รำลึกคดีทนายสมชาย 14 ปี

จัดเสวนารำลึกคดีทนายสมชาย 14 ปี ชี้ การซ้อมทรมานยังมีอยู่ ปีละ 10 กว่าราย รัฐต้องแก้ไขเพื่อความสงบสุขในพื้นที่

 

               12 มี.ค. 61  เมื่อเวลา 15.00 น. ที่ ศูนย์เซ็นเตอร์ปัตตานี หรือสำนักงานคณะกรรมการอิสลามหลังเก่า อ.เมือง จ.ปัตตานี  กลุ่มทนายความมุสลิมจังหวัดชายแดนภาคใต้ ร่วมกับองค์กรหลายองค์กรที่เป็นภาคประชาสังคม จัดให้มีการเสวนา งานรำลึก 14 ปี การจากไปของทนายสมชาย โดยมีกลุ่มภาคประชาสังคม นิสิต นักศึกษา ประชาชนผู้สนใจ เข้าร่วมประมาณ 100 คน

               นอกจากนั้นมีกิจกรรมรำลึกทนายสมชายหลายกิจกรรม และมีการเสวนาเล่าถึงการต่อสู้ของทนายสมชาย ตลอด 14 ปี ที่ผ่านมา และทนายความุสลิมใน 3 จว.ชายแดนภาคใต้ และผู้ที่ไม่เห็นด้วยกับความอยุติธรรม ร่วมกันสืบทอดเจตนารมย์ของทนายสมชาย และคำเรียกร้องของทนายสมชายก่อนที่จะเสียชีวิต ทั้งเรื่องการเรียกร้องให้เซ็นชื่อ 5 หมื่นชื่อ เพื่อยกเลิกกฎอัยการศึกที่ใช้บังคับในพื้นที่ชายแดนใต้ และการขับเคลื่อนเรื่องการซ้อมทรมาน เพราะถ้าเจ้าหน้าที่รัฐไทยไม่ให้ความสำคัญการแก้ปัญหาการซ้อมทรมานให้หมดสิ้นไป ก็ไม่สามารถแก้ปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ดังนั้น จึงขอเรียกร้องตรวจสอบข้อเท็จจริงเรื่องการซ้อมทรมาน ไม่ใช่เมื่อมีการเรียกร้องการซ้อมทรมานแล้วมีการดำเนินคดีกับคนที่เรียกร้องการซ้อมทรมาน เช่น กรณีที่รัฐฟ้องกลุ่มองค์กรที่ผ่านมาคือ นักข่าวหรือภาคประชาสังคม เป็นต้น เพราะการที่รัฐฟ้องไม่ใช่การแก้ปัญหา

               การเสวนาบนเวที นายอับกุลกอฮา อาแวอูเต๊ะ ประธานชมรมทนายความมุสลิมปัตตานี ยังได้กล่าวในการเสวนาอีกว่า การซ้อมทรมานทั้งอดีตและปัจจุบันยังมีการร้องเรียนอย่างต่อเนื่อง เฉลี่ยแล้วแต่ละปีมีมากกว่า 10 คดี แสดงให้เห็นว่าการซ้อมทรมานในพื้นที่ยังมีอยู่ ดังนั้น อยากเรียกร้องให้ทุกฝ่ายช่วยกันแก้ปัญหาให้หมดไปในพื้นที่ เพื่อให้บ้านเมืองเกิดความสงบสุข เกิดสันติภาพในพื้นที่