ฉลองครบรอบ22ปีสถาปนาสังฆราชตลอดปี54

ความรู้  :  21 เม.ย. 2554

เมื่อวันที่ 21 เม.ย. พระครูสังฆสิทธิกร หัวหน้าฝ่ายศาสนวิเทศ สำนักเลขานุการสมเด็จพระสังฆราช กล่าวว่า เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนา สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (เจริญ สุวฑฺฒน มหาเถระ - คชวัตร)

 สมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 19 ครบรอบ 22 ปี วันที่ 21 เมษายน 2554 ทางสำนักเลขาฯได้กราบอาราธนากรรมการมหาเถรสมาคม และพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ จำนวน 22 รูป โดยมีสมเด็จพระมหามุนีวงศ์ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม เป็นประธาน รับมหาสังฆทาน ณ พระตำหนักคอยท่าปราโมช เพื่อบำเพ็ญพระกุศลถวายแด่สมเด็จพระสังฆราช เนื่องในโอกาสสำคัญดังกล่าว ซึ่งถือว่าเป็นสมเด็จพระสังฆราชที่ยาวนานที่สุดในประวัติศาสตร์

 พระครูสังฆสิทธิกร กล่าวต่อไปว่า สำหรับกิจกรรมครบรอบ 22 ปี แห่งการสถาปนา ทางสำนักเลขาฯจะจัดกิจกรรมต่อเนื่องตลอดปี เช่น โครงการสร้างอุโบสถดินแห่งแรกในประเทศไทย ถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เนื่องในครบรอบสถาปนา 22 ปี ณ วัดวัดป่าพุทธนิมิต เป็นวัดกรรมฐาน สายหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต บ้านห้วยยาง อ.โคกศรีสุพรรณ จ.สกลนคร ในการนี้พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิตติยาภา จะเสด็จพระดำเนินทรงวางศิลาฤกษ์อุโบสถดิน ในวันที่ 24 เม.ย. การจัดพิมพ์หนังสือพระนิพนธ์ โครงการสาธารณะประโยชน์ต่างๆ เป็นต้น

 “เจ้าพระคุณสมเด็จพระญาณสังวร ทรงเป็นพระมหาเถระที่เพียบพร้อมด้วยพระคุณสมบัติทั้งในด้านปริยัติและปฏิบัติ ทรงเปรียญธรรม 9 ประโยค ทรงรอบรู้ภาษาต่างประเทศ เช่น อังกฤษ ฝรั่งเศส สันสกฤต เป็นอย่างดีเป็นเหตุให้ทรงมีความรู้เกี่ยวกับสังคมและโลกอย่างกว้างขวาง อย่างไรก็ตาม สำหรับพระพลานามัยของสมเด็จพระสังฆราช 98 พรรษา ทรงโรคชรา ระบบกล้ามเนื้ออ่อนแรงตามพระอายุไข อยู่ในการดูแลของคณะแพทย์ ซึ่งพระอาการไม่น่าเป็นห่วง ทั้งนี้หากประชาชนจะร่วมทำบุญตามโครงการที่สำนักเลขาฯจัดทำถวาย สามารถสอบถามมาได้ที่โทร. 02-281-2831-2”พระครูสังฆสิทธิกร กล่าว

  


เปิดอ่าน