ตะลึง!เหล็กไหล'ร.5'หนัก60กก.

ความรู้  :  25 มี.ค. 2556

กรมศิลป์จัดแสดง เหล็กไหล ร.5 หนักกว่า 60 กก. ที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนคร พร้อมเปิดตัวรถโมบายพิพิธภัณฑ์สัญจรคันแรก ให้ความรู้ด้านประวัติศาสตร์เคลื่อนที่

 

                         25 มี.ค. 56  ที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร นายสหวัฒน์ แน่นหนา อธิบดีกรมศิลปากร เป็นประธาน เปิดนิทรรศการงาน 102 ปีแห่งการสถาปนากรมศิลปากร เพื่อเผยแพร่ผลงานการทำนุบำรุงและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมของชาติสู่ประชาชน พร้อมทั้งจัดนิทรรศการพิเศษมรดกล้ำค่าสมเด็จพระปิยมหาราชในมิวเซียมหลวง  โดยนำโบราณวัตถุที่ทรงคุณค่าและหาชมได้ยากมาจัดแสดงให้ประชาชนได้ชม นอกจากตราแผ่นดินประจำรัชกาล หีบทองคำลงยา เหรียญ ที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จประพาสยุโรปครั้งที่ 1 ไม้กลายเป็นหิน แล้วไฮไลท์สำคัญวันนี้คือ เหล็กไหล ของพระองค์เป็นโบราณวัตถุที่หาชมได้ยาก มาจัดแสดงให้ประชาชนได้ชมตั้งแต่บัดนี้ ถึง 30 เม.ย.นี้

                         "ผมได้ชมโบราณวัตถุ ชินหนึ่ง ในสมัยรัชกาลที่ 5 คือ เหล็กไหล ซึ่งถือว่า เป็นของแปลกตาชิ้นหนึ่ง ที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้รับการถวายมาจากประชาชน น้ำหนักประมาณ 50-60 กิโลกรัม มีลักษณะมันวาว สีดำ โดยเหล็กไหลชิ้นนี้มีการนำออกมาจัดแสดงให้ข้าราชบริพาร และประชาชนได้ชม ที่มิวเซียมหลวงในสมัยรัชกาลที่ 5 และนำมาจัดแสดงอีกครั้ง เมื่อ 20 ปี ที่แล้ว ที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนคร ครั้งนี้ถือเป็นครั้งที่ 3 ที่มีการนำเหล็กไหล ที่ถือว่า ชิ้นใหญ่มาก มาจัดแสดงให้ประชาชนได้รับชมอีกครั้ง"

                         นายสหวัฒน์ กล่าวว่า นอกจากนี้ยังมีการแสดงผลงานของสำนักศิลปากร ทั้ง 15 แห่ง การออกร้านจำหน่ายสินค้าศิลปวัฒนธรรม เพื่อขับเคลื่อนภารกิจของกรมศิลปากรให้ประชาชนได้รับทราบ โดยครั้งนี้กรมศิลปากร ได้เปิดตัวรถโมบายพิพิธภัณฑ์สัญจร ที่ครบวงจรเป็นคันแรก ภายในรถมีการแสดงโบราณวัตถุจำลอง 10 ชิ้น อาทิ ประติมากรรมรูปเคารพอรรธนารีศวร มีอายุเก่าแก่ราวพุทธศตวรรษที่ 12 อายุ 1,300 ปี ปัจจุบันจัดแสดงอยู่ที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอุบลราชธานีแห่งเดียวเท่านั้น พระพุทธรูปทรงเครื่องวัดหน้าพระเมรุ จ.พระนครศรีอยุธยา พระพุทธรูปลีลา พบที่จ.สุโขทัย ภาพสลักยมกปาฏิหาริย์ พบที่จ.พระนครศรีอยุธยา ตะเกียงโรมัน สำริด พบที่จ.กาญจนบุรี  

                         นอกจากนี้ยังมีการแสดงข้อมูลทางประวัติศาสตร์เรื่องราวผืนแผ่นดินไทย  วีดิทัศน์สารคดีความเป็นมาของพิพิธภัณฑ์ไทย การค้นหาโบราณวัตถุสำคัญๆ ผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์กว่า 200 ชิ้น โดยจะสัญจรให้ความรู้แก่เด็กและเยาวชนในพื้นที่ต่างๆในเดือนเมษายนนี้ โดยโรงเรียนใดสนใจประสานมายังกรมศิลปากรได้

 

 

 


เปิดอ่าน