ออกกำลังกายพิชิตโรค

ออกกำลังกายพิชิตโรค : ไลฟ์สไตล์

 
 
 
 
          “ออกกำลังกายเป็นยาวิเศษ” เป็นคำพูดที่มีมานานซึ่งทุกคนต่างทราบกันดีถึงข้อดีของการออกกำลังกาย แต่กลับเป็นที่น่าตกใจว่าสถิติของการไม่ออกกำลังกายกลับพุ่งสูงขึ้น ทำให้โรคร้ายต่างๆ คุกคามคนไทยเป็นจำนวนมากในปัจจุบัน  วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา และศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยมหิดลจึงร่วมมือกับเครือข่ายเปิดตัวโครงการ “เอ็กเซอร์ไซส์ อีส เมดิซีน" เป็นครั้งแรกในประเทศไทย ที่โรงแรมสยามเคมปินสกี้ เมื่อเร็วๆ นี้ 
 
          ศ.นพ.อรรถ นานา คณบดีวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวว่า  ในปี 2554 จากวิถีชีวิตที่เร่งรีบแข่งขัน สิ่งอำนวยต่อความสะดวกในการใช้ชีวิตมีมากขึ้น การขาดความตระหนักในการดูแลตนเอง ส่งผลให้คนไทยมีกิจกรรมทางกายลดลง การเคลื่อนไหวที่ไม่เหมาะสม ในจำนวนคนที่ออกกำลังกายเป็นประจำ มีผู้ที่ออกกำลังกายเกินกว่า 30 นาที (ซึ่ง ACSM ถือเป็นระดับต่ำที่สุดในการดูแลสุขภาพ) เพียง 46 เปอร์เซ็นต์และที่น่าเป็นห่วงมากที่สุดคือวัยเด็กและวัยสูงอายุมีการออกกำลังกายเพียง 20 เปอร์เซ็นต์และ 8 เปอร์เซ็นต์ ตามลำดับ การมีกิจกรรมทางกายที่ไม่เพียงพอก็นำมาสู่ปัญหาด้านสุขภาพต่างๆ  ดังนั้น เราจึงต้องผลักดันโครงการนี้ให้เกิดขึ้นในประเทศไทย เพื่อขจัดปัญหาดังกล่าวให้หมดไป โดยเริ่มจากรณรงค์ให้บุคลากรทางการแพทย์นำวิธีการ “การสั่งการออกกำลังกาย” หรือ Exercise Prescriptionไปปฏิบัติกับคนไข้อย่างถูกต้องเหมาะสม เพื่อให้คนไข้แต่ละคนทราบว่าการออกกำลังกายแบบใดที่เหมาะกับตัวเองหรือการเจ็บป่วยที่เป็นอยู่ และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
 
          “โครงการนี้ประสบความสำเร็จมาแล้วใน 31 ประเทศทั่วโลก อาทิ สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย บราซิล และสิงคโปร์ โดยในประเทศไทยนั้นกำลังจะจัดให้มีการประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการต่อเนื่อง เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ และเพิ่มทักษะในระดับที่สามารถกำหนดการออกกำลังกายให้คนไข้และประชาชนทั่วไปอย่างถูกต้อง เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ เพื่อให้ประชาชนคนไทยทราบวิธีออกกำลังกายที่เหมาะสมกับตัวเอง อันนำไปสู่การมีสุขภาพดีและคุณภาพชีวิตที่ดีต่อไป  และเป้าหมาย 2 ปีแรกคือ การอบรมถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่บุคคลากรทางการแพทย์ 600 คน ภายใน 2 ปี”ศ.นพ. อรรถ กล่าว
 
          ด้านเซเลบริตี้คนดังที่ชื่นชอบการออกกำลังกาย "หนิง" ศรัยฉัตร จีระแพทย์ กล่าวว่า ปกติโรคไมเกรนจะรบกวนอยู่ตลอด ยิ่งช่วงที่น้องเบลล่ายังเด็กแทบไม่มีเวลาออกกำลังกาย ทั้งงานทั้งเลี้ยงลูก จนบอกกับตัวเองว่าจะปล่อยให้เป็นแบบนี้ไม่ได้ เลยหันมาออกกำลังกายอย่างจริงจังด้วยการออกกำลังกายแบบผสมผสานที่เหมาะสมกับตัวเอง คือโปรแกรมออกกำลังกายที่บ้านด้วยวิดีโอออกกำลังกายต่างๆ เมื่อทำเป็นประจำทำให้พบว่าโรคไมเกรนไม่มารบกวนอีกเลยตั้งแต่บัดนั้น แถมรูปร่างก็ฟิตขึ้น นี่แหละการออกกำลังคือยาวิเศษของจริง


เปิดอ่าน