หลอมรวมศิลปะ เข้าสู่วิถีชีวิต

สศร. ร่วมกับศูนย์การค้าธัญญาพาร์ค ศรีนครินทร์ เปิดพื้นที่จัดงานศิลป์ครั้งยิ่งใหญ่ กับ “Bangkok Artisan 2017 เทศกาลศิลปะและศิลปินกรุงเทพฯ ครั้งที่ 2"  

          หลอมรวมศิลปะ เข้าสู่วิถีชีวิต

        ศิลปะในปัจจุบัน อาจไม่จำเป็นต้องก้าวเข้าพิพิธภัณฑ์ และอาร์ตแกลเลอรี่อีกต่อไป เพราะสถานที่ สิ่งของรอบตัวในยุคใหม่นั้นกำลังนำศิลปะเข้ามาผสมผสาน เป็นงานร่วมสมัยที่สัมผัสได้ทุกๆ ที่ เหตุนี้สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม จึงร่วมกับศูนย์การค้าธัญญาพาร์ค ศรีนครินทร์ เปิดพื้นที่จัดงานศิลป์ครั้งยิ่งใหญ่ขึ้นอีกครั้งกับ“Bangkok Artisan 2017 เทศกาลศิลปะและศิลปินกรุงเทพฯ ครั้งที่ 2  ที่ธัญญาพาร์ค" นำผลงานศิลปะทุกแขนงกว่า 300 ชิ้น จากศิลปินทุกเจเนอเรชั่นของเมืองไทยมาจัดแสดงภายใต้แนวคิด “ศิลปะบันดาลทุกสิ่ง Art is Everything”เพื่อกระตุ้นให้เยาวชนหันมาสนใจผลงานศิลปะหลอมรวมเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวัน  พร้อมทั้งเพื่อเป็นช่องทางให้ผู้รักงานศิลปะได้เข้าร่วมชื่นชมผลงานศิลป์อันทรงคุณค่า โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

หลอมรวมศิลปะ เข้าสู่วิถีชีวิต


           วิมลลักษณ์ ชูชาติ ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย (สศร.) กล่าวว่า สศร.มีภารกิจและบทบาทหน้าที่หลักในการส่งเสริม สนับสนุน พร้อมเผยแพร่กิจกรรมการสร้างสรรค์งานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยทั้ง 9 สาขา ประกอบด้วย ทัศนศิลป์ ศิลปะการแสดง วรรณศิลป์ ดนตรีและการขับร้อง สถาปัตยกรรม มัณฑนศิลป์ เรขศิลป์ ภาพยนตร์ การออกแบบเครื่องแต่งกาย ซึ่งงานศิลปะต่างๆ เหล่านี้ ล้วนเกิดจากจินตนาการ การต่อยอดภูมิปัญญา ผนวกด้วยความคิดสร้างสรรค์ หลอมรวมให้เกิดเป็นผลงานศิลปะอันทรงคุณค่าในรูปแบบต่างๆ ที่เป็นประโยชน์และเหมาะสมกับการถ่ายทอดไปสู่เยาวชน ประชาชน และสังคมให้ได้รับชม เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ ยกระดับคุณภาพทางจิตใจ 

หลอมรวมศิลปะ เข้าสู่วิถีชีวิต

สุนันทา สมบุญธรรม-วันชัย จันทร์วัฒรังกูล


           ด้าน สุนันทา สมบุญธรรม ประธานบริหารศูนย์การค้าธัญญาพาร์ค ศรีนครินทร์ กล่าวว่า ศูนย์การค้าได้ให้ความสำคัญกับผลงานศิลปะทุกแขนง เพราะศิลปะถือเป็นเครื่องมืออันทรงคุณค่าที่จะช่วยขัดเกลา ยกระดับพื้นฐานจิตใจมนุษย์ และเชื่อว่าผลงานศิลปะมีพลังในการสร้างสรรค์สังคม ดังนั้นจึงต้องการให้ศิลปะกับคนไทยได้เข้าใกล้กันมากขึ้น ซึ่งในฐานะศูนย์การค้าได้เปิดพื้นที่ส่วนกลางให้คนได้มีโอกาสมาเสพงานศิลป์ พร้อมส่งเสริมการจัดงานและผลักดันกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับศิลปะอยู่ตลอดเวลา โดยมีแนวคิดร่วมกับ สศร. ในการจัดงานนี้ ภายใต้รูปแบบการผสมผสานระหว่าง “ศูนย์การค้าและพิพิธภัณฑ์ หรือ Mall and Museum Park” เพื่อให้กลุ่มเยาวชนคนรุ่นใหม่ ได้เข้ามาสัมผัสผลงานศิลปะในรูปแบบต่างๆ และกระตุ้นให้เกิดแรงผลักดันจนนำไปสู่การเรียนรู้อย่างจริงจัง รวมไปถึงเพื่อเป็นช่องทางให้ผู้ที่รักในงานศิลปะได้มาร่วมชื่นชม แลกเปลี่ยน และนำไปต่อยอดสร้างเป็นผลงานถ่ายทอดไปสู่กลุ่มคนรุ่นหลังต่อไป

หลอมรวมศิลปะ เข้าสู่วิถีชีวิต

หลอมรวมศิลปะ เข้าสู่วิถีชีวิต

หลอมรวมศิลปะ เข้าสู่วิถีชีวิต


              สำหรับงาน “Bangkok Artisan 2017 เทศกาลศิลปะและศิลปินกรุงเทพฯ ครั้งที่ 2 ที่ธัญญาพาร์ค” จะจัดขึ้นบนพื้นที่มากกว่า 5,000 ตร.ม. และถือเป็นอีกเทศกาลงานศิลปะที่ยิ่งใหญ่ที่สุด ซึ่งรวบรวมผลงานศิลป์ทุกแขนงจากศิลปินทุกเจเนอเรชั่นกว่า 300 ชิ้น มาจัดแสดง โดยแบ่งออกเป็นโซนต่างๆ ได้แก่ผสานศิลป์ ผนึกใจ ธ สถิตในใจนิรันดร์ โซนนิทรรศการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ซึ่งรวบรวมผลงานจากศิลปินทั่วประเทศไทยที่ร่วมถ่ายทอดผลงานศิลปะผ่านมุมมองต่างๆ กว่า 89 ผลงานมาจัดแสดง Art Is Living โซนการแสดงผลงานศิลปะในรูปแบบอินสตอลเลชั่นอาร์ต นำเสนอผลงานด้านสถาปัตยกรรมและงานดีไซน์ อาทิ ผลงานชุด “เคลื่อนไหวและเปลี่ยนแปลง” โดย “โด่ง” พงษธัช อ่วยกลาง ประติมากรแถวหน้าของเมืองไทย และผลงานชุด “OSISU PERFECT 10” เก้าอี้อีโค โดย ผศ.ดร.สิงห์ อินทรชูโต Art Is Touching นิทรรศการที่รวบรวมผลงานศิลปะในหลากหลายเทคนิคการนำเสนอ ที่หาชมยากกว่า 100 ผลงาน อาทิ ผลงานภาพวาดสีน้ำมันจากศิลปินแห่งชาติชื่อดัง ได้แก่ ศ.ประหยัด พงษ์ดำศาสตรเมธีปัญญา เพ็ชรชู ผู้ล่วงลับ และ ศ.วิโชค มุกดามณี รวมถึงการสร้างสรรค์ผลงาน Art Wall บนสวนลอยฟ้าครั้งแรกในประเทศไทย ความยาวกว่า 34 เมตร ภายใต้แนวคิด Green & Healthy Life Society โดยกลุ่มศิลปิน กราฟิตี้ชื่อดัง และอีกมากมาย Art Is Supporting โซนที่เปิดโอกาส และเปิดพื้นที่สนับสนุนให้กลุ่มนักศึกษาได้นำผลงานศิลปะในแขนงวิชาต่างๆ มาจัดแสดง อาทิ งานจิตรกรรมไทย งานสถาปัตยกรรม และงานดิจิทัลอาร์ต Art Is Moving โซนกิจกรรมการแสดงศิลปะทางด้านดนตรีในแนวเพลงต่างๆ อาทิ แจ๊ซ บลูส์ ฟิวชั่น ป๊อป ร็อก จากนักศึกษา วง Silpakorn Student Ensemble คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

หลอมรวมศิลปะ เข้าสู่วิถีชีวิต


            นอกจากนี้ยังได้จัด โซนการเรียนรู้งานศิลปะ Art Is Learning & Doingเพื่อเปิดให้ผู้ที่รักงานศิลปะได้ร่วมเรียนรู้และลงมือปฏิบัติสร้างสรรค์ผลงานในแขนงต่างๆ อาทิ การวาดภาพสีน้ำ งานภาพพิมพ์ และงานประติมากรรม ที่สอนโดยกลุ่มเครือข่ายศิลปินจากสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย และปิดท้ายด้วย Art Is Sharing โซนการแสดงแนวคิดเกี่ยวกับความหมายของประโยคที่ว่า “Art is Everything” ในแบบฉบับของตนเอง เพื่อส่งต่อเป็นแรงบันดาลใจไปสู่คนรุ่นหลัง
         สำหรับผู้ที่สนใจสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ตั้งแต่วันที่ 4-28 กุมภาพันธ์ ณ ศูนย์การค้าธัญญาพาร์ค ศรีนครินทร์ หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่โทร.0-2108-6000 เฟซบุ๊ก: facebook.com/bangkokartisanfair, www.thanyapark.com
 


เปิดอ่าน