เจ้าอาวาสวัดราชผาติการามมรณภาพ

พระธรรมปัญญาจารย์ เจ้าอาวาสวัดราชผาติการาม มรณภาพแล้ว สิริอายุ ๙๔ ปี


             ๑๐ก.ค.๒๕๕๖ พระครูวินัยธรธีรวิทย์  ผู้ช่วยเลขาธิการศูนย์พิทักษ์พระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย ได้รายงานผ่านทางเฟซบุ๊ก Teerawit Sukontavaranon ความว่า ขอกราบถวายความไว้อาลัยแด่พระเดชพระคุณพระธรรมปัญญาจารย์ (สุพจน์ ปภสฺสโร ป.ธ.๓) อดีตเจ้าอาวาสวัดราชผาติการาม ได้มรณภาพลงเมื่อวันที่ ๙ ก.ค.  เวลา ๑๙.๔๓ นาที ที่โรงพยาบาลศิริราช อายุ ๙๔ ปี

             พระธรรมปัญญาจารย์ มีนามเดิมว่า สุพจน์ นามสกุล ใช้สงวน เกิดเมื่อวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๖๒ บิดาชื่อนายฮี้ มารดาชื่อ นางคร้าม ใช้สงวน ปัจจุบันอายุ ๙๔ ปี

             อุปสมบทที่วัดราชผาติการาม เมื่อวันที่ ๒ มิถุนายน พ.ศ.๒๔๘๓ โดยมีท่านเจ้าคุณพระธรรมวโรดม (อุตฺตมเถร) วัดราชาธิวาสวิหาร เป็นพระอุปัชฌาย์ มีนามฉายาว่า ปภสฺสโร พรรษา ๗๔  การศึกษา เปรียญธรรม ๓ ประโยค นักธรรมชั้นเอก

สมณศักดิ์

- ๕ ธันวาคม ๒๔๙๘ ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็นพระครูสัญญาบัตร ที่ พระครูสุภัทรวิหารการ

- ๕ ธันวาคม ๒๕๐๕ ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญ ที่ พระโสภณธรรมาภรณ์

- ๕ ธันวาคม ๒๕๑๖ ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นราช ที่ พระราชสารโมลี

- ๕ ธันวาคม ๒๕๒๒ ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นเทพ ที่ พระเทพเมธากร

- ๕ ธันวาคม ๒๕๓๓ ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นธรรม ที่ พระธรรมวราภรณ์

- ๕ ธันวาคม ๒๕๔๔ ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นหิรัญบัตร ที่ พระธรรมปัญญาจารย์

ตำแหน่งหน้าที่

- เจ้าอาวาสวัดราชผาติการาม

ตำแหน่งหน้าที่การงานอื่น ๆ (ทั้งในอดีตและปัจจุบัน)

- ครูสอนพระปริยัติธรรม เป็นเวลา ๔๐ ปี

- กรรมการบริหารวัด

- ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชผาติการาม ปฏิบัติงานแทนเจ้าอาวาสในการบริหาร

- ปรับปรุง ก่อสร้าง บูรณปฏิสังขรณ์วัดมาโดยตลอด

- กรรมการตรวจธรรมสนามหลวงตั้งแต่ พ.ศ. ๒๔๙๓ ถึง พ.ศ. ๒๕๐๒

- เลขานุการเจ้าคณะอำเภอ ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๔๙๓ ถึง พ.ศ. ๒๕๐๒

- เลขานุการแม่กองธรรมสนามหลวง ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๐๓ ถึง พ.ศ. ๒๕๓๑

- รองแม่กองธรรมสนามหลวงตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๓๒ ถึง พ.ศ. ๒๕๔๒

- กรรมการศึกษาสงเคราะห์

- พระอุปัชฌาย์ เมื่อวันที่ ๒๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๒๗

- ผู้รักษาการเจ้าอาวาสวัดราชผาติการาม เมื่อวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๓๖

- เจ้าอาวาสวัดราชผาติการาม เมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๓๗

ไม่พลาดข่าวสำคัญ แค่กดเป็นเพื่อนกัน ไลน์@komchadluek ที่นี่

เปิดอ่าน