"ป.ป.ช."ฟันทุจริตซื้อเครื่องตรวจระเบิด"อัลฟ่า 6

อาชญากรรม  :  18 พ.ค. 2561

"ป.ป.ช."ฟันซี 8-9 ทุจริตซื้อ "อัลฟ่า6"พิษณุโลก ชง"อสส."พิจารณาสั่งฟ้องต่อ"ศาลทุจริตฯ"แล้วส่วนสำนวนที่เหลือใช้พยานหลักฐานที่มีอยู่

 

        18 พฤษภาคม 2561  ที่โรงแรมริชมอนด์ นนทบุรี พล.ต.อ. วัชรพล ประสารราชกิจ ประธานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เปิดเผยถึงความคืบหน้ากรณีที่ ป.ป.ช.ตั้งอนุกรรมการไต่สวนขึ้นจำนวน 12 ชุด 

         

          ทั้งนี้เพื่อตรวจสอบการจัดซื้อเครื่องตรวจวัตถุระเบิดอัลฟ่า 6 และจีที 200 ตามที่คณะกรรมการสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) ส่งเรื่องเข้ามาให้ป.ป.ช.ตรวจสอบ ซึ่งล่าสุดคณะกรรมการ ป.ป.ช.ได้ชี้มูลความผิดกรณีดังกล่าวแล้ว 1 สำนวน  และส่งสำนวนไปยังอัยการสูงสุดเรียบร้อยแล้ว

    

         คดีจัดซื้อเครื่องตรวจวัตถุระเบิด จีที 200 กับอัลฟ่า 6 คณะกรรมการป.ป.ช.ก็ได้ชี้มูลความผิดบ้างแล้ว ในส่วนของคดีที่จังหวัดพิษณุโลก ถือเป็นคดีแรกก่อน ซึ่งเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช.จะได้แถลงรายละเอียดให้ทราบต่อไป

 

          ทั้งนี้จากการพิจารณาคณะกรรมการ ป.ป.ช.พบว่าการกระทำผิดของผู้ถูกกล่าวหาชัดเจน และชัดเจนในขบวนการด้วย ซึ่งที่ชี้มูลไปในครั้งนี้ เป็นข้าราชการระดับ 8 - 9 ระดับหัวหน้าสำนักงานในจังหวัด และเมื่อ ป.ป.ช.ส่งให้อัยการแล้ว ทาง อสส. ก็จะได้ไปพิจารณา ข้อชี้มูลของ ป.ป.ช.ที่ได้ส่งไป หากเห็นชอบด้วยก็สั่งฟ้อง ส่งศาลทุจริตประพฤติมิชอบ อย่างไรก็ตามจากการพิจารณายังเชื่อมโยงไปไม่ถึงข้าราชการระดับสูงหรือนักการเมืองแต่อย่างใด ทั้งนี้จากการชี้มูลคดีดังกล่าวก็จะมีพยานหลักฐานร่วมที่สามารถเป็นกรอบในการวินิจฉัยสำนวนอื่นๆที่ยังค้างอยู่ได้ เพราะเป็นไปในแนวทางเดียวกัน"พล.ต.อ. วัชรพล กล่าว

 

            รายงานข่าวแจ้งว่าสำนวนที่คณะกรรมการ ป.ป.ช.ชี้มูลความผิด คือกรณีกล่าวหา ว่าที่ ร.ต.สุรศักดิ์ วงศาโรจน์ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดพิษณุโลก กระทรวงมหาดไทย, นายวีระ อินทรประสิทธิ์ หัวหน้ากลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร, นายทรงศักดิ์ ภูมิผล นายช่างไฟฟ้าสื่อสาร 6, น.ส.อุบล นุชแพร เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 5,

 

          นางหทัยกาญจน์ แปงแก้ว เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 5 และนายขวัญชัย คำชุ่ม เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 3 กระทำความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่ หรือกระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ กรณีจัดซื้อเครื่องตรวจค้นยาเสพติดของจังหวัดพิษณุโลก เมื่อปี 2551 โดยไม่ตรวจสอบราคา ที่ส่วนราชการอื่นเคยจัดซื้อ ทำให้จังหวัดพิษณุโลกต้องจัดซื้อเครื่องตรวจค้นยาเสพติด อัลฟ่า 6 ในราคาแพง กว่าที่ควรจะเป็น และไม่มีประสิทธิภาพในการใช้งาน เป็นเหตุให้ราชการได้รับความเสียหาย