“ศิลปะข้างกำแพง” จากใจกลุ่มศิลปินกราฟฟิตี้ 

 น้ำใจคนไม่เคยลดหายไป เช่นเดียวกับ พระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

 “ศิลปะข้างกำแพง” จากใจกลุ่มศิลปินกราฟฟิตี้ 


 “ขอเป็นข้ารองพระบาททุกชาติไป..ด้วยดวงใจไทยทั้งผอง ..ทรงสถิตเหนือเกล้าชาวไทย..ศูนย์รวมดวงใจของแผ่นดิน ๙”เหล่าข้อความหลากหลายแบบที่แสดงถึงความจงรักภักดีและถวายอาลัยแด่“พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช”ผ่านการสร้างสรรค์จาก กลุ่มศิลปินกราฟฟิตี้ รวมตัวกัน 20 กว่าคนในนาม ไทยกราฟฟิตี้ คนไทยที่รักในหลวง รัชกาลที่ 9 ซึ่งมีตั้งแต่อายุ 24-35 ปี อีกหนึ่งกลุ่มจิตอาสาที่ได้ร่วมกันสร้างสรรค์ศิลปะข้างกำแพง เพื่อต้องการให้ประชาชนทุกคนได้เห็นข้อความแล้วเกิดความจงรักภักดี ระลึกถึงพระมหากรุณาธิการของพระองค์ท่าน

 

 “ศิลปะข้างกำแพง” จากใจกลุ่มศิลปินกราฟฟิตี้  “ศิลปะข้างกำแพง” จากใจกลุ่มศิลปินกราฟฟิตี้ 

   ทุกครั้งที่ได้แวะเวียนไปตามแนวริมกำแพงรั้ว ถนนรัชดาภิเษก ใกล้กับสถานีรถไฟฟ้าเอ็มอาร์ที ที่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย เขตห้วยขวาง, ป้ายรถเมล์ ตรงแยกอโศก, ซอยแบริ่ง, ลาดกระบัง และริมคลองแสนแสบ คงได้พบเห็นข้อความถวายอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
    พี่ต่อ หรือปกรณ์ ธนานนท์ตัวแทนกลุ่มไทยกราฟฟิตี้ รวมกันสร้างผลงานศิลปะข้างกำแพง เล่าว่า จริงๆ กลุ่มกราฟฟิตี้ ในนาม ไทยกราฟฟิตี้ หรือคนไทยที่รักในหลวง รัชกาลที่ 9 เป็นการรวมตัวกันของกราฟฟิตี้ในแต่ละกลุ่มที่ทำงานด้านกราฟฟิตี้เช่นเดียวกัน และมีเป้าหมาย จุดประสงค์เดียวกัน คือ การมีจิตอาสา ทำดีถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ด้วยพระองค์ท่านทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อปวงชนชาวไทยมากมายมหาศาล เรามีความรักในงานศิลปะก็อยากจะทำงาน สร้างสรรค์ศิลปะที่ดี มีประโยชน์ เพื่อถวายแด่พระองค์ท่าน

 “ศิลปะข้างกำแพง” จากใจกลุ่มศิลปินกราฟฟิตี้ 

 “ศิลปะข้างกำแพง” จากใจกลุ่มศิลปินกราฟฟิตี้ 

  “เราอยากเป็นพลังเล็กๆ ที่จะช่วยให้กำแพง รั้วต่างๆ ที่ไม่สะอาดตา สะอาดใจ ทำให้กลายเป็นกำแพงที่แสดงถึงพลังความรักสามัคคี การมีน้ำใจของคนไทย ที่ได้ร่วมกับสร้างสรรค์ ประโยชน์และสิ่งดีๆ ถวายแก่พระองค์ท่าน รัชกาลที่ 9 โดยลักษณะการทำงานศิลปะข้างกำแพงครั้งนี้ จะมีการทาสีพื้นหลังเป็นสีดำ และมีข้อความ คำสอน พระราชดำริ พระราชดำรัส หรือคำถวายอาลัยต่าง เพื่อเป็นการแสดงให้ถึงความรักของประชาชนชาวไทยที่มีต่อพระองค์ท่าน รวมถึงระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ ผ่านงานศิลปะกราฟฟิตี้ที่พวกเราสามารถทำได้ และมีความถนัด โดยการรวมเงินของกลุ่มพวกเราในการซื้อสีมาทำกันเอง และไม่ได้มีการลงชื่อ รู้เพียงการทำงานศิลปะข้างกำแพงครั้งเป็นฝีมือของคนไทย”
   ตอนนี้ถ้าเรามองถึงว่าประเทศไทยกำลังสูญเสียต้องยอมรับว่าเป็นเรื่องจริง แต่ถ้ามองอีกมุมหนึ่ง เราจะได้เห็นถึงพลัง น้ำใจ จิตอาสาของคนไทย ที่รวมพลังกัน ใครถนัดสิ่งใด ก็แสดงผ่านความสามารถจากสิ่งนั้น

 “ศิลปะข้างกำแพง” จากใจกลุ่มศิลปินกราฟฟิตี้ 

 “ศิลปะข้างกำแพง” จากใจกลุ่มศิลปินกราฟฟิตี้ 


   พี่ต่อ เล่าต่อว่า ครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่กลุ่มกราฟฟิตี้ รวมตัวกัน โดยไม่ได้เป็นการทำงานเพื่อหารายได้ แต่เราทำด้วยใจเพื่อพ่อหลวงของพวกเรา อยากให้ทุกคนได้อ่านข้อความและระลึกถึงพระองค์ท่าน นำคำสอนของพระองค์ท่านไปปรับในการใช้ชีวิต เพียงเท่านี้ที่เราต้องการ แต่ทั้งนี้ ก็อยากฝากถึงทุกคนที่ต้องการทำดี เพื่อถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ขอให้ทำด้วยใจ อย่ามองว่าสิ่งเล็กๆ ที่เราทำจะไม่ส่งผลอะไร ขอให้ได้ทำตามบทบาทหน้าที่ที่เราควรจะทำ ทำดีต่อกัน ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เพราะเราเป็นคนไทย เป็นข้ารองพระบาทของพระองค์ท่าน
   “ศิลปะข้างกำแพง” เป็นอีกหนึ่งกิจกรรรมของเหล่าจิตอาสาศิลปินกราฟฟิตี้ ที่ต้องการสร้างความประทับใจ และเพิ่มคุณค่ากำแพง รั้วที่ดูสกปรกให้กลายเป็นรั้วที่สะอาดตาผสมผสานกับข้อคิดดีๆ พี่ต่อ บอกว่า หลังจากนี้ พวกเราก็จะเพ้นท์ สร้างสรรค์ศิลปะกำแพงต่อไปเรื่อยๆ โดยที่ไหนสะดวก พวกเราสามารถเข้าไปพ่น เพ้นท์ได้ หรือใครอยากไปเพ้นท์ ตึกไหน กำแพงใดก็สามารถทำได้ แต่ทั้งนี้ พวกเราตั้งใจไว้แล้วว่าจะไม่มีการเพ้นท์ พ่นรูปพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ตามกำแพงอย่างแน่นอน ซึ่งถ้าจะเพ้นท์รูป อาจจะเป็นอาคารสูงมากกว่า
   “ตอนนี้มีหลายคนออกมาสร้างสรรค์งานศิลป์ ในประเภทต่างๆ เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดี ร่วมถวายอาลัยแด่พระองค์ท่าน ซึ่งเป็นสิ่งที่ดีมาก แต่ผมก็อยากฝากทุกคนว่าควรเลือกสถานที่ให้เหมาะสม เพ้นท์ พ่นถ้อยคำที่เหมาะสมด้วย เพราะมีหลายคนเหมือนกัน เข้าใจว่าอยากแสดงความอาลัย กลับเลือกสถานที่ไม่เหมาะสม ซึ่งอาจจะทำให้การพ่น เพ้นท์ ศิลปะข้างกำแพง เพื่อถ่ายทอดเรื่องราวดีๆ อาจกลายเป็นการกระทำที่ไม่สมควรได้ และต้องขอขอบคุณเพื่อนๆ พี่ๆ น้องๆ ชาวไทยทุกคน ที่ทุกครั้งเห็นพวกผมออกมาเพ้นท์ พ่น สร้างสรรค์งานศิลปะ จะมาให้กำลัง แวะเอาน้ำ เอาอาหาร หรือบางท่านช่วยออกค่าใช้จ่าย ค่าสี ซึ่งต้องขอบคุณมากๆ”

 “ศิลปะข้างกำแพง” จากใจกลุ่มศิลปินกราฟฟิตี้ 

   น้ำใจคนไม่เคยลดหายไป เช่นเดียวกับ พระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระราชดำรัส พระราชดำริ คำสอนของพระองค์ท่านก็ไม่เคยห่างหาย และจะอยู่กับคนไทยไปตลอดกาล
  กลุ่ม ไทยกราฟฟิตี้ คนไทยที่รักในหลวง รัชกาลที่9 ศิลปินกราฟฟิตี้ เดินหน้าสร้างสรรค์ผลงานศิลปะข้างกำแพงไปให้ทั่วทุกพื้นที่ เพื่อเป็นการถวายอาลัยแด่พ่อหลวงของแผ่นดินไทย พวกเขา ฝากทิ้งท้ายว่า หากเห็นพวกเขาเพ้นท์ พ่น อยู่ที่ไหนสามารถแวะเข้าไปทักทายได้ทุกเมื่อ
                                                                                                             0 ชุลีพร อร่ามเนตร 0 


เปิดอ่าน