สนามบินภูเก็ต…ไม่ขยายไม่ได้แล้ว

ช่วยกันคิดช่วยกันคุย : สนามบินภูเก็ต…ไม่ขยายไม่ได้แล้ว : โดย...ศูนย์วิเคราะห์เศรษฐกิจทีเอ็มบี

 

                         ท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต มีผู้โดยสารใช้บริการประมาณ 10.9 ล้านคนในปีงบประมาณ 2556 เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนถึง 33.7% และมีเที่ยวบินขึ้นลงรวม 70,198 เที่ยวบิน หรือเพิ่มขึ้น 27.4% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน สามารถสร้างรายได้ในปีงบประมาณ 2556 สูงถึง 4 พันล้านบาท และทำให้มีกำไรสุทธิถึง 2 พันล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้า 8.1% แม้ปัจจุบันเป็นหน้าฝน แต่ก็มีผู้โดยสารหลั่งไหลไปใช้บริการสูงถึงประมาณ 3 หมื่นคนต่อวัน และเที่ยวบินขึ้นลง 200 เที่ยวต่อวัน และหลังจากปลายเดือนตุลาคม เป็นต้นไป ภูเก็ตจะเริ่มเข้าสู่ฤดูกาลท่องเที่ยวทำให้คาดว่าผู้โดยสารจะเพิ่มจำนวนขึ้นกว่านี้อีก และมีเที่ยวบินที่จะเข้าเพิ่มขึ้นถึงวันละ 220 เที่ยวบิน

                         ทำให้เมื่อมองในมุมของความต้องการแล้ว สนามบินภูเก็ตมีศักยภาพที่จะทำรายได้และรองรับการท่องเที่ยวได้มากกว่านี้ แต่ติดขัดเรื่องความสามารถในการรองรับผู้โดยสาร เนื่องจากผู้โดยสารที่เข้ามาใช้บริการเกินความสามารถที่จะรองรับได้แล้ว จากความสามารถที่รองรับได้เพียง 6.5 ล้านคนต่อปี จึงมีความจำเป็นที่ต้องขยายสนามบินภูเก็ตอย่างเร่งด่วน

                         สนามบินภูเก็ตอยู่ระหว่างการเร่งปรับปรุงอาคารผู้โดยสาร เพื่อเตรียมรองรับผู้โดยสารที่จะเข้ามาใช้บริการเพิ่มขึ้นในช่วงฤดูกาลท่องเที่ยว ซึ่งการปรับปรุงพื้นที่ดังกล่าว เป็นแผนการรับมือระยะสั้น ก่อนที่การขยายสนามบินภูเก็ตระยะที่ 2 ด้วยจำนวนเงิน 5.7 พันล้านบาท จะแล้วเสร็จและเปิดให้บริการประมาณกลางปี 2558 เมื่อการขยายสนามบินระยะที่ 2 แล้วเสร็จจะรองรับได้ถึง 12.5 ล้านคน เพิ่มขึ้น 92% หรือเกือบเท่าตัว ซึ่งการที่จะขยายสนามบินจะเป็นผลดีต่อการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น

                         จากการรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ของ TMB Analytics พบว่าใน จ.ภูเก็ต มีโรงแรมที่อยู่ในระดับห้าดาวถึง 87 แห่ง โดย จ.ภูเก็ต สามารถสร้างรายได้ให้แก่ประเทศได้สูงถึง 2.3 แสนล้านบาทต่อปี และสามารถดึงดูดค่าใช้จ่ายต่อหัวจากนักท่องเที่ยวได้สูงที่สุดในประเทศถึง 5,411 บาทต่อวัน เมื่อเทียบกับค่าใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวในจังหวัดท่องเที่ยวอื่นๆ ที่ 3,000-4,000 บาทต่อหัวต่อวันแล้ว จะทำให้เห็นถึงศักยภาพด้านการท่องเที่ยวของภูเก็ตอย่างชัดเจน

                         เพราะฉะนั้น จึงปฏิเสธไม่ได้ว่า การขยายสนามบินภูเก็ตระยะที่ 2 นั้น ไม่เพียงแต่จะส่งผลดีต่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในจังหวัดเท่านั้น แต่ยังเป็นการสนับสนุนการขยายตัวทางเศรษฐกิจลงสู่ภูมิภาคมากขึ้น

 

 

------------------------

(ช่วยกันคิดช่วยกันคุย : สนามบินภูเก็ต…ไม่ขยายไม่ได้แล้ว : โดย...ศูนย์วิเคราะห์เศรษฐกิจทีเอ็มบี)

 

 

 


เปิดอ่าน