รัฐเคาะ4มาตรการปั๊มเศรษฐกิจ!

คลังชงแผนกระตุ้นศก. 4 ด้านเข้าครม.เน้นใช้มาตรการภาษีหนุนการลงทุนเอกชน โดยเฉพาะภาคท่องเที่ยว เตรียมจัดมหกรรมสินค้าประหยัดพลังงานราคาถูก กระตุ้นผู้บริโภคจับจ่าย

 

                             จากภาวะเศรษฐกิจไทยที่มีแนวโน้มชะลอตัวอย่างชัดเจน ท่ามกลางความไม่แน่นอนของภาวะเศรษฐกิจโลก ทำให้ภาครัฐต้องเร่งเข็นมาตรการออกมากระตุ้นเศรษฐกิจในครึ่งปีหลัง เพื่อให้สามารถขยายตัวอย่างมีเสถียรภาพและเติบโตได้ 4.5% ตามเป้าหมาย โดยในการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2556 กระทรวงการคลังได้เสนอมาตรการสนับสนุนการขยายตัวของเศรษฐกิจใน 4 ด้าน ให้ครม.พิจารณา ประกอบด้วย 1.มาตรการด้านการบริโภคภาคเอกชน 2.มาตรการด้านการลงทุนภาคเอกชน 3.มาตรการด้านการใช้จ่ายภาครัฐ และ 4.มาตรการด้านการส่งออก

                             นายกิตติรัตน์  ณ ระนอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ชี้แจงถึงรายละเอียดของมาตรการดังกล่าวว่า มาตรการด้านการบริโภคภาคเอกชน มี 2 แนวทางคือ สนับสนุนทางด้านภาษีให้ภาคธุรกิจจัดสัมมนาในประเทศ แล้วนำค่าใช้จ่ายมาหักภาษีได้ 2 เท่าในปีภาษี 2556-2557 ส่วนอีกแนวทางคือ เป็นการสนับสนุนให้ผู้บริโภคใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าประหยัดพลังงานสำหรับครัวเรือน โดยดำเนินการในรูปแบบของมหกรรมสินค้าประหยัดพลังงานราคาถูก ด้วยการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานของภาครัฐ

                             สำหรับมาตรการด้านการลงทุนภาคเอกชน จะใช้มาตรการภาษีช่วยยกระดับอุตสาหกรรมท่องเที่ยว โดยให้ผู้ประกอบการนำเงินลงทุน ซื้อหรือซ่อมแซมทรัพย์สินอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ เครื่องตกแต่ง เฟอร์นิเจอร์ แต่ไม่รวมถึงยานพาหนะ สามารถหักค่าเสื่อมในอัตราเร่งที่ 50% ของมูลค่าทรัพย์สินในปีแรก และส่วนที่เหลือทยอยหักในระยะเวลา 5 ปี ในการลงทุนในปีภาษี 2556 และ 2557 และสนับสนุนอุตสาหกรรมการผลิตรถยนต์ประหยัดพลังงานมาตรฐานสากล (อีโคคาร์) ระยะที่ 2 นอกจากนี้ ยังสนับสนุนการลงทุนในอุตสาหกรรมแปรรูปสินค้าเกษตร เป็นต้น

                             ส่วนมาตรการด้านการใช้จ่ายภาครัฐ จะดำเนินการโดยผ่านการเร่งรัดการเบิกจ่ายในปีงบประมาณ 2556 โดยเฉพาะงบพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดของปีงบประมาณ 2556 มีวงเงิน 18,090 ล้านบาท และเร่งรัดการเบิกจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ทุกแห่งเพื่อให้เข้าสู่ระบบเศรษฐกิจโดยเร็ว รวมทั้งเร่งรัดการเบิกจ่ายในปีงบประมาณ 2557 ด้วย ขณะที่มาตรการด้านการส่งออก จะเร่งส่งเสริมการส่งออกไปยังตลาดที่มีศักยภาพ เป็นต้น

                             ด้านนายโฆสิต ปั้นเปี่ยมรัษฎ์ ประธานกรรมการบริหาร ธนาคารกรุงเทพ เปิดเผยว่า ภาวะเศรษฐกิจไทยขณะนี้มีแนวโน้มแผ่วลงและมีความผันผวน แต่ทั้งปียังน่าจะโตได้ระดับ 4% ถือว่าพอไปได้ อย่างไรก็ตาม ในยุคที่เศรษฐกิจมีความผันผวน และเศรษฐกิจไม่เติบโตแบบก้าวกระโดด เรื่องการออมเป็นสิ่งสำคัญทั้งระดับครอบครัวและระดับประเทศ

 

 

 


เปิดอ่าน