ปศุสัตว์เลยฉีดวัคซีนหมา-แมวป้องพิษสุนัขบ้า

อาชญากรรม  :  12 มี.ค. 2561

ปศุสัตว์และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเร่งสำรวจสุนัข-แมว ออกพื้นที่ฉีดวัคซีนและทำหมันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าหน้าแล้ง

 

               วันที่ 12 มี.ค.61 นายคณายศ กริอุณะ นายสัตวแพทย์ชำนาญการ หน.กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเลย กล่าวว่า การป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าหรือโรคกลัวน้ำที่เกิดจากสุนัขและแมวจังหวัดเลย ปีงบประมาณ 2561 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเลยจัดโครงการประชารัฐร่วมใจกำจัดภัยโรคพิษสุนัขบ้า และควบคุมประชากรสุนัขและแมว โดยศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ภายใต้โครงการ ”สัตว์ปลอดภัย คนปลอดภัยจากพิษสุนัขบ้าตามพระประณิธาน” เป็นกิจกรรมกรมปศุสัตว์เคลื่อนที่ให้การบริการผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมว ฉีดวัคซีนป้องกันโรค ให้ความรู้เกี่ยวกับพิษสุนัขบ้า ให้คำแนะนำด้านการดูแลสุขภาพสัตว์ ในวันที่ 12 มี.ค.61 ที่ หจก.ป.ศรีวิไลลักาณ์(โรงมา) บ้านพรประเสริฐ ต.เอราวัณ อ.เอราวัณ จ.เลย จำนวนสุนัข 35 ตัว ที่มีผู้นำมาปล่อยทิ้งและสุนัขจรจัด ประชาชนรับบริการแบบฟรี

               พื้นที่ จ.เลย ในปี 2561 สำรวจสัตว์ทั้งสุนัขและแมวมีจำนวน 70,000 ตัว มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งออกสำรวจข้อมูล พบมีโรคสุนัขบ้าแล้ว 2 รายคือที่ อ.ท่าลี่และอ.นาแห้ว เป็นลูกสุนัขที่ไม่ได้ฉีดวัคซีนป้องกันโรคทั้งสองตัว การลงพื้นที่ในเดือน มี.ค.61 นี้มีโครงการลงไปทำหมัน ฉีดวัคซีน 2 แห่งคือที่โรงโม่หินและบ้านของประชาชนที่รับสุนัขจรจัดมาเลี้ยงไว้ แต่ละแห่งมีจำนวนกว่า 20 ตัวแม้ว่าจะเป็นพื้นที่สีเหลืองคือเฝ้าระวังโรคก็ต้องเฝ้าระวัง ติดต่อ ประสานด้านข้อมูลตลอดเวลา เพื่อมีความพร้อมรองรับกับสถานการณ์โรคที่จะเกิดขึ้น เนื่องจากปีนี้นับสิบจังหวัดที่เป็นพื้นที่สีแดงแล้ว เพราะเชื้อโรคดังกล่าวจะอยู่ได้นานถึง 3 ปี ต้องร่วมกันรณรงค์ เนื่องจากช่วงหน้าร้อนอากาศร้อนอีกทั้งเป็นช่วงปิดเทอมเด็กมีโอกาสเล่นกับสนุขและแมวมากขึ้น