royal coronation
วันที่ 20 กันยายน 2562
อาชญากรรม

ผบ.ตร. ตั้งกก.สอบ "ไบโอแมทริกซ์-รถสายตรวจไฟฟ้าอัจฉริยะ"

วันที่ 13 มิถุนายน 2562 - 18:26 น.
ตั้งกรรมการสอบ,ผบตร,บิ๊กแป๊ะ,ไบโอแมทริกซ์,รถสายตรวจไฟฟ้าอัจฉริยะ
Shares :

ผบ.ตร. ตั้งกรรมการสอบ โครงการ "ไบโอแมทริกซ์-รถสายตรวจไฟฟ้าอัจฉริยะ" ขีดเส้น 30 วันให้แล้วเสร็จ

 

          ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน มีรายงานว่า พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผบ.ตร. ได้ลงนามในคำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่ 331/2562 ลงวันที่ 31 พ.ค. 2562 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีที่มีข่าวนายษิทรา เบี้ยบังเกิด เลขาธิการมูลนิธิทีมงานทนายประชาชนเพื่อเยาวชนและสังคม ยื่นหนังสือต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ(ป.ป.ช.) เพื่อให้ทำการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจพิสูจน์บุคคลโดยเทคโนโลยีไบโอแมทริกซ์ เกี่ยวกับความล่าช้าในการดำเนินโครงการและประสิทธิภาพของระบบและโครงการรถสายตรวจไฟฟ้าอัจฉริยะ เกี่ยวกับประสิทธิภาพของระบบการเชื่อมต่อสัญญาณไวไฟในบางพื้นที่และความคุ้มค่ากับเงินของรัฐ

 

          คำสั่งระบุอีกว่า เพื่อให้ได้ข้อเท็จจริงว่าการดำเนินการโครงการทั้งสองโครงการต่างๆ เป็นไปตามกฎหมายระเบียบและคำสั่งที่เกี่ยวข้องหรือไม่ประการใด อาศัยอำนาจตามมาตรา 11 แห่งพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2547 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงดังต่อไปนี้

 

          พล.ต.ท.ชยสิษฎร์ วัฒนวรางกูร ผู้ช่วย ผบ.ตร.เป็นประธานกรรมการ ,พ.ต.อ.นภันต์วุฒิ เลี่ยมสงวน รอง ผบก.กองสรรพาวุธ สำนักงานส่งกำลังบำรุง เป็นกรรมการ , พ.ต.อ.วีระวิทย์ วัจนะพุกกะ รองผบก.ตม.2 เป็นกรรมการ,พ.ต.อ.อรุษ แสงจันทร์ รองผบก.ตม.6 เป็นกรรมการ , พ.ต.อ.สรรค์พิสิฐ แย้มเกษร รองผบก.กต.5จ.ต. เป็นกรรมการและเลขานุการ , พ.ต.อ.จิรพัฒน์ พรหมสิทธิการ ผกก.(สอบสวน) กลุ่มงานสอบสวนบก.สส.บช.3 เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

 

          ทั้งนี้ให้คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงในเรื่องดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันรับทราบคำสั่งแล้วเสนอรายงานการตรวจสอบข้อเท็จจริงมาเพื่อพิจารณาดำเนินการ.

 


 

Shares :

5 อันดับข่าวฮิต
Recommended
ข่าวที่คุณอาจสนใจ