'ศศินทร์'ผุดหลักสูตร'MBA'นานาชาติ

'ศศินทร์' จับมือ ม.ดังระดับโลก ผุดหลักสูตร 'Executive MBA นานาชาติ' : ทีมข่าวการศึกษา...รายงาน

          อีกก้าวของการประกาศศักยภาพความพร้อมของประเทศไทย เพื่อเป็นศูนย์กลางการศึกษาอาเซียน ล่าสุด มหาวิทยาลัย Salzburg Business School แห่งประเทศออสเตรีย มหาวิทยาลัยที่เก่าแก่และมีชื่อเสียงระดับโลก จับมือสถาบันศศินทร์ เปิดหลักสูตรใหม่ล่าสุด “Executive MBA นานาชาติ” เพื่อรองรับการขยายตัวของเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชียและการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (เออีซี)

 

          ศ.เติมศักดิ์ กฤษณามระ ผู้อำนวยการสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดเผยถึงการเปิดหลักสูตรใหม่ล่าสุด “Executive MBA นานาชาติ” ว่า เกิดจากความร่วมมือกันระหว่างสถาบันบัณฑิตศศินทร์ และมหาวิทยาลัย Salzburg Business School (University of Salzburg Business School, SMBS) แห่งประเทศออสเตรีย ซึ่งเป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยที่เก่าแก่ที่สุดและมีชื่อเสียงแห่งหนึ่งในประเทศออสเตรีย ก่อตั้งตั้งแต่ปี ค.ศ.1624  

          "ก่อนหน้านี้มหาวิทยาลัย Salzburg Business School ได้มองหาพันธมิตรเพื่อขยายการเปิดสอนหลักสูตรใหม่นี้ในทวีปเอเชีย โดยมุ่งที่จะร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในประเทศจีน แต่หลังจากศึกษาแล้วว่าประเทศในแถบภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กำลังจะรวมตัวกัน เพื่อเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (เออีซี) ในปี 2015 นี้ และเป็นกลุ่มประเทศที่มีความสำคัญต่อเศรษฐกิจของโลกในอนาคต 

          เนื่องจากการลงทุนด้านต่างๆ มีแนวโน้มว่าจะย้ายฐานการผลิตมาที่ภูมิภาคอาเซียนนี้ มหาวิทยาลัย Salzburg Business School จึงมองหาสถาบันการศึกษาในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่เป็นเลิศทางด้านวิชาการและได้รับการยอมรับจากสากลจึงตัดสินใจเลือกสถาบันบัณฑิตศศินทร์ที่จะเป็นพันธมิตรเพื่อเปิดหลักสูตร Executive MBA นานาชาติ ให้แก่นักศึกษาของตนในภูมิภาคนี้" ศ.เติมศักดิ์ 

          โดยสถาบันบัณฑิตศศินทร์เป็นสถาบันการศึกษาที่เปิดสอนด้านการบริหารธุรกิจแห่งแรกของประเทศไทย ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานโลก AACSB และ EQUIS มีชื่อเสียงและได้รับการยอมรับจากนานาชาติ ที่สำคัญหลังจากเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนประเทศไทยจะกลายเป็นศูนย์กลางด้านต่างๆ ของภูมิภาคนี้

          สำหรับการเปิดหลักสูตร Executive MBA นานาชาติของมหาวิทยาลัย Salzburg Business School นั้น ศ.เติมศักดิ์ กล่าวว่า หลักสูตรระดับ 1-4 จะทำการเรียนการสอนที่ Salzburg Business School และหลักสูตรระดับ 4-5 นั้น เป็นหลักสูตรการเรียนระดับสูง จึงเปิดโอกาสให้นักศึกษาสามารถเลือกเรียนในมหาวิทยาลัยต่างๆ ที่มีชื่อเสียงทั้งในทวีปยุโรป อเมริกา และเอเชีย ที่ตั้งอยู่ในเมืองชั้นนำระดับโลก อาทิ เซนต์กาเลน (St. Gallen) ลอนดอน แวนคูเวอร์ วอชิงตัน ดีซี มอสโก เซี่ยงไฮ้ และล่าสุดจะเปิดสอนในประเทศไทยที่สถาบันบัณฑิตศศินทร์ กรุงเทพฯ โดยจะมีจำนวนผู้เรียนจากประเทศออสเตรียมาเรียนที่ศศินทร์ทั้งสิ้น 35 คน โดยนักศึกษากลุ่มดังกล่าวจะเดินทางเรียนหลักสูตรนี้ไปตามประเทศต่างๆ ดังที่ได้กล่าวมา

          รายชื่อคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิจากศศินทร์ที่จะร่วมสอนในโครงการดังกล่าว อาทิ รศ.ดร.ศิริยุพา รุ่งเริงสุข กรรมการบริหารและหัวหน้าหลักสูตรการบริหารงานบุคคล, ผศ.ดร.กฤตินี ณัฎฐวุฒิสิทธิ์ อาจารย์ประจำสาขาการตลาด, ดร.ปิยะชาติ ภิรมย์สวัสดิ์ ผู้ช่วยหัวหน้าหลักสูตรปริญญาเอก, อาจารย์นิกม์ พิศลยบุตร อาจารย์สอนด้าน Management และคุณชนิตร ชาญชัยณรงค์ ผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ

          ทั้งนี้ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัย Salzburg Business School ได้จัดให้มีพิธีเซ็นสัญญาเพื่อลงนามในความร่วมมือกันเปิดหลักสูตรดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว โดยมี Mr.Berhard Sams : Senior Academic Director : University of Salzburg Business School และ Dr.Gerhard Aumayr, Executive Dean of SMBS เป็นผู้เซ็นสัญญา คาดว่าจะมีนักศึกษาจากมหาวิทยาลัย Salzburg Business School มาเริ่มเรียนที่สถาบันบัณฑิตศศินทร์ในเดือนเมษายน 2556

 

 

--------------------

('ศศินทร์' จับมือ ม.ดังระดับโลก ผุดหลักสูตร 'Executive MBA นานาชาติ' : ทีมข่าวการศึกษา...รายงาน)

 

 


เปิดอ่าน