คลอดอีก คำสั่งแต่งตั้ง สว.-รองผบก.

อาชญากรรม  :  12 มี.ค. 2562

ผบ.ตร. มีคำสั่งแต่งตั้ง สว.-รองผบก. วาระประจำปี 2561 ส่วนตำรวจที่ต้องปฏิบัติหน้าที่ประจำสถานที่เลือกตั้งล่วงหน้า ให้อยู่ปฎิบัติหน้าที่จนกว่าภารกิจจะเสร็จสิ้น

 

              ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ตร.) วันที่ 12 มีนาคม 2562 พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ผบ.ตร.) มีคำสั่งตร. ที่ 127/2562-139/2562 จำนวน 6,239 ตำแหน่ง อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 54 แห่งพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2547 แก้ไขเพิ่มเติมโดยคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 7/2560 ลงวันที่ 20 ก.พ. 2560 เรื่องการปรับปรุงระบบการพิจารณาแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ จึงแต่งตั้งข้าราชการตำรวจให้ดำรงตำแหน่งต่างๆ ปรากฎตามบัญชีรายชื่อที่แนบท้ายคำสั่งนี้ ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 15 มี.ค.2562 เป็นต้นไป โดยให้ขาดจากอัตราเงินเดือนเดิมไปรับอัตราเงินเดือนใหม่ หรือให้โอนอัตราเงินเดือนเดิมไปตั้งจ่ายสำหรับตำแหน่งใหม่ ตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย.2562 เป็นต้นไป

 

              ด้าน พ.ต.อ.กฤษณะ พัฒนเจริญ รองโฆษกตร. กล่าวถึงกรณีที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติได้ประกาศคำสั่งตร.ที่ 126/2562 ลงวันที่ 28 ก.พ.2562 เรื่อง เปลี่ยนแปลงวันมีผลใช้บังคับการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจนั้น ว่า ตามคำสั่งตร.ที่ 93-96/2562 ลง 25 ก.พ.62 และคำสั่งที่ 122-125 /2562 ลง 28 ก.พ.62 แต่งตั้งข้าราชการตำรวจดำรงตำแหน่งระดับสารวัตร ถึง รองผู้บังคับการ วาระประจำปี 2561 ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 8 มี.ค.62 เป็นต้นไปนั้น เนื่องจากจะต้องดำเนินการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจดำรงตำแหน่งต่างๆ ทดแทนตำแหน่งที่เกษียณอายุราชการ อีกทั้งมีการปรับโครงสร้าง ส่วนราชการของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ พร้อมทั้งการปรับเกลี่ยข้าราชการในระดับสถานีตำรวจ ส่งผลให้การดำเนินการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจนั้นมีจำนวนมาก เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงเปลี่ยนแปลงวันมีผลใช้บังคับเป็นวันที่ 15 มี.ค.2562 เป็นต้นไป โดยในวันนี้ (12 มี.ค.62) ได้มีการทยอยประกาศกาศคำสั่งแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ ระดับ สารวัตร-รองผู้บังคับการ วาระประจำปี 2561 ออกมาอีกจำนวนกว่า 6,239 ราย

              รองโฆษกตร. กล่าวอีกว่า การดำเนินการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ ระดับสารวัตรถึงรองผู้บังคับการ วาระประจำปี 2561 อยู่ระหว่างการดำเนินการของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการตรวจสอบข้อมูลความถูกต้อง และขั้นตอนทางธุรการที่เกี่ยวข้อง ซึ่งขณะนี้ได้ทำการทยอยประกาศออกมาแล้วตามลำดับ โดยให้มีผลใช้บังคับในวันที่ 15 มี.ค.62 และ พล.ต.ท.กิตติพงษ์ เงามุข ผบช.สกพ. ได้มีหนังสือกำชับข้าราชการตำรวจที่ได้รับการแต่งตั้ง เดินทางไปรับตำแหน่งใหม่ตามหนังสือ ตร. ที่ 0004.25/ว073 ลง 24 พ.ค.2550 เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการเดินทางไปรับตำแหน่งใหม่และการรายงานตัว โดยให้เดินทางไปรับตำแหน่งใหม่ภายในกำหนด 5 วัน นับแต่รับทราบคำสั่ง แต่ทั้งนี้ต้องไม่ก่อนวันที่คำสั่งแต่งตั้งมีผลใช้บังคับ (ภายในวันพุธที่ 20 มี.ค.62)

              ทั้งนี้ สำหรับข้าราชการตำรวจที่จะต้องปฏิบัติหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำสถานที่เลือกตั้งล่วงหน้าในวันที่ 17 มี.ค.62 ให้อยู่ปฏิบัติหน้าที่จนกว่าภารกิจจะเสร็จสิ้นก่อนเดินทางไปรับตำแหน่งใหม่ต่อไป

              สำหรับรายชื่อที่น่าสนใจ อาทิ ร.ต.อ.กฤศณัฐฎ์ งามแสง รองสว.สส.สน.พญาไท ขึ้นเป็น สว.สส.สน.มักกะสัน, พ.ต.ต.กฤษณะโชติ คำนิมิตร สวป.สน.บางขุนเทียน เป็น สวป.สน.พหลโยธิน, พ.ต.ต.กิตติศักดิ์ บุญเติม สวป.สน.โชคชัย ขึ้นเป็น รองผกก.ป.สน.จักวรรดิ, ร.ต.อ.ธีรเชษฐ์ น้อยหรุ่น รองสวป.สน.ท่าข้าม ขึ้นเป็น สว.สส.สภ.พยัคฆภูมิพิสัย จว.มหาสารคาม, ร.ต.อ.ธีระพล หัดคํา รองสวป.สน.บางซื่อ ขึ้นเป็น สว.อก.สน.ห้วยขวาง, พ.ต.ท.นพดล ดรศรีจันทร์ สว.(สอบสวน) สน.ทุ่งสองห้อง ขึ้นเป็น รองผกก.(สอบสวน) สน.พหลโยธิน, ร.ต.อ.ประสิทธิ์ เค้สประเสริฐ รองสว.จร.สน.ร่มเกล้า ขึ้นเป็น สว.จร.สน.เตาปูน, ร.ต.อ.ประเสริฐ เกือเพชร

              รองสว.(สอบสวน) สน.หลักสอง ขึ้นเป็น สว.(สอบสวน) สน.พญาไท, พ.ต.ท.ปราการ ยูวะนิยม สวป.สน.สุวินทวงศ์ ขึ้นเป็น รองผกก.(สอบสวน) สน.ห้วยขวาง และ พ.ต.ท.พงศ์ดนัย วิมุกติบุตร รองผกก.ป.สน.จักรวรรดิ เป็น รองผกก.สส.สน.ทองหล่อ

 

 

 

 

 

 

ไม่พลาดข่าวสำคัญ แค่กดเป็นเพื่อนกัน ไลน์@komchadluek ที่นี่