ไหว้พระ 9 วัด เสริมมงคลรับปีระกา 2560

สักการะพระแก้วมรกต พระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมือง จะส่งผลให้ “จิตใจสะอาด ดุจรัตนตรัย อธิษฐานสิ่งใดจะได้สมปรารถนา”

ไหว้พระ 9 วัด เสริมมงคลรับปีระกา 2560

วัดบวรนิเวศวิหาร

นอสตร้า แมพ ไทยแลนด์ แอพพลิเคชั่นแผนที่นำทางบนสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ต โดย บริษัท โกลบเทค จำกัด จัดทำแผนที่พิกัดชวนสักการะขอพร 9 พระอารามหลวงแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ เสริมสิริมงคลรับปีระกา 2560 พร้อมด้วยเรื่องราวที่เปี่ยมไปด้วยศรัทธาเพื่อให้การเริ่มต้นปีใหม่นี้ เป็นไปด้วยความสิริมงคลส่งผลยังความผาสุกสบายใจตลอดทั้งปี

การเข้าใช้งานเพียงดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่นแผนที่ NOSTRA Map Thailand ที่ให้บริการฟรี ทั้งบนระบบไอโอเอส และแอนดรอยด์ เลือกเปิดชั้นข้อมูลพิเศษ “9 พระอารามหลวง” หรือ “The 9 Royal Temples” ก็สามารถดูชั้นข้อมูลและตำแหน่งที่ตั้ง พร้อมเดินทางด้วยฟังก์ชันนำทางได้เลย ไม่ว่าจะเป็นการเดินทางแบบรถส่วนบุคคล จักรยาน มอเตอร์ไซค์ หรือ เดินเท้า รวมทั้งรองรับการนำทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะ เช่น รถเมล์ รถไฟฟ้าใต้ดิน รถไฟฟ้าบีทีเอส หรือการเดินทางโดยเรือ

    สำหรับ 9 พระอารามหลวงในข้อมูลของ นอสตร้า แมพ ประกอบด้วย

ไหว้พระ 9 วัด เสริมมงคลรับปีระกา 2560

วัดพระศรีรัตนศาสดาราม 

1.วัดพระศรีรัตนศาสดาราม (วัดพระแก้ว) นับเป็นพระอารามหลวงที่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช รัชกาลที่ 1 โปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นใน พ.ศ.2325 พร้อมการสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์ นับเป็นวัดในพระบรมมหาราชวังแห่งแรกและแห่งเดียวในไทย ศูนย์รวมจิตใจของชาวไทยทั้งประเทศ ประดิษฐานพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร หรือ พระแก้วมรกต พระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมือง การสักการะพระแก้วมรกตจะส่งผลให้ “จิตใจสะอาด ดุจรัตนตรัย อธิษฐานสิ่งใดจะได้สมปรารถนา”

2.วัดชนะสงครามราชวรมหาวิหาร ชวนกราบสักการะพระประธานพระพุทธนรสีห์ตรีโลกเชฏฐ์ และกราบสมเด็จกรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาท “จะทำให้ชนะทุกสิ่งทุกอย่าง มีชัยชนะต่ออุปสรรคทั้งปวง” ที่วัดนี้มีพระอารามหลวงชั้นโทเก่าแก่ สร้างขึ้นในสมัยก่อนกรุงรัตนโกสินทร์ ต่อมารัชกาลที่ 1 โปรดเกล้าฯ ให้บูรณะวัดเพื่อเทิดเกียรติแก่เหล่าทหารอันเป็นกำลังสำคัญในการต่อสู้ในสงครามเก้าทัพ และพระราชทานนามใหม่ว่า“วัดชนะสงคราม”

ไหว้พระ 9 วัด เสริมมงคลรับปีระกา 2560

วัดสุทัศน์

3.วัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร เนื่องด้วยรัชกาลที่ 1 มีพระราชประสงค์จะทำนุบำรุงกรุงรัตนโกสินทร์ให้เจริญรุ่งเรืองเหมือนราชธานีเก่า กรุงศรีอยุธยา และได้อัญเชิญพระศรีศากยมุนี ที่เดิมประดิษฐานอยู่ที่พระวิหารหลวงวัดมหาธาตุ จ.สุโขทัย โดยชะลอลงมาด้วยแพล่องตามลำน้ำเมื่อปี พ.ศ.2351 กราบสักการะพระศรีศากยมุนีในปีใหม่นี้ ตามคติที่ว่า “ไหว้พระสุทัศน์ วิสัยทัศน์กว้างไกล มีเสน่ห์แก่คนทั่วไป”

4.วัดบวรนิเวศวิหาร เป็นวัดชั้นเอกชนิดราชวรวิหาร วัดนี้ได้รับการทะนุบำรุงมาโดยตลอด ด้วยเป็นวัดที่ประทับของพระมหากษัตริย์ที่เสด็จออกทรงผนวชทุกพระองค์ จึงถือว่าเป็น “วัดแห่งราชวงศ์จักรี” ทั้งยังเป็นวัดที่เป็นที่เสด็จสถิตของสมเด็จพระสังฆราช องค์ประมุขของคณะสงฆ์ไทยถึง 4 พระองค์ นอกจากนี้ยังมีพระพุทธรูปที่สำคัญ ได้แก่ พระสุวรรณเขต และ พระพุทธชินสีห์ อันเป็นพระพุทธรูปสำคัญคู่บ้านคู่เมือง และสวยงามมากที่สุดพระองค์หนึ่ง เมื่อได้มาสักการะจะ “พบแต่สิ่งที่ดีงามในชีวิต”

5.วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร (วัดภูเขาทอง) สร้างในสมัยอยุธยา เดิมชื่อ วัดสะแก รัชกาลที่ 1 โปรดเกล้าฯ ให้บูรณปฏิสังขรณ์แล้วพระราชทานนามใหม่ว่า วัดสระเกศ ซึ่งแปลว่า ชำระพระเกศา ในสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 3 โปรดเกล้าฯ ให้สร้างพระบรมบรรพต หรือภูเขาทอง อันเป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ สักการะขอพรพระบรมสารีริกธาตุ “เสริมสร้างความคิดอันเป็นสิริมงคล

6.วัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร มีที่มาจากการขุดพบระฆังโบราณในเขตวัด จึงได้ชื่อ “วัดระฆัง” ตั้งแต่นั้นมา พระประธานยิ้มรับฟ้าในพระอุโบสถ เป็นพระพุทธรูปเนื้อทองสัมฤทธิ์ ปางสมาธิ ซึ่งได้รับการยกย่องว่างดงามมาก จนพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระราชดำรัสว่า ไปวัดไหนไม่เหมือนมาวัดระฆัง พอเข้าประตูโบสถ์พระประธานยิ้มรับฟ้าทุกที ด้วยเหตุนี้จึงถวายเครื่องราชอิสริยาภรณ์นพรัตนราชวราภรณ์ และมหาปรมาภรณ์ช้างเผือกแด่พระประธานองค์นี้เป็นพิเศษ เมื่อมาไหว้สักการะพระวัดระฆัง "จะมีคนนิยมชมชื่น มีชื่อเสียงโด่งดังตลอดปี"

ไหว้พระ 9 วัด เสริมมงคลรับปีระกา 2560

วัดอรุณ

7.วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร (วัดแจ้ง) พระปรางค์วัดอรุณ เปรียบเสมือนสัญลักษณ์แห่งความรุ่งเรืองทางศิลปกรรมแห่งรัชสมัยรัตนโกสินทร์ วัดอรุณราชวรารามเป็นวัดโบราณสร้างมาตั้งแต่สมัยอยุธยา เดิมชื่อ วัดมะกอกนอก เมื่อคราวสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชมีพระราชประสงค์จะย้ายราชธานีเสด็จกรีธาทัพล่องลงมาทางชลมารค ถึงหน้าวัดมะกอกนอกเมื่อเวลารุ่งอรุณพอดี จึงทรงเปลี่ยนชื่อวัดมะกอกนอก เป็น “วัดแจ้ง” ต่อมามีการบูรณปฏิสังขรณ์โดยพระมหากษัตริย์หลายพระองค์ การกราบสักการะพระปรางค์วัดอรุณช่วยให้“ชีวิตรุ่งโรจน์ทุกคืนวัน”

ไหว้พระ 9 วัด เสริมมงคลรับปีระกา 2560

วัดพระเชตุพน 

8.วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร (วัดโพธิ์) เดิมชื่อ วัดโพธาราม เป็นวัดเก่าสมัยกรุงศรีอยุธยา ต่อมารัชกาลที่ 1 ทรงสถาปนาวัดโพธารามนี้ใหม่ใน พ.ศ.2331 และที่ใต้พระแท่นประดิษฐานพระพุทธเทวปฏิมากร พระประธานในพระอุโบสถ เป็นที่บรรจุพระบรมอัฐิของรัชกาลที่ 1 ด้วยเป็นวัดที่พระมหากษัตริย์ในราชวงศ์จักรีทุกพระองค์ทรงถือเป็นพระราชประเพณี ที่จะทรงบูรณะซ่อมแซมวัดนี้ทุกรัชกาล ทั้งยังถือว่าเป็นวัดที่มีพระเจดีย์มากที่สุดในประเทศไทย มีพระพุทธไสยาสน์ก่ออิฐถือปูน ปิดทองทั่วทั้งองค์ และมีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 3 ของประเทศด้วย เมื่อมากราบสักการะขอพรที่วัดนี้ จะทำให้ “ร่มเย็นเป็นสุข”

ไหว้พระ 9 วัด เสริมมงคลรับปีระกา 2560

วัดกัลยาณมิตร

9.วัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหาร สักการะพระพุทธไตรรัตนนายก หลวงพ่อโต หรือ ซำปอกง พระประธานในพระวิหาร จะทำให้ “เดินทางปลอดภัยพบแต่มิตรไมตรีที่ดี" เจ้าพระยานิกรบดินทร์ (โต) ต้นสกุลกัลยาณมิตร สร้างเป็นวัดนี้ขึ้นเมื่อ พ.ศ.2368 และน้อมเกล้าฯ ถวายเป็นพระอารามหลวง รัชกาลที่ 3 พระราชทานนามว่า “วัดกัลยาณมิตร” และทรงสร้างพระวิหารหลวงและพระประธานพระราชทาน เป็นพระพุทธรูปองค์ใหญ่ ชื่อ พระพุทธไตรรัตนนายก หรือ หลวงพ่อโต ด้วยมีพระราชประสงค์จะให้เหมือนกรุงเก่า   

 


เปิดอ่าน