 3 ต่อปีจากการปล่อยสินเชื่อ 200,000 บาทต่อราย 

               2. การปล่อยสินเชื่อสำหรับการพัฒนาแหล่งน้ำวงเงิน 12,590 ล้านบาท มอบหมายให้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ปล่อยสินเชื่อ 130,000 บาทต่อราย คิดอัตราดอกเบี้ยเอ็มอาร์อาร์ลบ 2 โดยรัฐบาลชดเชยให้ร้อยละ 3 ทำให้เกษตรกรจ่ายดอกเบี้ยร้อยละ 2 ต่อปี ระยะเวลาไม่เกิน 3 ปี 3. การปล่อยสินเชื่อเพื่อปลูกผลไม้ใหม่เมื่อผลผลิตได้รับความเสียหายทั้งหมด วงเงิน 3,480 ล้านบาท ปล่อยสินเชื่อต่อราย 10,000 บาทต่อไร่ และ 4. การอบรมให้ความรู้การเพาะปลูกผลไม้ คาดว่าจะมีรายได้เพิ่มขึ้นร้อยละ 10 เพื่อให้เกษตรกรรับรู้แนวโน้มตลาดผลไม้และผลไม้ที่มีศักยภาพ

               นอกจากนี้ ที่ประชุม ครม.ยังทบทวนมติ ครม.ปี 2558 เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรชาวไร่อ้อยด้วยการขยายเวลาการชำระหนี้สำหรับสินเชื่อพัฒนาแหล่งน้ำสำหรับปลูกอ้อยจาก 3 ปี เป็น 4 ปี และการกู้เงินจาก ธ.ก.ส. สำหรับปล่อยสินเชื่อหมุนเวียน วงเงิน 3,000 ล้านบาท คิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2 ทั้งรายย่อยและกลุ่มเกษตรกร รัฐบาลใช้เงินชดเชย 925 ล้านบาท หากขอสินเชื่อสำหรับการจัดซื้อเครื่องจักร รถตัดอ้อย เครื่องหีบอ้อย อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4 เพื่อช่วยเหลือชาวไร่อ้อยให้มีทุนหมุนเวียนเพิ่ม

 

 


เปิดอ่าน
คลิปเกี่ยวข้อง
ดูทั้งหมด >>