"ศรีวราห์"ลงพื้นที่ตรวจสอบอาณาจักร"เปรมชัย" (คลิป)

"ศรีวราห์" ลงพื้นที่ตรวจสอบอาณาจักร"เปรมชัย" แบ่ง 3 ชุดตรวจสอบพื้นที่ พิกัด"โรงแรมรังเย็นรีสอร์ท-ไร่ภูเรือวโนทยาน-ไร่องุ่นชาโต้เดอเลย"

 

          13  กุมภาพันธ์  2561  ที่สำนักงานกองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเลย ได้มีการประชุม่พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิสูจน์การได้มา  การถือครองของบริษัท ซีทีเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด  โดยนายเปรมชัย กรรณสูต ในเครือ อิตาเลี่ยนไทย  มีพ.ต.อ. ศรีวราห์  รังสิตพรหมณกุล รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ   ซึ่งเดินทางโดยเครื่องบินของสํานักงานตํารวจแห่งชาติ ลงที่ท่าอากาศยานจังหวัดเลย มีนายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัด  นายพรชัย ถมกระจ่าง รองผู้ว่าราชการจังหวัด พ.ต.อ.ออมสิน บุญญานุสนธิ์ รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัด  นายกิตติคุณ บุตรคุณ นายอำเภอภูเรือ นายสาคร ชาติชำนิ จ่าจังหวัดเลย นายไพบูลย์ รัตนะเจริญธรรม ทรัพยากรและธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเลย   นายพิมล พูลสง่า ที่ดินจังหวัดเลย เข้าร่วมประชุมเพื่อสรุปรายงานจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

          นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย สรุปเบื้องต้น รายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีนายเปรมชัย กรรณสูต ผลสรุปมีเบื้องต้นดังนี้  1.นายเปรมชัยกรรณสูต ถือกรรมสิทธิ์ในที่ดินท้องที่อำเภอภูเรือจังหวัดเลย  5  แปลงเป็นโฉนดที่ดินเลขที่  2633-2637  ตำบลร่องจิก   อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย   ซื้อจากนางจิตรลดา วังคีรี นายสลัด วังคีรี และนายอภิชัย เปลี่ยนวิไลลักษณ์  โดยโฉนดที่ดินออกเมื่อ  2543

            2.ที่ดินตั้งอยู่เลขที่ 92   หมู่  7  ตำบลโคกงาม  อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย ซึ่งเป็นของบริษัท ซีพีเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด โดยมีนายชัยยุทธ กรรณสูต บิดานายเปรมชัย กรรณสูต เป็นประธานกรรมการ   สภาพที่ดินบริเวณดังกล่าวมีลักษณะเป็นภูเขาอยู่ในเขตคาบเกี่ยว  2  อำเภอ  คือ  อำเภอภูเรือและอำเภอด่านซ้าย   ประกอบด้วย  ภูหมี ภูขี้หน้า ภูเปลือย   มีหลักฐาน น.ส.3 ก.  ทั้งหมด  147  แปลงเลขที่  1534 - 1563 ,1584 -1604 ,1650 - 1680 ,1682-1695  ตำบลโพนสูง   อำเภอด่านซ้าย   จังหวัดเลย และนส.3ก. เลขที่800 - 826 ,834 - 850 ,890 - 896  ตำบลร่องจิก อำเภอภูเรือ   จังหวัดเลย  ปรากฏว่าออกโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย  สาเหตุเนื่องจากนำหลักฐานส.ค.1ผิด ตำแหน่งมาออกน.ส.3 ก.ปัจจุบันกรมที่ดินได้เพิกถอน น.ส.3ก.ไปแล้วตามคำสั่งอธิบดีกรมที่ดินที่2193 / 2546ลงวันที่27ตุลาคม2546และคำสั่งที่219 4/2546 ลงวันที่ 27 ตุลาคม  2546 อยู่ระหว่างดำเนินการเพิกถอน 16 แปลง

           3.ตามข้อ  2  เมื่อเพิกถอนไปแล้วทำให้ที่ดินกลับคืนสภาพเดิมคือเป็นที่ดินไม่มีหลักฐานจากนิยามคำว่า ป่า ตามพระราชบัญญัติป่าไม้พ. ศ.2484มาตรา4กล่าวว่า ที่ดินไม่มีบุคคลได้มาตามประมวลกฎหมายที่ดิน ให้ถือว่าเป็น ป่า การเข้าการเข้าทำประโยชน์จะขออนุญาตป่าไม้หรือไม่อย่างไรอยู่ในระหว่างการตรวจสอบของกรมป่าไม้

           4.โรงแรม    รีสอร์ทได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจโรงแรมตามพระราชบัญญัติโรงแรม   2547   ตามใบอนุญาตเลขที่  44/2 2554   และขอต่อใบอนุญาตแล้วเมื่อวันที่  15   มกราคม   2559

 

"ศรีวราห์"ลงพื้นที่ตรวจสอบอาณาจักร"เปรมชัย" (คลิป)

           ขณะเดียวกัน รอง ผบ.ตร.ให้ชุดปฏิบัติการ ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจในพื้นที่ และ ชุดพยัคฆ์ไพร แบ่งออกเป็น  3  ชุด เข้าตรวจสอบพื้นที่ ชุดที่  1  โรงแรมรังเย็นรีสอร์ท ต.โคกงาม อ.ด่านซ้ายเชื่อมต่อ ต.ร่องจิก อ.ภูเรือ   ชุดที่  2  ไร่ภูเรือวโนทยาน อยู่ในพื้นที่เดียวกันกับโรงดงแรมรังเย็นรีสอร์ท ที่มีบ้านพักตากอากาศ  2   หลัง ข้างฝายกั้นน้ำ ส่วนที่สูงที่สุดของพื้นที่ และชุดที่3ไร่องุ่นชาโต้เดอเลย แล้วนำมาสรุปในห้องประชุม เพื่อแถลงข่าวต่อไป

          จากนั้นเดินทางต่อไปยังสำนักงานที่ดินอำเภอด่านซ้าย เพื่อตรวจสอบระวางที่ดิน โดยมี นายชีวะภาพ ชีวะธรรม หัวหน้าชุดพยัคฆ์ไพร รอคอยต้อนรับ พร้อมนำตรวจสอบระวางที่ดิน

         ขณะที่เมื่อวันที่ 12 ก.พ. 2561 ที่ว่าการอำเภอภูเรือ นายกิตติคุณ บุตรคุณ นายอำเภอภูเรือ ประชุมคณะทำงาน ในส่วนของกลุ่มอิตัลไทย ที่เข้ามาดำเนินกิจการ ทำไร่องุ่นผลิตไวน์ชาโต้เดอเลย ต.ร่องจิก ไร่ภูเรือวโนทยาน ต.โพนสูง และโรงแรมรังเย็นรีสอร์ท ต.โคกงาม อำเภอด่านซ้ายเชื่อมต่อกับต.ร่องจิก อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย มีพนักงานที่ดินอำเภอภูเรือ หน่วยป้องกันรักษาป่าลย.4 หนองเสือคราง ต.ภูเรือ อ.ภูเรือได้ประชุมตรวจสอบการถือครองที่ดินของบริษัทในเครืออิตัลไทย โดยนายปิยภูมิ  ถวิลไพร ที่ดินอำเภอภูเรือ ได้นำระวางที่ดินในเขตพื้นที่อำเภอภูเรือ มากางดูเพื่อทราบพิกัดของการถือครองโดยให้ความเห็นว่า เมื่อปี 2546 มีคำสั่งศาล ให้เพิกถอนการถือครองเอกสารสิทธิ์ (นส.3 ก) ของบริษัท เพชรบุรีเรียลเอสเตท จำกัด ถือครองเบื้องต้นจำนวนหก 6,000 ไร่

        จากนั้นเวลา 14.00 น. คณะทำงานได้เดินทางไปยังโรงแรมรังเย็นรีสอร์ทเข้าตรวจสอบเอกสารจาก นายสงวน   ชินระนาท ผู้จัดการไร่ชาโต้เดอเลยและร้านชาโต้เดอเลย บ้านโนนแสงแก้ว ต.ร่องจิก อ.ภูเรือ จ.้เลย เดินทางเข้ามาชี้แจงกับคณะ โดยนำหนังสือเอกสาร มาให้ทางคณะตรวจสอบ และคำชี้แจงว่า ทางโรงแรมรังเย็นรีสอร์ท ซึ่งมีโฉนดขอดำเนินธุรกิจโรงแรม ตั้งแต่ปี พ.ศ.2539 ซึ่งไม่เกียวกับที่ดินที่ถูกเพิกถอน จำนวน 6,000 ไร่ซึ่งเป็นที่ดินหลายแปลง อยู่ในพื้นที่หลายตำบลของอำเภอภูเรือและอำเภอด่านซ้าย จนในปีพ.ศ 2546 กรมที่ดิน ได้เพิกถอนการถือครอง ทั้งหมดจำนวน 6,000 ไร่

         และในปี 2556 ทางบริษัทได้ยื่นขอสัมปทานจากกรมที่ดิน เพื่อเข้าดำเนินการธุรกิจ แต่ตอนหลังทราบว่าทางที่ดินจะมีการสำรวจเพื่อออกโฉนด จึงได้ถอนคำร้องออกไป จนสามารถออกโฉนดใหม่จำนวน 679 ไร่ ในนามบริษัท ทีพีเค อิเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ในต่างสถานที่ต่างตำบล แต่มาระยะหลังทางบริษัทฯ มุ่งไปปลูกต้นมะคาเดเมีย เนื่องจากได้ผลกำไรดีกว่าการปลูกองุ่น ในพื้นที่ไร่องุ่นชาโต้เดอเลย และในไร่ภูเรือวโนทยานแทน ปัจจุบันก็ยังผลิตองุ่นเพื่อป้อนโรงงานทำไวน์จำหน่าย

 

"ศรีวราห์"ลงพื้นที่ตรวจสอบอาณาจักร"เปรมชัย" (คลิป)

         ผู้สื่อข่าวได้ลงพื้นที่ไร่ชาโต้เดอเลย และในส่วนของโรงงานชาโต้เดอเลย พบว่า ไร่องุ่นปล่อยให้ทิ้งรกร้างว่างเปล่ามีเพียงส่วนนิดส่วนน้อยที่ผลิตองุ่นป้อนเข้าโรงงานทำไวน์ ในบริเวณไร่องุ่นติดกับโรงงานมีสนามบินส่วนตัวในสมัยที่นายแพทย์ชัยยุทธ กรรณสูต ยังมีชีวิตอยู่ได้ใช้เครื่องบินส่วนตัวเดินทางมาเยี่ยมและคอยดูแลไร่องุ่นและโรงแรมรังเย็นรีสอร์ทมาเป็นระยะๆ แต่หลังจากที่นายแพทย์ชัยยุทธ กรรณสูตได้เสียชีวิตลง ก็ไม่ค่อยมีญาติหรือนายเปรมชัย กรรณสูต นาน ๆ ครั้งจะเดินทางมาเยี่ยมหรือมาพักผ่อน 

         จากนั้นไปโรงแรมรังเย็นรีสอร์ทซึ่งห่างจากไร่องุ่นประมาณ 5 กิโลเมตร พบเป็นสถานที่ก่อสร้างโรงแรมรีสอร์ทขนาดใหญ่ ก่อนทางเข้าจะมีฝายกั้นน้ำ ก่อนถึงตัวรีสอร์ท มีลักษณะสวยงาม มีนักท่องเที่ยวจากต่างจังหวัดเข้ามาพักเป็นระยะ โดยเฉพาะในช่วงฤดูหนาวจะมีนักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยว เป็นคณะใหญ่

           จากนั้นผู้สื่อข่าวได้ตรวจเดินทางตรวจรอบบริเวณไร่ภูเรือนวโนทยาน ดำเนินการปลูกต้นมะคาเดเมีย หลายร้อยไร่โดยด้านบนเขาเป็นบ้านพักส่วนตัว ของนายแพทย์ชัยยุทธ กรรณสูต ชื่อว่าบ้านชัยชนะ พบผู้ดูแลบ้านเป็นสองสามีภรรยา คอยดูแลรักษาความสะอาดภายในตัวบ้าน  หลังนายแพทย์ชัยยุทธ กรรณสูต เสียชีวิตสอบถามได้ความว่า เป็นคนงานรับจ้างดูแลและทำความสะอาดบ้าน 

----------//---------