ร่วมบุญตั้งกองทุนร.ร.พระตำหนักสวนกุหลาบ

ร่วมบุญตั้งกองทุนร.ร.พระตำหนักสวนกุหลาบ

               โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบมหามงคล อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม และวัดพะโคะ จ.สงขลา ได้ร่วมกันจัดสร้างพระหลวงพ่อทวดเหยียบ น้ำทะเลจืด พระเกจิชื่อดังของเมืองไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทูลเกล้าฯ ถวายสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสที่ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๖๐ พรรษา เพื่อมอบให้แก่ผู้ร่วมบริจาคพัฒนาการศึกษา และเพื่อสมทบกองทุนโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบมหามงคล

               โดยได้รับพระราชานุญาตให้เชิญอักษรพระนามาภิไธย สธ จารึกที่ด้านหลังพระหลวงพ่อทวดแบบเหรียญ และแบบพระผง และประดับที่ผ้าทิพย์พระบูชา หลวงพ่อทวด และพระราชทานชื่อรุ่นพระบูชาหลวงพ่อทวด รุ่นเฉลิมพระเกียรติ ๕ รอบ และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ทรงพระสุหร่ายพระหลวงพ่อทวดเมื่อวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ซึ่งโรงเรียนจัดสร้างขึ้นเพื่อทูลเกล้าฯ ถวายเนื่องในโอกาสที่จะทรงเจริญพระชนมพรรษา ๖๐ พรรษา และมอบให้แก่ผู้ร่วมบริจาคเพื่อ พัฒนาการศึกษา พร้อมทั้งสมทบกองทุนโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบมหามงคล

               ทั้งนี้ ได้ประกอบอันเป็นมหามงคล ๓ วาระ วาระที่ ๑ พิธีเททองนำฤกษ์ วันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๗ สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ วัดปากน้ำ เป็นประธาน มีพระนั่งปรก ๔ รูป อาทิ หลวงพ่ออวยพร วัดดอนยายหอม, อาจารย์แป๊ะ วัดสว่างอารมณ์ วาระที่ ๒ พิธีพุทธภิเษก ณ วัดพะโคะ พ่อท่านเขียว วัดห้วยเงาะ เป็นประธาน พร้อมเกจิอาจารย์ ๑๙ รูป อาทิ พระอาจารย์แดง วัดไร่, เจ้าคุณไมตรี วัดมหาธาตุ, พระอาจารย์คล้าย วัดถ้ำตลอด ฯลฯ วันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๗ และวาระที่ ๓ พิธีมหามงคล เมื่อวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ที่ผ่านมา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระสุหร่ายพระ

               ผู้มีจิตศรัทธาสามารถบูชาพระได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ ๓๑  ธันวาคม ๒๕๕๗ รับวัตถุมงคลวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๗  เป็นต้นไป ด้วยวิธีดังนี้ ๑.สั่งจ่ายผ่าน ธนาณัติ สั่งจ่าย ปณ.พุทธมณฑล ในนาม นายสุวิทย์ กฤตวิโรธน์ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล ๓๐๐ หมู่ที่ ๕ ต.ศาลายา  อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม ๗๓๑๗๐ ๒.สั่งจองบูชาโดยโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร ธนาคารไทยพาณิชย์จำกัด (มหาชน) สาขามหาวิทยาลัยมหิดล เลขที่บัญชี ๓๓๓-๑๐๐๘๖๒-๒   ชื่อบัญชีกองทุนโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบมหามงคล  หรือธนาคารออมสิน สาขาพุทธมณฑล เลขที่บัญชี ๐๒-๐๐๓๒๗๔๔๑๙-๓ ชื่อบัญชี โรงเรียนพระตำหนักสวน กุหลาบมหามงคล เมื่อโอนเงินแล้ว ให้แฟกซ์ชื่อ ที่อยู่ของท่านพร้อมรายการพระที่สั่งจองมาที่ โทร.๐-๒๔๓๑-๓๖๒๑ และโทรแจ้งอีกครั้ง และ ๓.บูชารับพระได้ทันทีที่โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบมหามงคล จ.นครปฐม หรือวัดพะโคะ

               สอบถามรายละเอียดได้ที่ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบมหามงคล โทร.๐-๓๔๒๙-๗๖๖๖, ๐-๒๔๓๑๓-๓๖๑๙-๒๑ และ ๐๘-๑๖๒๗-๔๙๘๙ เว็บไชต์ : http://psmschool.blogspot.com,  และ  www.psmschool.ac.th, 


เปิดอ่าน