ลุยพัฒนาขนส่งทางบกสายอีสาน

ลุยมอเตอร์เวย์บางปะอิน-โคราช จิ๊กซอว์พัฒนาขนส่งทางบกสายอีสาน : ทีมข่าวภูมิภาค...รายงาน

                          หากพิจารณาจากการประชุมเพื่อติดตามความคืบหน้าในการดำเนินงานของกระทรวงคมนาคม โดยมี "ชัชชาติ สิทธิพันธุ์" รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธาน ในวันจันทร์ที่ 7 มกราคม ที่ผ่านมา น่าสนใจว่าสาระสำคัญก็คือ การให้ทุกหน่วยงาน อาทิ การรถไฟแห่งประเทศไทย การท่าเรือแห่งประเทศไทย การทางพิเศษแห่งประเทศไทย ได้เร่งรัดการดำเนินงานในโครงการที่ล่าช้า ซึ่งในส่วนของโครงข่ายการขนส่งทางบกผ่านการคมนาคมทางถนน ได้ให้ความสำคัญกับการเร่งรัดโครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง (มอเตอร์เวย์) เส้นทางบางปะอิน-นครราชสีมา เพราะนี่คือแผนงานที่กระทรวงคมนาคมวางเป้าหมายที่จะเสนอเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีภายในเดือนมกราคมนี้ เพื่อขอรับการสนับสนุน อย่างไรก็ตาม อุปสรรคที่ทำให้โครงการนี้ล่าช้า ก็คือ ข้อขัดแย้งในแง่ของการกำหนดจุดขึ้น-ลงในเส้นทางดังกล่าว

                          ทั้งเขตอำเภอปากช่อง และกิโลเมตรที่ 2 อ.เมือง จ.นครราชสีมา ที่กลายเป็นประเด็นระหว่างประชาชนที่อยู่ในแนวโครงการกับกรมทางหลวง ในฐานะหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ข้อทักท้วงต่อการเสนอให้ปรับเปลี่ยนแนวเส้นทางก็คือ ในช่วงผ่านอ.ปากช่อง มีข้อเสนอให้ก่อสร้างเป็นทางยกระดับบนถนนมิตรภาพ ช่วงผ่านอ.ปากช่อง ถึงบริเวณริมอ่างเก็บน้ำลำตะคอง อ.สีคิ้ว โดยจะมีระยะทางเพิ่มขึ้นจากเดิมอีก 40 กิโลเมตร ขณะที่ในส่วนของแนวอ.เมือง เดิมกำหนดไว้ที่หลักกิโลเมตรที่ 2+500 เส้นทางเลี่ยงเมือง ถนนสามแยกปักธงชัย-จอหอ ต.ปรุใหญ่ อ.เมือง แต่ในส่วนของภาคประชาชนเสนอให้ย้ายไปบริเวณช่วงกิโลเมตรที่ 5+500 เขตต.หนองกระทุ่ม อ.เมือง และจนถึงขณะนี้ก็อยู่ระหว่างการหาข้อสรุปที่ชัดเจน ผ่านการทำประชาคมในการวางแนวโครงการ โดยเมื่อขั้นตอนนี้ได้ข้อยุติ ก็จะนำไปสู่การออกพระราชกฤษฎีกาเวนคืนที่ดินต่อไป

                          สำหรับทางหลวงพิเศษหมายเลข 6 บางปะอิน-นครราชสีมา ได้รับการอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีตามแผนแม่บท ในเดือนเมษายน 2540 เป็นทางหลวงพิเศษอีกเส้นทางหนึ่งที่มีความสำคัญเนื่องจากสามารถแบ่งเบาการจราจร จากทางหลวงหมายเลข 1 (ถนนพหลโยธิน) และทางหลวงหมายเลข 2 (ถนนมิตรภาพ) ที่มีปริมาณการจราจรสูง โดยเฉพาะในช่วงเทศกาลที่มีวันหยุดติดต่อกัน สามารถหันมาใช้ทางหลวงพิเศษหมายเลข 6 เป็นทางเลือกของการเดินทางระหว่างภูมิภาคได้ ยุทธศาสตร์สำคัญของทางหลวงพิเศษเส้นทางนี้ก็คือ โครงข่ายของเชื่อมต่อระหว่างฐานการผลิตและส่งออกของประเทศไทยเข้ากับสี่เหลี่ยมเศรษฐกิจอินโดจีน ส่วนขั้นตอนการก่อสร้างที่กรมทางหลวงกำหนดเอาไว้ จะแบ่งออกเป็น 2 ตอน

                          ตอนที่ 1  อ.บางประอิน (พระนครศรีอยุธยา)-อ.ปากช่อง (นครราชสีมา) ระยะทาง 103 กิโลเมตร และตอนที่ 2 จาก อ.ปากช่อง-นครราชสีมา ระยะทาง 93 กิโลเมตร ส่วนแนวเส้นทางโครงการจะมีจุดเริ่มต้นต่อจากทางหลวงพิเศษหมายเลข 6 สาย บางประอิน-นครราชสีมาตอน  2 (ประมาณ กม.103+000)  โดยแนวทางจะผ่านพื้นที่ของนครราชสีมา 5 อำเภอ ได้แก่ อ.ปากช่อง อ.สีคิ้ว อ.สูงเนิน และ อ.ขามทะเลสอ แล้วไปสิ้นสุดโครงการโดยเชื่อมต่อเข้ากับทางเลี่ยงเมืองนครราชสีมา รวมระยะทาง 93 กิโลเมตร ขณะที่ในส่วนของตลอดแนวเส้นทางอย่างเต็มรูปแบบ โครงการนี้จะตัดผ่านพื้นที่ 3 จังหวัด 12 อำเภอ 1.พระนครศรีอยุธยา (อ.บางปะอิน อ.วังน้อย อ.อุทัย)  2.สระบุรี (อ.หนองแค อ.เมือง อ.แก่งคอย อ.มวกเหล็ก และ 3.นครราชสีมา (อ.ปากช่อง อ.สีคิ้ว อ.สูงเนิน  อ.ขามทะเลสอ และอ.เมือง

                          คาดหมายว่าจะต้องเวนคืนที่ดินกว่า 2,000  แปลง กระทบต่อสิ่งปลูกสร้าง 370 ราย เงินชดเชยเบื้องต้นถูกวางไว้ที่ 5,200  ล้านบาท ขณะที่งบประมาณโดยรวมของโครงการนี้คือ 69,000 ล้านบาท ใช้ระยะเวลาก่อสร้างรวม 4 ปี ( 2556-2559) ส่วนรูปแบบการก่อสร้าง จะเป็นพื้นผิวคอนกรีตขนาด 4 ช่องจราจรไป-กลับ มีการกั้นเขตทาง มีการควบคุมทางเข้า-ออกอย่างสมบูรณ์ บริเวณทางแยกและทางต่อเชื่อมเป็นทางแยกต่างระดับ, สะพานข้าม และทางลอด โดยไม่มีสัญญาณไฟจราจร ยานพาหนะสามารถใช้ความเร็วสูงได้ตามที่ออกแบบ 120 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ส่วนด่านเก็บค่าผ่านทาง จะมีอาคารเก็บค่าผ่านทาง 8 แห่ง คือด่านบางปะอิน, ด่านวังน้อย, ด่านหินกอง, ด่านแก่งคอย, ด่านทับกวาง, ด่านปากช่อง, ด่านสีคิ้ว และด่านนครราชสีมา

                          "ทันทีที่ผ่านการทำประชาคมแล้ว  จะเสนอเป็นมติคณะรัฐมนตรีเพื่อวางแผนการลงทุน ภายในปีนี้น่าที่จะมีการเปิดประกวดราคาได้ ขณะนี้พยายามสร้างความเข้าใจกับผู้ที่มีส่วนได้-ส่วนเสีย ยืนยันว่าจะให้ได้รับผลกระทบน้อยที่สุด เราจะทำในสิ่งที่ประชาชนได้ประโยชน์และประหยัดงบประมาณ  กรณีความคิดเห็นที่แตกต่างเรื่องแนวเส้นทางที่กรมทางหลวงได้สำรวจไว้ก่อนหน้านี้  คือ บริเวณทางลงมอเตอร์เวย์เส้นทางเลี่ยงเมือง เดิมกำหนดจุดลง กม.2 ห่างจากถนนมิตรภาพ 2 กม. โดยมีประชาชนส่วนหนึ่งที่ได้รับผลกระทบเสนอว่า น่าจะไปลงที่ กม.6 หรือระหว่าง กม.3-กม.6 จุดไหนก็ได้  ประเด็นนี้เราจะมีการทำประชาคมที่นครราชสีมา เพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชน การก่อสร้างโครงการขนาดใหญ่ย่อมมีการเวนคืนที่ดินและต้องส่งผลกระทบประชาชนไม่ว่าจะไปออกเส้นทางไหนก็ตาม แต่ในเรื่องนี้จะต้องมีทางออกที่ดีที่สุด" ประเสริฐ จันทรรวงทอง รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม กล่าว

                          "หากรัฐบาลใช้วิธีการทำประชามติจากซึ่งผลที่ออกมาอาจจะเป็นบวก แต่ไม่มีหลักประกันเลยว่าจะไม่มีการต่อสู้ในเรื่องนี้ต่อ เพราะเท่าที่ทราบท่าทีของผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชนที่ได้รับผลกระทบ มีความเคลื่อนไหวต่อการที่จะฟ้องถึงศาลปกครองให้ระงับโครงการ โดยอ้างถึงจุดลง จ.นครราชสีมา บริเวณ กม.2 ต.ปรุใหญ่ อ.เมือง ที่ไม่เหมาะสมและยิ่งจะเพิ่มปัญหาด้านการจราจรให้รุนแรงมากยิ่งขึ้น" ทรงศักดิ์ อุไรธรากุล  ภาคเอกชนใน จ.นครราชสีมา ให้ความเห็น

                          กล่าวได้ว่าทางหลวงพิเศษบางปะอิน-นครราชสีมา มีความเด่นชัดมากขึ้น ต่อการถูกผลักดันให้ก้าวไปข้างหน้า แม้ว่าในพื้นที่จะมีแรงคัดค้านเกิดขึ้นก็ตาม

 

 

--------------------

(ลุยมอเตอร์เวย์บางปะอิน-โคราช จิ๊กซอว์พัฒนาขนส่งทางบกสายอีสาน : ทีมข่าวภูมิภาค...รายงาน)

 

 

 


เปิดอ่าน